Dokončené ESF

Vzdělávání všem - projekt OPVK

Projekt "Vzdělávání všem" reg.č.: CZ.1.07/3.1.00/37.0098 je realizován Střední školou stavebních řemesel Brno-Bosonohy ve spolupráci s Code Creator, s.r.o. v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 3.1. Realizace projektu probíhá od 1.8.2012 do 30.10.2013, schválená finanční podpora projektu je 6 287 398 Kč.

Cílem projektu je spuštění činnosti Regionálního informačně - vzdělávacího centra Jihomoravského kraje v areálu Střední školy stavebních řemesel v Brně-Bosonohách. Centrum se bude podílet na koordinaci dalšího vzdělávání v JMK, předávat informace o nabídce kurzů dalšího vzdělávání a poskytovat poradenské služby v oblasti kariérového poradenství. V průběhu projektu bude spuštěna mediální kampaň v hromadných sdělovacích prostředcích na podporu zvýšení účasti občanů JMK v kurzech dalšího vzdělávání.

Webové stránky projektu: www.vzdelavanivsem.cz

Šikovné ručičky JMK - cesta k řemeslu

pdf Informace o projektu

 Plakát  
 Propagační leták
 Tisková zpráva 1
 Hodnocení Dne s řemeslem 1 
 Hodnocení Dne s řemeslem 2
 Hodnocení Dne s řemeslem 3
 Hodnocení Dne s řemeslem 4
 Hodnocení Dne s řemeslem 5
 Tisková zpráva 2
 Pozvánka na závěrečnou konferenci 
 Program závěrečné konference
 Prezentace - Závěrečná konference projektu
 Závěrečná zpráva o projektu

Vzdělávání k lepším výsledkům (Šablony)

pdf Informace o projektu

Vzdělávání stavbařů nově

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0087

Název projektu: Vzdělávání stavbařů nově

Číslo prioritní osy: 7.1

Celková výše finanční podpory [Kč]: 5 687 682,00 Kč

Částka ESF [Kč]: 4 834 529,70 Kč

Křížové financování [Kč]: 0,00 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 26. 1. 2010

Datum ukončení realizace projektu: 29. 6. 2012

Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření): CZ.1.07/1.1.02/02.0087

Webové stránky projektu: www.lepsistavby.cz

Novými programy snadněji k dílčím kvalifikacím

Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2010

Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2012

Webové stránky projektu: www.dilci-kvalifikace.cz

Nové trendy ve stavebnictví v praxi

Datum zahájení realizace projektu: 14.12. 2006

Datum ukončení realizace projektu: 4. 6. 2008

pdf Informace o projektu

Jihomoravský kraj Aktivní projekty