Rigips

Základní školení Rigips

Základní školení Rigips je určeno především pro montážní pracovníky realizačních firem, začátečníky nebo montážní pracovníky připravující se na Certifikaci montáže suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních.

Školení je nabízeno a pořádáno prostřednictvím středních škol v jednotlivých regionech, které jsou partnery společnosti Saint-Gobain Construction Products a.s., Divize Rigips a kde se provádí Certifikace montáže suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních.

Školení je standardně nastaveno včetně praktické výuky. Délka a obsah školení je možné konzultovat se zástupcem střední školy a program upravit dle požadavku zákazníka.

Účastníci Základního školení získají Osvědčení o absolvování Základního školení Rigips. Osvědčení vystaví Centrum technické podpory Rigips, které vede evidenci účastníků školení.

Certifikace montážních firem

Certifikace nově obsahuje všechny konstrukce na ocelové podkonstrukci. Tedy konstrukce sádrokartonové, včetně konstrukcí bezpečnostních a vysokých stěn na konstrukci z CW150. Dále konstrukce ze speciálních desek Glasroc, či konstrukčních desek RigiStabil a Rigidur na ocelové podkonstrukci. Současně jsou v certifikaci zahrnuté i akustické a designové podhledy a předsazené stěny a kazetové podhledy.

Certifikace samozřejmě obsahuje i oprávnění pro provádění kontroly provozuschopnosti před uvedením požárně bezpečnostních zařízení do provozu.

Jedná se o zvýšení odborné kvalifikace a úrovně odborných znalostí u zodpovědných pracovníků firem nebo fyzických osob v oblasti suché výstavby Rigips, včetně protipožárních konstrukcí. Certifikace montážních firem není určena pro začátečníky, pro ty jsou pořádána Základní školení Rigips komerčního charakteru na jednotlivých akreditovaných školících střediscích. Samotná certifikace se zpravidla skládá z půldenního školení a závěrečného testu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu znalostí je vydán „Certifikát na montáž konstrukcí suché výstavby, včetně konstrukcí protipožárních“.

Certifikát je propůjčen montážní firmě po splnění podmínek uvedených v „Metodických pokynech, ve článku III.  

Certifikace-montážních-firem-přihláška

Čestné-prohlášení-zástupce-firmy

Čestné-prohlášení-pro-umožnění-návštěvy-na-stavbě

Certifikace-montážních-firem-reference

2013_Certifikace_montaznich_firem_metodicke_pokyny

2017_Certifikace_termíny_1_pololetí

2017_Certifikace_termíny_2_pololetí

 

Kontaktní osoby:

Referentka CŽU:

Kateřina Kindlerová
tel.: +420 547 120 745, mobil: +420 727 852 008, e-mail: kindlerova@soubosonohy.cz

 

Vedoucí Regionálního vzdělávání:

Bc. Marcela Čuhlová
tel.: +420 720 948 100, e-mail: cuhlova@soubosonohy.cz

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty