Odborné plynárenské vzdělávání (OPV)

Odborné plynárenské vzdělávání (OPV)

Středisko OPV je způsobilé provádět školení v následujícím rozsahu:

2.2, 4.1 (P), 4.2 (P), 6.2 (P), 6.3 (P), 6.4, 7.2 (P), 7.3, 7.4 (P), 8.1 (P), 8.2 (P), 8.3, 8.4, 9.1 (P), 9.2, 9.3, 9.4 (P), 9.5 (P), 9.6 (P), 9.7, 9.8 (P), 9.9, 9.10 (P), 9.11, 9.12 

Vzdělávací moduly:

2.2    Přeprava plynů

4.1    Tlakokvé stanice LPG do 2 lahví s náplní do 33 kg

4.2    Bateriové a zásobníkové tlakové stanice LPG

6.2    Regulátory, regulační řády, regulační stanice

6.3    Domovní regulátory

6.4    Regulační zařízení pro technikcé plyny 

7.2    NTL a STL Rozvody topných plynů (místní sítě)

7.3    Průmyslové plynovody

7.4    Domovní plynovody                                  

8.1    Lokální spotřebiče                                     

8.2    Plynové kotle, hořáky a zařízení pro vytápění

8.3    Průmyslové spotřebiče

8.4    Zařízení pro kogeneraci                            

9.1    Měřící zařízení

9.2    Odorizace plynů

9.3    Bezpečnost práce a požární ochrana

9.4    Zabezpečovácí zařízení a bezpečnostní technika

9.5    Protikorozní ochrana

9.6    Svařování a pájení

9.7    Vlastnosti plynů, jednotky, základní pojmy

9.8    Zemní práce a bezpečnostní požadavky pro práce v blíkosti plynovodů

9.9    Vzduchotechnika a větrání

9.10  Komíny, kouřovody, odovdy spalin

9.11  Elektrická zařízení

9.12  Doprava, manipulace a skladování 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty