Propozice

TALENT PROGRAM PRO ŽÁKY SŠSŘ Brno-Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy spouští od února roku 2014 speciální program rozvoje talentů pod názvem TALENT PROGRAM, který je navržený tak, aby identifikoval a rozvíjel žáky/učně s potenciálem proniknout mezi špičku ve svém řemeslném oboru, s potenciálem úspěšně založit a udržet firmu v oboru, ale také s potenciálem možnosti absolvovat kvalifikovanou pracovní stáž v zahraničí.

PROČ TALENT PROGRAM – CÍLE:

Střednědobé cíle:

Nastavit funkční proces včasného vytipování talentovaných žáků a otevřít jim možnosti rozvoje a podpory.

Motivovat ostatní žáky ke zvýšení aktivity a angažovanosti do studia s možností sekundárního vstupu do TALENT PROGRAMU.

Připravit elitní skupinu absolventů, která bude zajímavá pro náročné zaměstnavatele a partnery mezi firmami.

Nabídnout ambiciózním a schopným žákům takovou podporu, aby byli schopni po ukončení školy excelovat jako živnostníci, zaměstnanci v ČR i zahraničí, či zakladatelé vlastních malých a středních firem.

Strategické cíle:

ZVÝŠENÍ PROFESNÍ MOTIVACE A AMBICE ŽÁKŮ

TALENT PROGRAM je jednou z cest, jak ukázat nové cíle, vytyčit milníky, předvést žákům příklady, které táhnou a prezentovat jim excelentní a úspěšné kolegy z oboru tak, že o nich nejen uslyší a budou si je moci poslechnout, ale dokonce s nimi budou moci pracovat. TALENT PROGRAM chce povýšit řemeslné mistrovství na novou úroveň kariéry. Žák, který jím projde, v ideálním případě nikdy nebude mít zájem setrvat v evidenci úřadu práce.

ZATRAKTIVNĚNÍ UČILIŠTĚ JAKO VOLBY PO ZŠ

Rodiče, kteří se rozhodují, kam poslat dítě po základní škole, považují většinou učiliště za volbu sekundární kvality, protože jsou přesvědčeni, že výuční list povede k manuální práci bez kariéry. TALENT PROGRAMEM chceme oslovit rodiče manuálně zručných dětí, které zaujme představa toho, že i na učilišti lze absolvovat VIP program, který jim umožní lepší startovací podmínky do podnikání a zvýší jejich uplatnění na trhu práce.

KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA NA ZAHRANIČNÍ STÁŽ

V letech 2013 - 2020 podpoří Evropská komise mobilitu čerstvých absolventů odborného školství značným rozpočtem. Pokud však máme možnost stipendií a dotovaných pracovních stáží pro absolventy, musíme je na to pořádně připravit. Vyslat běžného žáka jen tak na stáž je prakticky nemožné vzhledem k jeho nedostatečným jazykovým znalostem a jeho nesamostatnosti. TALENT PROGRAM podchytí ty nejšikovnější s potenciálem vycestovat na atraktivní stáž a natolik je vybaví, že stáž zvládnou.

PROPAGACE MODERNÍHO ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ:

TALENT PROGRAM skýtá nekonečné množství témat pro tisk a média a otevírá zajímavé možnosti prezentace toho, co je na učňovském školství dobré a na čem se dá stavět. Je to jeden ze stupínků, jak dostat zpět starou prestiž v podobě odpovídající současnosti či určitým způsobem i budoucnosti.

TALENT PROGRAM představuje studijní skupinu 10 – 15 žáků, kterým bude nabídnuto učení nad rámec klasické výuky, rozvíjení specifické sady dovedností, která jim umožní samostatnou existenci na tuzemském a zahraničním trhu práce. TALENT PROGRAM je průřezová studijní skupina, která bude zahrnovat žáky SŠSŘ B-B různých oborů.

OBSAH TALENT PROGRAMU:

MODUL 1 - JAZYKY - Nadstandardní výuka 1-2 cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština), realizovaná externími lektory (hodinová dotace 138 hodin).

MODUL 2 - STRATEGIE PODNIKÁNÍ - Strategie rozjezdu podnikání, jak naplánovat a spustit kvalitně a udržitelně nastavené podnikání (hodinová dotace 30 hodin).

MODUL 3 - MARKETING – Znamená pochopení významu vlastního podnikání v rámci celého trhu (hodinová dotace 12 hodin).

MODUL 4 - DESIGN SLUŽEB – Naučí žáky pochopit principy zákaznicky orientovaného podnikání, navrhovat služby (hodinová dotace 12 hodin).

MODUL 5 - KOMUNIKACE – Cílem tohoto modulu je rozvoj komunikačních dovedností žáků (hodinová dotace 21 hodin).

MODUL 6 - PROFESNÍ ETIKA – Cílem a náplní modulu je rozvoj pocitu profesní zodpovědnosti, hlubší uvědomění si profesní etiky a posílení hrdosti na své řemeslo (hodinová dotace 15 hodin).

MODUL 7 – PROFESNÍ SPECIALIZACE – Cílem a náplní modulu je odborný výcvik ve vybraných renomovaných firmách Jihomoravského kraje (hodinová dotace 70 hodin).

Celkem: 298 hodin /2,5 roku, týdenní hodinová dotace je 3 – 4 hodiny týdně.

VSTUP DO TALENT PROGRAMU:

Nominace třídním učitelem nebo učitelem odborného výcviku.

Vlastní přihláška a splnění výběrových podmínek (např.: zájem o cizí jazyky, prospěch, vysoká motivace, řemeslný talent a řemeslná zručnost).

Žák do TALENT PROGRAMu nastoupí od druhého pololetí prvního ročníku. Výuka je realizována střídavě v prostorách SŠSŘ B-B a střídavě na zvolených lokalitách vybraných externími lektory.

VÝSTUPY A UKONČENÍ:

Výstupy TALENT PROGRAMU zahrnují soubor výsledků a výstupů dílčích aktivit, workshopů a závěrečné kolokvium. Oproti tradičnímu ukončení studia formou výučního listu či maturitní zkoušky se předpokládá, že žák zakončí TALENT PROGRAM zahraniční pracovní stáží v jedné z partnerských firem v Rakousku, Německu či Velké Británii. Tato stáž bude uskutečněna bezprostředně 1-2 měsíce po skončení studia. Zprostředkování stáže se uskuteční ve spolupráci s Centrem vzdělávání všem při SŠSŘ B-B.

KRITÉRIA PRO LEKTORY TALENT PROGRAMU:

Není kmenový zaměstnanec školy.

Ve svém oboru je opravdový expert s prokazatelnými úspěchy.

Umí prezentovat, má charisma.

Má chuť se do takového programu zapojit.

Neočekává nadstandartní finanční ohodnocení.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY TALENT PROGRAMU:

Náklady na externí lektory.

Náklady na dílčí aktivity jako je vstupné, cestovní náklady na exkurze a cesty související s výukou.

Náklady na propagaci TALENT PROGRAMU (v rámci klasických aktivit náboru).

 

V Brně-Bosonohách 16. 1. 2014

Jihomoravský kraj Aktivní projekty