Kamnář

Kdo je to kamnář?

Moderní potomek starého řemesla, který zajišťuje teplo domova. Vývoj kamnářství vždy souvisel se znalostí technologie, spalování dřeva i technologií stavebních, souvisel i s rozvojem komínové techniky a v neposlední řadě byl ovlivňován i stavebními slohy. Kamnářské řemeslo se vyvíjelo od století IX., až do dnešní doby. V polovině XX. Století bylo téměř na pokraji zániku, ale nedostatek fosilních paliv spojený s jejich cenou znovu přál rozvoji spalování dřeva.

Dnešní konstrukce kamen využívají jak dlouholetých zkušeností dob předešlých, tak moderních vědeckých disciplin. Změnily se technologie výstavby, uspořádání topenišť i konstrukce komínů, ale nezměnilo se poslání zajistit teplo domova v době chladného počasí.Moderní kamnář by měl být člověkem všestranně vzdělaným v používání tradičních i novodobých materiálů, znalý způsobu navrhování i provádění kamnářského díla a v zajištění protipožární prevence při používání topidel.

Kamnář montér topidel (kód: 36-045-H)

Na úplnou profesní kvalifikaci Kamnář (kód: 36-67-H/02) navazuje profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu (kód: 36-117-H)

Na úplnou profesní kvalifikaci Kamnář (kód: 36-67-H/02) navazuje profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem (kód: 36-147-H)

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond Hlasujte