Fermacell

Fermacell

Chcete se stát FERMACELL EXPERTEM? Přihlaste se na školení, které je jednou z podmínek vstupu mezi odborníky podporované a doporučované firmou Xella Trockenbau-Systeme pro montáž produktů FERMACELL! Certifikát ze školení navíc umožňuje provádění montáží protipožárních konstrukcí FERMACELL dle zák. 246/01 Sb.. Kromě Osvědčení o proškolení na systémy suché výstavby FERMACELL obdržíte po absolvování školení i pracovní oděv. Školicí semináře budou probíhat v akreditovaných školících střediscích na celém území České republiky a jejich výstup - certifikát - bude dokladem, že firma a proškolená osoba mají plnou kompetenci k práci s protipožárními konstrukcemi FERMACELL.

Na školení se můžete přihlásit přes webové stránky: https://www.fermacell.cz/cz/skoleni-a-seminare

Program školení

1. Prezence 8.00 - 8.30 hod.

2. Teoretická část 8.30 - 12.00 hod.

Protipožární konstrukce - teorie

Použití produktů FERMACELL v protipožárních konstrukcích

Použití desek FERMACELL v akustických konstrukcích

Použití desek FERMACELL ve vlhkých prostorech

Zásady správné a efektivní montáže

Podlahové systémy FERMACELL - skladby, montáž, podlahové vytápění, detaily konstrukcí

3. Přestávka na oběd 12.00 - 13.00 hod. (oběd je v ceně školení)

4. Praktická část 13.00 - 15.00 hod.

Montáž desek FERMACELL na ocelovou konstrukci

Montáž desek FERMACELL na dřevěnou konstrukci

Lepené a tmelené spáry

Sponkování

Montáž podlah FERMACELL na vyrovnávací podsyp

5. Diskuse 15.00 - 15.30 hod.

6. Závěr 15.30 hod.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 1 700,- Kč/osoba bez DPH

Bližší informace o termínech školení:

Aplikační technik Fermacell GmbH, organizační složka Praha:

David Švábenský
tel.: +420 721 448 666, fax: +420 549 210 068, e-mail: david.svabensky@jameshardie.com

 

Referentka CŽU, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace:

Kateřina Kindlerová
tel.: +420 547 120 745, mobil: +420 727 852 008, e-mail: kindlerova@soubosonohy.cz

 

Vedoucí Regionálního vzdělávání, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace:

Ing. Petr Tesař
tel.: +420 720 948 100, e-mail: tesarp@soubosonohy.cz

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty