Truhlář

Truhlář

Obor truhlář je klasické řemeslo s dlouhodobou tradicí. Zabývá se výrobou nábytku, doplňků a stavebně truhlářských výrobků, jako například dveře, okna, schodiště atd. S nástupem nových materiálů truhlář používá nejenom dřevo, musí též zvládat opracování a vhodné použití materiálů na bázi dřeva, jako jsou dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, dřevoštěpové desky atd. Množství nových materiálů, doplňků, lepidel a nátěrových hmot se neustále rozšiřuje, a proto truhlář musí být neustále v kontaktu s novinkami v oboru. K tomu ještě přistupuje nutnost pracovat podle technických výkresů, umět narýsovat výkresy a pracovat s přesností na milimetry.

Vzdělaný řemeslník musí zvládat práci s tradičním ručním nářadím, jako nezbytný základ oboru, a dále musí umět pracovat s moderními dřevoobráběcími stroji a elektrickými strojky. Je žádoucí, aby truhlář znal a uměl aplikovat různé způsoby povrchových úprav s ohledem na použití výrobků a s ohledem na ochranu životního prostředí. Velmi důležité je i dbát na dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dbát na správné nakládání s odpady. Truhlář by měl mít vyvinuté estetické cítění, protože většina výrobků obklopuje a formuje prostředí ve kterém žijeme a měl by být seznámen také s historickým vývojem nábytku, jako zdroji inspirace a řemeslné dokonalosti. Ze zmíněných skutečností vyplývá náročnost oboru.

Sortiment truhlářských výrobků a množství technologických postupů je velmi široké a vyučený truhlář musí být i po ukončení vzdělávání ve škole, neustále v kontaktu aktuálními informacemi v oboru, navštěvovat odborné výstavy, číst odbornou literaturu a sledovat příslušné internetové stránky.

Základní údaje

Název a kód oboru vzdělávání: Truhlář (kód: 33-56-H/01)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Povolání: Truhlář

Doklady potvrzující ÚK: Výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce

Závěrečnou zkoušku z oboru Truhlář (kód: 33-56-H/01) lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

Truhlář nábytkář/truhlářka nábytkářka (kód: 33-001-H)

Stavební truhlář/truhlářka (kód: 33-002-H)

Jihomoravský kraj Aktivní projekty