Aktivní JMK

Aktivní JMK

                                                         

Implementace DZ JMK

Výše dotace: 40 863 088,54 Kč

Cíl projektu:

Podpora odborného vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků středních škol

Vytvoření zázemí pro výměnu zkušeností ve výuce a ve spolupráci pedagogů (napříč předměty)

Systematické budování spolupráce mezi školami, jejich vedením a pedagogickými pracovníky

Zlepšení spolupráce škol s odbornou veřejností

Zlepšení vazby odborného vzdělávání a reálné praxe

Realizované aktivity:

KA02-1   Rozvoj center odborného vzdělánía jejich koordinace

KA02-2   Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe

KA02-3   Rozvoj znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

KA02-4   Přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť

KA02-5   Zvýšení motivace a zájem žáků o odborné a polytechnické vzdělávání

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty