Popis centra

Popis centra

Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje


                                                                

RVC 2017

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA CENTRA - ZDE

 

 

Aktuální nabídka nadstandardní praxe 

 

 

„Všechna řemesla na jednom místě a stavět se bude lépe.“

 

V areálu Střední školy stavebních řemesel Brno–Bosonohy, příspěvkové organizace, se nachází výukové centrum, které nemá v naší republice obdoby. Žáci, studenti středních škol, vysokoškolští studenti stavebních oborů, ale i hasiči, příslušníci řemeslných cechů a revizní technici spalinových cest i plynových zařízení se tu na jednom místě mohou prakticky seznámit a vyzkoušet si souvislosti jednotlivých profesí při stavbě domu tak, aby celá stavba perfektně fungovala jako celek.

 

V moderní domácnosti teplo domova zajišťuje moderní technologie, která je v centru k dispozici, je funkční a jejím prostřednictvím lze takto nasimulovat celou řadu různých variant a problematik spojených s vytápěním a hospodárným využitím pitné a užitkové vody. S těmito procesy nutně souvisí další spolupráce jednotlivých oborů.

Například, aby nám doma sanitární technika správně fungovala, neznamená to namontovat jen přítok a odtok k umyvadlu či vaně, ale správně ukotvit jednotlivé prvky ve zdi, precizní zednickou, instalatérskou a obkladačskou práci. Každý řemeslník potřebuje znát návaznosti své práce na další profese a to se těžko vysvětluje od katedry.

Právě proto je Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje jedinečné. Neomezuje se na úzký pohled jednotlivých specializací, ale pomáhá propojit mezi sebou znalosti a dovednosti jednotlivých stavebních oborů v rámci praktického výcviku. Takto připravení a vyškolení řemeslníci budou pracovat s lepším přehledem a pochopením pro ostatní specialisty a hlavně pro stavby jako takové.

Řemeslník nesmí být odkázaný na znalost jen jednoho typu řešení, s postojem „tak se to dělávalo vždycky“, se kterým se jistě mnozí z nás setkali. Musí mít přehled, co se hodí k čemu a proč, nesmí ustrnout u zastaralých technologií a postupů. I proto je centrum nedocenitelné i pro obory celoživotního vzdělávání.

 

Co všechno v centru najdete?

V centru jsou na jednom místě o výměře 662 m2 nainstalovány a vzájemně propojeny funkční systémy vytápění, funkční spalinové cesty, související rozvody plynu, vody, elektrické energie a řídicí systémy pro měření a regulaci i s využitím technologií obnovitelných zdrojů - fotovoltaika a biomasa. A celá řada cvičných panelů se vzorově zapojenými, zazděnými a obloženými vanami a toaletami včetně plynových zařízení. Tyto panely jsou variabilní a je možné měnit různé sestavy zapojení tak, abychom docílili maximálního přiblížení reality na stavbách.

 

Pro koho je centrum připraveno?

Centrum samozřejmě využijí žáci všech oborů SŠSŘ Brno-Bosonohy. Budou do něj ale jezdit na jednotlivé bloky výuky žáci a studenti dalších středních škol a učilišť z celé republiky, počítá se i s bloky pro studenty architektury a stavebních oborů vysokých škol. Centrum nezahálí ani v odpoledních hodinách a o prázdninách. Postupně se otevřelo i žákům základních škol a také je k dispozici profesním spolkům a cechům pro další vzdělávání nebo hasičským sborům, k nácviku a simulaci možných krizových situací.

 

Díky komu to celé stojí?

Celý objekt i s vybavením v hodnotě přes 30 milionů korun financoval ROP NUTS II Jihovýchod v rámci výzvy „Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku“ a Jihomoravský kraj. Interaktivní výukové panely IINVYSYS jsou financované z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost „Šikovné ručičky JMK – cesta k řemeslu“.

 

Kdo nás navštívil?

Od otevření centra v březnu roku 2016 se v RVCSŘ JmK pravidelně zúčastňují výuky studenti středních škol Jihomoravského kraje a návštěvníci v rámci celoživotního učení. Dále centrum využívají sociální partneři, cechy, profesní sdružení atd.

Jde především o teoretické školení, ale i praktickou výuku u výukových panelů. Školí se zde studenti tříletých, maturitních, ale i nadstavbových oborů. Obory vzdělání: truhlář, zámečník, pozemní stavitelství, instalatér, stavebnictví, zedník, mechanik plynových zařízení, kominík, umělecko-řemeslné zpracování dřeva a čalouník.


Vedoucí Regionálního vzdělávání

Ing. Petr Tesař

tel.: +420 547 120 638, e-mail: tesarp@soubosonohy.cz

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty