Vzdělávací nabídka
vzdělávání

Důležité termíny:

24.11.2022 Školení Fermacell:
18.10.2022 Školení Rigips:
22.9.2022 Školení Fermacell:

Vždy začátkem září a ledna otevíráme připravné kurzy kominík, dále průběžně nabízíme odborné poradenství a konzultace k problematice kominictví.

Kontakt:

Olga Kislerová

tel.: +420 547 120 630, email: kislerova@soubosonohy.cz

 

 

 

Současná nabídka vzdělávaní dospělých zahrnuje:

Výuku tříletých nástavbových maturitních oborů stavební provoz a provozní technika dálkovou formou

Další profesní vzdělávání dospělých – kvalifikační a rekvalifikační studium (kurzy, zaškolení atd.), základní, rozšiřovací a opakované kurzy
a školení pracovníků vybraných profesí, vzdělávací kurzy a školení pracovníků z odborné praxe

Svářečskou školu, která provádí kurzy zakončené svářečskými zkouškami, kurzy zakončené úředními svářečskými zkouškami podle
evropských norem a periodická svářečská přezkoušení

Přípravné kurzy ke zkouškám profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb.

Možnost konání zkoušek profesních kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb.

Škola je autorizovanou osobou pro přezkoušení v celkem 34 profesních kvalifikacích

 

Programy profesních kvalifikací dostupných na SŠSŘ Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, jsou součástí projektu
Národní soustavy kvalifikací. Touto cestou lze dodatečně získat výuční list v těchto oborech vzdělání:

Čalouník

Výroba matracových potahů (kód: 33-008-H)

Výroba čalouněných sedadel a opěradel židlí (kód: 33-011-H)

Výrobce a opravář čalounění dveří (kód: 33-037-H)

Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií (kód: 33-055-H)

Výrobce a opravář čalouněného nábytku soudobou technologií (kód: 33-056-H)

Instalatér

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Topenář (kód: 36-004-H)

Montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)

Klempíř

Klempíř stavební (kód: 36-053-H)

Kominík

Kominík - Montáž komínů a komínových vložek (kód: 36-017-H)

Kominík - Měření spalin (kód: 36-023-H)

Kominík - Kontrola a čištění spalinových cest (kód: 36-025-H)

Mechanik plynových zařízení

Mechanik plynových zařízení (kód: 36-006-H)

Pokrývač

Pokrývač skládaných krytin plechových (kód: 36-067-H)

Pokrývač skládaných krytin pálených a betonových (kód: 36-121-H)

Pokrývač skládaných krytin vláknocementových (kód: 36-068-H)

Strojní mechanik

Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H)

Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H)

Zámečník (kód: 23-003-H)

Tesař

Tesař (kód: 36-051-H)

Truhlář

Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H)

Stavební truhlář (kód: 33-002-H)

Zedník

Zedník (kód: 36-020-H)

 

Na jednotlivé profesní kvalifikace organizujeme přípravné kurzy, které začínají v září a v lednu.

 

Nabízíme i ubytování ve školním domově mládeže 

 
Vedoucí Regionálního vzdělávání

Ing. Petr Tesař

tel.: +420 720 948 100, e-mail: tesarp@soubosonohy.cz

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty