Tesař

Tesař

Pro pracovníky ve stavebnictví je určena příležitost získání výučního listu v oboru vzdělávání tesař. Pro uchazeče o profesních kvalifikační zkoušky jsme připravili teoretickou a praktickou část výuky. V teoretické části se uchazeči dozví o vlastnostech stavebních materiálů (dřeva a materiálů na jeho bázi), o konstrukční, chemické a fyzikální ochraně dřeva. Dále budou seznámeni s výkresovou dokumentací a technologickými postupy jednotlivých tesařských prací. V praktické části budou uchazeči pod vedením učitele odborného výcviku provádět základní tesařské práce. Osvojí si způsoby spojování dřeva. Po zvládnutí těchto témat absolvují profesní zkoušku.

Náplň práce tesaře zahrnuje opracování dřeva, materiálu specifických vlastností a nově také materiálů na jeho bázi a jejich přeměnu v konstrukce staveb. Tesařské konstrukce se postupem času výrazně začínají měnit se stále stoupajícími nároky v oblastech stavební fyziky, jednoduchosti výroby a zvětšujícím se podílem mechanizace a automatizace. Požadavkem stavebního průmyslu je dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni dostatečně využívat všech pozitivních vlastností dřeva a jeho nedostatky potlačí na minimum. V České republice se otvírá velká perspektiva ve výraznějším využití dřeva ve stavebnictví a tedy povolání tesaře má jasně definovanou budoucnost.

Pro uchazeče jsou připraveny moderní učebny a dílny, nářadí a mnoho druhů stavebního materiálu. K zvládnutí učiva jsme připravili jednoduché učební texty. Výuku zajistí pracovníci Střední školy stavebních řemesel s dlouholetou praxí ve stavebnictví. Ze zmíněných skutečností vyplývá náročnost oboru.

Různorodost tesařské práce a množství technologických postupů je velmi široké a vyučený tesař musí být i po ukončení vzdělávání ve škole neustále v kontaktu s aktuálními informacemi v oboru, navštěvovat odborné výstavy, číst odbornou literaturu a sledovat příslušné internetové stránky.
Věříme, že Vás naše nabídka osloví.

Základní údaje

Název a kód oboru vzdělávání: Tesař (kód: 36-64-H/01)

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Povolání: Tesař

Doklady potvrzující ÚK: Výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce

Závěrečnou zkoušku z oboru Tesař (kód: 36-64-H/01) lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Tesař/tesařka (kód: 36-051-H)

Jihomoravský kraj Aktivní projekty