Svářečská škola

Svářečská škola

Nabídka svářečské školy

Svářečská škola 11/075 - Certifikovaná Českou svářecí společností ANB

Provádí: Svářečské kurzy pro  učiliště a  veřejnost

Zaškolení a základní kurzy  dle ČSN 05 0705 svařování kovů a termoplastů
Dále pak zkoušky ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2 Svařování hliníku, ČSN EN ISO 13585 - Pájení mědi natvrdo

Základní kurzy: Nové značení: ISO 4063 Zaškolení pracovníka:
Z-E1 svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou ZK 111 1.1 (ZP 111 - 1 1.1)
Z-M1 svařování v ochranné atmosféře (MAG,MIG) ZK 135  1.1, ZK 131 1.1 (ZP 135 - 1 1.1)
Z-T7 svařování netavicí se elektrodou, hliník a jeho slitiny ZK 141 21 (ZP 141 - 1,8, 21)
Z-G1 kyslíko-acetylénové svařování ZK 311 1.1 (ZP  311 - 1,2 1.1)
Z-U7 polyfuzní svařování, plastu ZK 15 P2 (ZP 15 P2)

Z-T3 - svařování netavící se elektrodou Metoda TIG nerezový materiál - ZK 141 8

Svařování plastů horkým plynem rychlotryskou desky - kurz pro opravce autoplastů (ZP32 S2)

ČSN EN ISO 9606-1, 2 Evropská zkouška svářeče - pro firmy a živnostníky

Nově se vydává certifikát svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1
Metody:

111 - elektrickým obloukem obalenou elektrodou - Ocel, nerez

311 - kysliko-acetylenovým plamenem

135 - v ochranné atmosféře inertního plynu

131 - pulzní svařování hliníku

141 - TIG  - ocel nerez, hliník

Polotovary: trubky, plechy. Základní materiály. Dle ČSN 05 0323, CR ISO 15 608-1.1, 1.2, 1.3, 6, 8.

Přezkoušení z bezpečnostních ustanovení: ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, 05 610, 05 0630, 05 0650

Vyhláška č. 87/2000 Sb. - Požární bezpečnost  při svařování.

Hlavní náplní je  periodické přezkoušení dle ISO 9606-1 a ISO 9606-2. Doba tři dny.

V metodách: 111, 135, 311, 141 (plech, trubka). Základní materiály dle ČSN 05 0323 CR ISO15608.

Svářečská škola je také akreditovaná pro zkoušky svařování betonářských ocelí dle nové normy ISO17660-1,2, svařování plastů dle ČSN EN 13067 (certifikát)

Dále zajistíme prohlídky RTG a destruktivní zkoušky

Nabídka kurzů je také pro žáky učilišť, kteří si mohou zvýšit a rozšířit svoji kvalifikaci

Kurzy lze časově upravit, podle zručnosti svářeče. Ceny kurzu lze smluvně dohodnout

Zkoušky provádíme v systému Česká svářečská společnost ANB v zastoupení TESYDO, s.r.o. Brno.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Kontakt:
vedoucí Svářečské školy

Jan Blažek, EWT
tel.: +420 547 120 747, fax: 547 217 100, mob.: +420 605 406 519, blazek@soubosonohy.cz

Jihomoravský kraj Aktivní projekty