Rigips

Rigips

Základní školení Rigips

Základní školení Rigips je určeno především pro montážní pracovníky realizačních firem, začátečníky nebo montážní pracovníky připravující se na Certifikaci montáže suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních.

Školení je nabízeno a pořádáno prostřednictvím středních škol v jednotlivých regionech, které jsou partnery společnosti Saint-Gobain Construction Products a.s., Divize Rigips a kde se provádí Certifikace montáže suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních.

Školení je standardně nastaveno včetně praktické výuky. Délka a obsah školení je možné konzultovat se zástupcem střední školy a program upravit dle požadavku zákazníka.

Účastníci Základního školení získají Osvědčení o absolvování Základního školení Rigips. Osvědčení vystaví Centrum technické podpory Rigips, které vede evidenci účastníků školení.

 

Certifikace montážních firem

Certifikace zahrnuje všechny konstrukce na ocelové podkonstrukci. Tedy konstrukce sádrokartonové, včetně konstrukcí protipožárních,
bezpečnostních a vysokých stěn na podkonstrukci z CW150. Dále konstrukce ze speciálních desek Glasroc, či konstrukčních desek RigiStabil
na ocelové podkonstrukci. Současně jsou v certifikaci zahrnuté i akustické a designové podhledy a předsazené stěny a kazetové podhledy Rigips a Eurocoustic.

Certifikace samozřejmě obsahuje i oprávnění pro provádění kontroly provozuschopnosti před uvedením požárně bezpečnostních zařízení do provozu.

Jedná se o zvýšení odborné kvalifikace a úrovně odborných znalostí u zodpovědných pracovníků firem nebo fyzických osob v oblasti suché výstavby Rigips, včetně protipožárních konstrukcí. Certifikace montážních firem není určena pro začátečníky, pro ty jsou pořádána Základní školení Rigips komerčního charakteru na jednotlivých akreditovaných školících střediscích. Samotná certifikace se zpravidla skládá z půldenního školení a závěrečného testu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu znalostí je vydán „Certifikát na montáž konstrukcí suché výstavby, včetně konstrukcí protipožárních“, který vydává firma Rigips.

Na školení se můžete přihlásit přes webové stránky: https://www.rigips.cz/skola-suche-vystavby/kurz/certifikacni-skoleni-montaze-sadrokartonu/

Cena školení je Kč 2 800,- včetně DPH a na jedno IČ se mohou zúčastnit 2 osoby.

 

Kontaktní osoby:

Referentka CŽU:

Kateřina Kindlerová
tel.: +420 547 120 745, mobil: +420 727 852 008, e-mail: kindlerova@soubosonohy.cz

 

Vedoucí Regionálního vzdělávání:

Ing. Petr Tesař
tel.: +420 720 948 100, e-mail: tesarp@soubosonohy.cz

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty