e-přihláška

e-přihláška

výběr druhu přihlášky

1) k přípravnému kurzu úplné profesní kvalifikace s možností zakončení výučním listem (dle výběru)
2) ke zkoušce ověřující dosažení profesní kvalifikace (dle výběru)
3) k profesnímu školení (dle výběru)

osobní údaje

osoba

bydliště

předmět přihlášky

požadované profesní školení

fakturační adresa

vzdělání

zaměstnání

zaměstnavatel

předmět přihlášky

požadovaná profesní kvalifikace

adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s bydlištěm)

vzdělání

informace

obecné informace

Informace o schválených standardech a autorizovaných osobách je možno získat na webových stránkách na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

termín

Zkouška se dle odst. 6 § 17 zákona koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. V případě, že je v hodnotícím standardu vymezeno období kalendářního roku, kdy může být zkouška provedena, může si uchazeč s autorizovanou osobou dohodnout pro konání zkoušky termín náležející pouze do tohoto období.

žádost

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), tímto žádám o ověření (zkouškou) dosažení této profesní kvalifikace:

předmět přihlášky

požadovaná úplná profesní kvalifikace (kurz zakončen výučním listem)
zahrnuje tyto profesní kvalifikace:
Výrobce/výrobkyně matracových potahů (kód: 33-008-H)
Výrobce/výrobkyně čalouněných sedadel a opěradel židlí (kód: 33-011-H)
Výrobce a opravář/výrobkyně a opravářka čalounění dveří (kód: 33-037-H)
Výrobce a opravář/výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku klasickou technologií (kód: 33-055-H)
Výrobce a opravář/výrobkyně a opravářka čalouněného nábytku soudobou technologií (kód: 33-056-H)
Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)
Topenář/topenářka (kód: 36-004-H)
Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)
Stavební klempíř/klempířka (kód: 36-053-H)
Kominík/kominice - Montáž komínů a komínových vložek (kód: 36-017-H)
Kominík/kominice - Měření spalin (kód: 36-023-H)
Kominík/kominice - Kontrola a čištění spalinových cest (kód: 36-025-H)
Mechanik/mechanička plynových zařízení (kód: 36-006-H)
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových (kód: 36-067-H)
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových (kód: 36-121-H)
Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových (kód: 36-068-H)
Opravář/opravářka strojů a zařízení (kód: 23-001-H)
Montér/montérka ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H)
Zámečník/zámečnice (kód: 23-003-H)
Tesař/tesařka (kód: 36-051-H)
Truhlář nábytkář/truhlářka nábytkářka (kód: 33-001-H)
Stavební truhlář/truhlářka (kód: 33-002-H)
Zedník/zednice (kód: 36-020-H)

osobní údaje

fakturační adresa

vzdělání

zaměstnání

Jihomoravský kraj Aktivní projekty