Napsali o nás

Události v regionech

Učňovské školství

Už jen dva týdny se můžou žáci základních škol rozhodovat, na jakou střední školu podají přihlášku. O studenty bojují hlavně učiliště a odborné školy. Reportáž o Talent programu byla odvysílána v Událostech v regionech, na video se můžete podívat zde v čase 1:19: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech/314281381990227/video/.

Deník Lidové noviny - Brno 11.2.2014 (autor: Barbora Říhová)

Pojďme udělat z učňáku Harvard

Kvůli demografickému poklesu není příliš těžké dostat se na obory s maturitou. Učiliště proto vymýšlí, co nového žákům nabídnout. Jak nalákat do učňovských oborů i žáky, kteří se neučí na základní škole špatně, jsou manuálně šikovní, a navíc mají i ambice?
Tuto otázku se v posledních letech snaží řešit mnoho učilišť potýkajících se s nedostatkem žáků.
Se zajímavým receptem přišla Střední škola stavebních řemesel v Brně-Bosonohách. Minulý týden se pustila do experimentu, který nemá v českých podmínkách obdoby. Škola si nechala takzvaně ušít namíru projekt pro talentované, nazvaný jednoduše Talent program.
Beáta Holá, která se dlouhodobě věnuje inovacímve vzdělávání, dostala od vedení školy zadání: "Chceme nalákat rodiče, kteří mají šikovné, chytré, manuálně zručné děti, aby se je nebáli dát na učňovský obor." Řešení nabídla Beáta Holá následující: "Pojďme udělat takový Harvard na učňáku a nabídněme šikovným dětem, které mají blízko k řemeslu, variantu, že budou makat víc než zbytek jejich spolužáků, prostě dostanou pořádnou nalejvárnu." Když říká "víc", nemyslí ale víc výhod nebo peněz, ale cosi nad rámec běžné výuky.
Škole se nápad zalíbil a vybrala čtrnáct talentovaných, ale hlavně motivovaných studentů prvních a druhých ročníků (druhých v případě oborů s maturitou). Budoucí zedníci, strojní zámečníci, klempíři, tesaři či truhláři následující dva a půl roku zůstanou každý čtvrtek ve škole o tři hodiny déle než jejich spolužáci a postupně projdou sedmi vzdělávacími moduly. Konkrétně je čekají cizí jazyky, strategie podnikání, marketing, design služeb, komunikace, profesní etika a profesní specializace. Během této doby se naučí, jak mají jednat se zákazníky, jak vybudovat strategii podniku, jak nastavit své služby.
"Hledala jsem charismatické lidi, esa ve svých oborech, která mohou na kluky zapůsobit a vysvětlit jim, že je lepší být dobrý tesař než jít na úřad práce a dělat načerno nebo až do důchodu podávat někde cihly," vysvětluje Beáta Holá. Na jazyky zase hledala lektory, kteří jsou ochotní vzdát se učebnic, vykašlat se na gramatiku a učit jazyk tak, aby to žáky bavilo a dokázali se domluvit. O takového absolventa se pak podle ní musí firmy poprat.
Řemeslníkem 21. století "Současný stav učňovského školství a řemesel je bídný, my ho chceme povýšit na novou úroveň a vnést do povědomí veřejnosti, že i na učilišti lze vychovat slušného, kvalifikovaného a schopného řemeslníka," říká zástupce ředitele na brněnské škole Miloslav Knapil. Sám nazývá budoucí absolventy tohoto programu řemeslníky 21. století, kteří budou atraktivnější pro budoucí zaměstnavatele. Ti mají podle Knapila na absolventy stále větší nároky a naříkají si, jak jsou mladí lidé s čerstvým výučním listem či maturitnímvysvědčenímnedostatečně připraveni na praxi. Stejně tak může podle Knapila zmíněná "nalejvárna" pomoci studentům s podnikatelským duchem, kteří se s touto průpravou budou moci snáze pustit do vlastní živnosti.
Bylo těžké žáky přesvědčit, aby se do projektu přihlásili? "Vůbec. Dali jsme jedno echo a přihlásily se dvě desítky uchazečů, kteří vědí, že musí umět jazyky, že je dobré vyjet do zahraničí a tak dále," konstatuje Beáta Holá.
Zahraniční zkušenost mladé talenty na brněnské škole nemine. Za dva a půl roku je čeká závěrečná zkouška, případně maturita a hned potom se minimálně na dva měsíce vydají na stáž do firmy někde v cizině, k čemuž využijí výměnný program Erasmus plus.
Talent program chce škola otevírat každý rok. Vprvní fázi bude platit lektory, kteří povedou jednotlivé moduly, z vlastního rozpočtu. Do budoucna, pokud se nápad uchytí, nevylučují, že by jim mohly peníze přijít zvenčí: od Jihomoravského kraje, firem či ministerstva školství. Resort už o inovativní projekt dokonce projevil zájem, a tak se vedení školy v polovině února chystá do Prahy.

Dobrá zpráva, alespoň pro firmy, které volají po absolventech učebních oborů, je, že se podíl žáků vstupujících do oborů s výučním listem zvětšuje. Podle statistik, které zpracoval Národní ústav pro vzdělávání, až do roku 2008 podíl studentů v tříletých oborech klesal, v roce 2008/09 došlo ale k obratu a žáků začalo mírně přibývat.
Zároveň ale někde muselo žáků ubýt. Z čísel vyplývá, že méně uchazečů se nyní hlásí na střední odborné školy smaturitou (průmyslovky, obchodní akademie apod). Za loňský rok se počet studujících na učňovských oborech téměř vyrovnal počtu studentů na středních odborných školách (v každém typu škol studovalo lehce přes 30 procent populačního ročníku).
Špatná zpráva naopak je, že počet nezaměstnaných absolventů loni skokově narostl. "V roce 2012 se míra nezaměstnanosti zhoršila oproti roku předchozímu jen mírně. Očekávali jsme, že v roce 2013 to bude zase o trochu lepší," komentuje situaci Jiří Vojtěch z Národního ústavu pro vzdělávání. To se ale nestalo a podle Vojtěcha není zcela jasné, proč k tomu došlo.
Přitom situace je pro absolventy zdánlivě příznivá, a to zejména díky demografickému poklesu a větším šancím dostat se na vysokou školu.
Čísla ale mluví jasně: míra nezaměstnanosti u čerstvých absolventů s výučním listem byla v roce 2011 17 procent, v roce 2012 pak 15 procent a v roce 2013 se vyšplhala na 26 procent. U absolventů středních odborných škol je bilance příznivější: v roce 2011 se nezaměstnanost vyšplhala k 11 procentům, o rok později klesla k 9 procentům a loni byla téměř patnáctiprocentní. "Firmy by nejradši chtěly v červnu vyučeného žáka a rovnou s pětiletou praxí," nastiňuje jedenzmožných důvodů vysoké nezaměstnanosti učitel z brněnské školy.
Podobnou zkušenost má i Karel Dvořák, ředitel pražského Středního odborného učiliště Ohradní, který je zároveň i předsedou Sdružení učňovských zařízení: "Budeme tlačit na Hospodářskou komoru, aby vyjednala s firmami, že by absolventy přijaly třeba na rok za méně peněz. Byl by to takový nultý ročník zaměstnání, aby mladí získali potřebnou praxi." Velké podniky mají své školy Kdo chcemít po studiu garantované pracovní místo, může si vybrat školu, kterou zřizuje přímo nějaký podnik. Takových ale v Česku bohužel mnoho není. Své učiliště má mladoboleslavská ŠKODA AUTO, Třinecké železárny mají jak učiliště, tak střední odbornou školu. "Zřídit učňák, vybavit dílny, to je nesmírně drahé, to si může dovolit jen ekonomicky silný podnik, který má byznys plán na několik let dopředu," vysvětluje Karel Dvořák a připomíná, jak to fungovalo kdysi, ještě před rokem 1989. Tehdy bylo obvyklé, že měly podniky svá učiliště, kam se chodilo na praxi.
I dnes mohou sice učni absolvovat praxi ve firmách, pravidlem to ale není a mnozí si praxi "odbudou" ve školní dílně. "Rozdíl je, že tehdy byly technologie mnohem jednoduší a neměnily se tak často. Teď žádná technologie nevydrží ani deset let a člověk se musí několikrát za život učit novou. Ve školních dílnách ale nemůžete měnit vybavení každých pár let, to vám nikdo nezaplatí," připomíná viceprezident Hospodářské komory Zdeněk Somr, která se snaží sladit požadavky firem s požadavky škol.
Hospodářská komora chce s novým ministrem školství, školami a firmami jednat o tom, aby se praxe opět vrátila do firem a podniků, což by pak žákům usnadnilo hledání práce. Mnozí z nich by totiž dost možná v podniku rovnou zůstali.
Pokud by se mladí přesunuli do firem, kde by absolvovali povinnou praxi, uvolnily by se školní dílny. Ty by podle komory mohly začít využívat základní školy, z nichž zmizela pracovní výchova. To ale podle mnohých byla chyba, děti si totiž nemohou vyzkoušet, jaké to je pracovat rukama, přitom mnohé by řemeslo třeba bavilo. Navíc v posledních letech – v souvislosti s tím, že ani absolventi vysokých škol nemohou častokrát najít práci –, přestává platit, že delší studium automaticky znamená jistou pracovní pozici a větší výplatu.
Hledala jsem esa ve svých oborech, která mohou na kluky zapůsobit a vysvětlit jim, že je lepší být dobrý tesař než jít na úřad práce
Kdo chce mít po studiu garantované pracovní místo, může si vybrat školu, kterou zřizuje nějaký podnik. Takových ale bohužel moc není.
Foto: Jak zatraktivnit řemesla? Brněnská Střední škola stavebních řemesel (na snímku) nabízí pro ty nejambicióznější něco, co na první pohled může odradit – výuku navíc. Studenti o ni ale projevili zájem.

FOTO MAFRA – JIŘÍ SALIK SLÁMA

Webové stránky www.novinky.cz - Brno 10.2.2014 (autor: Miroslav Homola)

Připraví řemeslníky, kteří uspějí i v zahraničí

Na Střední škole stavebních řemesel v Brně-Bosonohách odstartoval celorepublikově ojedinělý projekt Talent program, jehož cílem je podpora talentovaných žáků. Ti se tak nad rámec svých školních povinností zapojí do nadstandardní výuky jazyků, marketingu nebo strategie podnikání.
Po dvou a půl roku by tak z výběrového programu měli odcházet například zedníci schopní domluvy ve dvou světových jazycích nebo tesaři s porozuměním pro design služeb. Talent program je pilotním projektem, který by se mohl rozšířit i na ostatní odborné školy, zástupci školy o něm budou jednat s MŠMT.

Tři sta hodin výuky navíc
Čtrnáct vybraných žáků prvního ročníku Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy (SŠSŘ) tento týden do Talent programu nastoupilo. Během dvouapůlletého programu pak ve svém volném čase absolvují na 300 hodin praktických workshopů v sedmi výukových modulech – marketing, strategie podnikání, design služeb, komunikace, profesní etika, jazyky a profesní specializace.

V programu je i zahraniční stáž
Když na konci Talent programu odjedou na zahraniční stáž, vyjdou ze školy nejen odborníci ve svém řemesle, ale také mladí lidé vybavení na vlastní podnikání spoustou znalostí a dovedností, které tu podle odborníků na vzdělávání i zástupců trhu práce citelně chybí.

Absolventi budou příslibem kvality
„Talent program řeší na jedné straně pochyby rodičů, kteří nechtějí šikovné školáky poslat na učiliště ze strachu, že by mezi méně šikovnými zakrněli. Na druhou stranu program odpovídá na potřeby nespokojených zaměstnavatelů, kteří dlouhodobě kritizují úroveň absolventů odborných škol. Učni, kteří projdou Talent programem, budou takřka jistým příslibem kvality – nejenže dobrovolně absolvovali 300 hodin interaktivních workshopů se špičkovými externími lektory, ale navíc budou mít za sebou zahraniční stáž, která následuje po úspěšném zakončení talentového programu,“ vysvětluje talentmanažerka Beáta Holá, která program pro školu vytvořila.

Znalost jazyků prověří zkouška
Žáky čeká mimo jiné i jazyková výuka, kterou povedou lektoři angličtiny a němčiny tak, aby její účastníci na konci dosáhli úrovně B1 Evropského jazykového rámce. Jazyky budou potřebovat, protože před ukončením programu na ně čeká dvouměsíční stáž vNěmecku,Rakousku nebo ve Velké Británii. „Uvědomujeme si, že podnikatelské dovednosti, marketing a cizí jazyky jsou pro řemeslníky stejně podstatné jako kvalitní řemeslná příprava,“ říká zástupce ředitele SŠSŘ Miloslav Knapil.

Řemeslníci jednadvacátého století
„Výhledově by na tyto trendy měla reagovat celá koncepce středního odborného školství a školy ve svých vzdělávacích programech. My ale chceme dát šanci stávajícím žákům už teď, a právě Talent program je takovou VIP možností vklouznout do profilu řemeslníka 21. století. Je to ambiciózní projekt, ale když se povede, vytvoříme vlastní „Harvard pro řemeslníky je aplikovatelný i na dalších školách,“ dodal Knapil, kantor ze školy, která je jedinou v republice s podobným projektem, jenž se bude otevírat každoročně v pololetí pro žáky prvního ročníku.

Odkaz na článek: http://www.novinky.cz/kariera/327198-pripravi-remeslniky-kteri-uspeji-i-v-zahranici.html

Deník Právo - Brno 5.2.2014 (autor: Miroslav Homola)

Připraví řemeslníky, kteří uspějí i v zahraničí

BRNO - Na Střední škole stavebních řemesel v Brně-Bosonohách odstartoval celorepublikově ojedinělý projekt Talent program, jehož cílem je podpora talentovaných žáků.

Ti se tak nad rámec svých školních povinností zapojí do nadstandardní výuky jazyků, marketingu nebo strategie podnikání. Po dvou a půl letech by tak z výběrového programu měli odcházet například zedníci schopní domluvy ve dvou světových jazycích nebo tesaři s porozuměním pro design služeb. Talent program je pilotním projektem, který by se mohl rozšířit i na ostatní odborné školy, zástupci školy o něm budou jednat s MŠMT.

Čtrnáct vybraných žáků prvního ročníku Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy (SŠSŘ) tento týden do Talentprogramu nastoupilo. Během dvouapůlletého programu pak ve svém volném čase absolvují na tři sta hodin praktických workshopů v sedmi výukových modulech – marketing, strategie podnikání, design služeb, komunikace, profesní etika, jazyky a profesní specializace.

Když na konci Talent programu odjedou na zahraniční stáž, vyjdou ze školy nejen odborníci na své řemeslo, ale také mladí lidé vybavení na vlastní podnikání spoustou znalostí a dovedností, které tu podle odborníků na vzdělávání i zástupců trhu práce citelně chybí.

"Talent program řeší na jedné straně pochyby rodičů, kteří nechtějí šikovné školáky poslat na učiliště ze strachu, že by mezi méně šikovnými zakrněli. Na druhou stranu program odpovídá na potřeby nespokojených zaměstnavatelů, kteří dlouhodobě kritizují úroveň absolventů odborných škol. Učni, kteří projdou Talent programem, budou takřka jistým příslibem kvality – nejenže dobrovolně absolvovali 300 hodin interaktivních workshopů se špičkovými externími lektory, ale navíc budou mít za sebou zahraniční stáž, která následuje po úspěšném zakončení talentového programu," vysvětluje talentmanažerka Beáta Holá, která program pro školu vytvořila.

Žáky čeká mimo jiné i jazyková výuka, kterou povedou lektoři angličtiny a němčiny tak, aby její účastníci na konci dosáhli úrovně B1 Evropského jazykového rámce. Jazyky budou potřebovat, protože před ukončením programu na ně čeká dvouměsíční stáž v Německu, Rakousku nebo ve Velké Británii.

"Uvědomujeme si, že podnikatelské dovednosti, marketing a cizí jazyky jsou pro řemeslníky stejně podstatné jako kvalitní řemeslná příprava," říká zástupce ředitele SŠSŘ Miloslav Knapil.

"Výhledově by na tyto trendy měla reagovat celá koncepce středního odborného školství a školy ve svých vzdělávacích programech. My ale chceme dát šanci stávajícím žákům už teď, a právě Talent program je takovou VIP možností vklouznout do profilu řemeslníka 21. století. Je to ambiciózní projekt, ale když se povede, tak vytvoříme vlastní "Harvard pro řemeslníky" aplikovatelný i na dalších školách" dodal Knapil, kantor ze školy, která je jedinou v republice s podobným projektem, jenž se bude otevírat každoročně v pololetí pro žáky prvního ročníku.

Zedníci se domluví ve dvou světových jazycích, tesaři porozumí designu služeb

Foto: Brněnské učiliště se snaží připravit budoucí řemeslníky, kteří o to mají zájem, i na kvalifikovanou práci v zahraničí.

Foto PRÁVO – Miroslav Homola

Webové stránky Jihomoravského kraje - Brno, 4.2.2014

Informace o zahájení Talent programu

Odkaz na web

Video na stránkách www.youtube.com - Brno, 3.2.2014

Slavnostní zahájení Talent programu

Odkaz na video

Český rozhlas Brno - Brno, 3.2.2014 (autor: Zdeněk Truhlář)

Střední škola stavebních řemesel bude podporovat talentované učně

Zdeněk TRUHLÁŘ, moderátor:
Speciální nadstavba výuky, takzvaný Talent program odstartoval dnes odpoledne na Střední škola stavebních řemesel v Brně-Bosonohách. Prvních 14 žáků bude k běžnému programu absolvovat během dvou let celkem 300 hodin další výuky. Ta je zaměřená zejména na marketing, strategii podnikání a jazyky. Měli by tak získat lepší uplatnění na trhu práce. O celorepublikově unikátní program byl podle autorky projektu Beáty Holé velký zájem.

Beáta HOLÁ, autorka projektu:
Žáci se do Talent programu hlásili sami, zároveň jejich nominaci potvrzovali mistři odborného výcviku, rodiče a teoretičtí pedagogové. Jsou ochotni svůj volný čas věnovat Talent programu a jsou nadšení, mají zájem třeba i o dva nebo tři jazyky, chtějí vyjet do zahraničí, chtějí být dobří.

Brněnský deník - Brno, 1.2.2014

Učni se naučí řeči i marketing

Brno – Řemeslníky, kteří kromě zručných rukou oplývají také znalostmi marketingu nebo cizích jazyků, začne od února připravovat Střední škola stavebních řemesel v Brně­ - Bosonohách. Projekt Talent program je zatím v republice ojedinělý a v pilotním ročníku se do něj zapojí čtrnáct studentů.

Škola si od nového projektu slibuje, že zaplaší obavy rodičů, kteří často nechtějí šikovné školáky poslat na učiliště. Mají totiž strach, že by mezi méně šikovnými dětmi zakrněli. "Program také odpovídá na ohlasy nespokojených zaměstnavatelů, kteří dlouhodobě kritizují úroveň absolventů odborných škol," podotkla Beáta Holá, která program pro školu vytvořila.

Učni, kteří projdou Talent programem, mají být zárukou kvality."Nejenže budou mít za sebou tři stovky hodin workshopů se špičkovými lektory, ale také zahraniční stáž, která následuje po úspěšném zakončení talentového programu," dodala.
Po dvou a půl letech tak školu mají opouštět zedníci schopní domluvit se dvěma světovými jazyky nebo tesaři, kteří rozumí i péči o zákazníka. Projekt škola chystá každoročně v pololetí pro žáky prvního ročníku. Účastníky do něj přihlásili buď jejich učitelé, nebo o účast požádali sami. Program se týká například budoucích klempířů, tesařů, truhlářů nebo zedníků. "Výhledově by na tyto trendy měla reagovat celá koncepce středního odborného školství. My ale chceme dát šanci stávajícím žákům už teď," poznamenal zástupce střední školy Miloslav Knapil.

Úvodní tisková zpráva - Brno, 29.1.2014

Střední škola stavebních řemesel bude podporovat talentované učně

Startuje celorepublikově ojedinělý Talent program, zájem má i MŠMT

Na Střední škole stavebních řemesel v Brně-Bosonohách v únoru startuje celorepublikově ojedinělý projekt Talent program, jehož cílem je podpora talentovaných žáků. Ti se tak nad rámec svých školních povinností zapojí do nadstandardní výuky jazyků, marketingu nebo strategie podnikání. Po dvou a půl letech by tak z výběrového programu měli odcházet například zedníci schopni domluvy ve dvou světových jazycích nebo tesaři s porozuměním pro design služeb. V ideálním případě by se program mohl rozšířit i na ostatní odborné školy, projevilo o něj totiž zájem MŠMT.

Čtrnáct vybraných žáků prvního ročníku Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy (SŠSŘ) bude 3. února slavnostně pasováno a nastoupí do Talent programu. Během dvou a půlletého programu pak ve svém volném čase absolvují na tři sta hodin praktických workshopů v sedmi výukových modulech - Marketing, Strategie podnikání, Design služeb, Komunikace, Profesní etika, Jazyky a Profesní specializace. Když na konci Talent programu odjedou na zahraniční stáž, vyjdou ze školy nejen odborníci na své řemeslo, ale také mladí lidé vybaveni na vlastní podnikání spoustou znalostí a měkkých dovedností, které tu podle odborníků na vzdělávání i zástupců trhu práce citelně chybí.

„Talent program řeší na jedné straně pochyby rodičů, kteří nechtějí šikovné školáky poslat na učiliště ze strachu, že by mezi méně šikovnými zakrněli. Na druhou stranu program odpovídá na potřeby nespokojených zaměstnavatelů, kteří dlouhodobě kritizují úroveň absolventů odborných škol. Učni, kteří projdou Talent programem, budou takřka jistým příslibem kvality, nejenže dobrovolně absolvovali 300 hodin interaktivních workshopů se špičkovými externími lektory, ale navíc budou mít za sebou zahraniční stáž, která následuje po úspěšném zakončení talentového programu,“ vysvětluje talent manažerka Beáta Holá, která program pro školu vytvořila.

Do prvního běhu nastoupí čtrnáct vybraných žáků z prvního ročníku oborů Klempíř, tesař, Umělecko-řemeslné zpracování dřeva, Truhlář, Zedník-obkladač a Strojní zámečník. Talent program je dobrovolný, tito žáci se do něj přihlásili sami nebo je nominovali jejich vyučující. Během následující dvou a půl let na ně čeká sedm modulů, které povedou externí odborníci a lektoři. Například o designu služeb bude s učni hovořit Adam Hazdra z Institutu veřejných služeb, které je průkopníkem tohoto oboru u nás. Základy podnikání povede pedagožka Pavla Stejskalová, komunikaci pak konzultant Petr Pouchlý, marketing Štěpán Neubauer, profesní etiku strojař Miroslav Kuzdas a restaurátor Roman Slaný. Jazykovou výuku zase povedou čeští i zahraniční lektoři angličtiny a němčiny tak, aby jejich účastníci na konci dosáhli úrovně B1 Evropského jazykového rámce. Jazyky budou potřebovat, protože před ukončením Talent programu na ambiciózní žáky čeká dvouměsíční stáž v zahraničí, ať už Německu, Rakousku nebo Velké Británii, kterou škola zorganizuje ve spolupráci s Centrem vzdělávání všem. Celý program pak zakončí kolokvium stvrzené certifikátem.

“Uvědomujeme si, že v roce 2014 jsou podnikatelské dovednosti, marketing a cizí jazyky pro řemeslníky stejně podstatné jako kvalitní řemeslná příprava. Výhledově by na tyto trendy měla reagovat celá koncepce středního odborného školství a školy ve svých vzdělávacích programech. My ale chceme dát šanci stávajícím žákům už teď, a právě Talent program je takovou VIP možností vklouznout do profilu řemeslníka 21. století. Je to ambiciózní projekt, ale když se povede, tak vytvoříme takový vlastní Harvard pro řemeslníky aplikovatelný i na dalších školách“ říká Miloslav Knapil ze SŠSŘ, která je jedinou školou v republice s podobným projektem. Program se bude otevírat každoročně v pololetí pro žáky prvního ročníku.

Obsah modulů Talent programu:

Modul 1: Jazyky

Nadstandardní výuka jednoho až dvou cizích jazyků s důrazem na mluvení, porozumění a čtení až k uživatelské úrovni B1 Evropského jazykového rámce.

Modul 2: Strategie podnikání

Zaměřeno na získání znalostí, dovedností a kompetencí ke spuštění a vedení malé firmy: design vlastního podnikání, nastavení vizí a strategických plánů, spuštění podnikání, systémy hodnocení.

Modul 3: Marketing

Zaměřeno na základní pochopení procesů a nástrojů marketingu: vymezení produktu, trhu, cílové skupiny, ceny, konkurence, kooperace, prodeje a odbytu, odlišení na trhu.

Modul 4: Design služeb

Rozvoj a pochopení zákaznicky orientovaného podnikání a péče o zákazníka.

Modul 5: Komunikace

Rozvoj komunikačních dovedností vůči klientům, obchodním partnerům a investorům: věcná argumentace, základy prezentačních dovednosti, nácvik krizové komunikace s problémovým klientem, rozvoj klidného sebevědomí.

Modul 6: Profesní etika

Rozvoj pocitu profesní zodpovědnosti, hlubšího uvědomění si profesní etiky, pochopení profesních dilemat, přístupů a řešení, posílení hrdosti na své řemeslo skrze hostující lektory z praxe.

Modul 7: Profesní specializace

Práce u vybraných sociálních partnerů. Nahlédnou do takových oblastí svého oboru, které zůstávají běžným žákům uzavřeny.

Zahraniční stáž

Dvouměsíční stáž u zahraniční firmy, dle jazykové vybavenosti studenta (Německo, Rakousko, Velká Británie).

Jihomoravský kraj Aktivní projekty