Instalatér

Instalatér

Když staří Římané stavěli první akvadukty, bylo na světě méně než 3 % lidí, než kolik jich je dnes. Takže stejné množství vody dnes využívá nesrovnatelně
více lidí s daleko vyššími nároky na životní styl a hygienu. Instalatérské technologie se od dob starých Římanů dramaticky změnily a práce instalatérů
se zaměřila na další oblasti jako jsou plyn, vytápění, chlazení a vzduch. Instalatérské řemeslo prošlo v posledních 15-ti letech velkými technickými změnami.
Tyto změny se netýkaly pouze zavedení nových, dříve nepoužívaných materiálů, ale hlavně vlivem zavádění elektronických řídících a regulačních prvků došlo
k velkému technickému pokroku ve vývoji koncových zařízení, a to především jejich ovládání. Ubývající tradiční paliva (pevná a kapalná) daly možnost rozvoji
tepelných zdrojů na plynná paliva a hlavně netradičním zdrojům tepla. Všude tam je nutné použití elektronických řídících a regulačních prvků, které podstatně
mění obsah klasického oboru instalatér. 

Navíc se podíl elektronických prvků stále zvyšuje s narůstajícími požadavky na co nejvíce ekologický a hlavně ekonomický provoz těchto zařízení.
Zde je úkol pro instalatérské řemeslo, aby v nově stavěných domech a bytech byla instalována taková technika, která by vyhovovala novým standardům
a postupně i ve starých domech byla nevyhovující technika nahrazována. V centru pozornosti instalatérského řemesla je dlouhodobá perspektiva osvojení
si celosvětově uznávaných standardů, pravidel a technologií. Výuka pracovníků proto musí být v souladu s tímto trendem rozvoje.
Instalatérské řemeslo v 21. století svým rozvojem, zdokonalováním technologií s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí patří mezi řemesla,
která se snaží o zvyšování úrovně přípravy a kvalifikovanosti pracovníků v daném oboru a výchovu mladých odborníků pro příští generace.

Základní údaje

Název a kód oboru vzdělávání: Instalatér (kód: 36-52-H/01)

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Povolání: Instalatér a topenář

Doklady potvrzující ÚK: Výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečnou zkoušku z oboru Instalatér (kód: 36-52-H/01) lze složit po předložení osvědčení o získání následujících
profesních kvalifikací:

Montér/montérka vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Topenář/topenářka (kód: 36-004-H)

Montér/montérka vnitřního rozvodu plynu a zařízení (kód: 36-005-H)

Jihomoravský kraj Aktivní projekty