Kamnář

Kamnář

Kdo je to kamnář?

Moderní potomek starého řemesla, který zajišťuje teplo domova. Vývoj kamnářství vždy souvisel se znalostí technologie, spalování dřeva i technologií
stavebních, souvisel i s rozvojem komínové techniky a v neposlední řadě byl ovlivňován i stavebními slohy. Kamnářské řemeslo se vyvíjelo od 9. století
až do dnešní doby. V polovině 20. století bylo téměř na pokraji zániku, ale nedostatek fosilních paliv spojený s jejich cenou znovu přál rozvoji spalování dřeva.

Dnešní konstrukce kamen využívají jak dlouholetých zkušeností dob předešlých, tak moderních vědeckých disciplin. Změnily se technologie výstavby,
uspořádání topenišť i konstrukce komínů, ale nezměnilo se poslání zajistit teplo domova v době chladného počasí. Moderní kamnář by měl být člověkem
všestranně vzdělaným v používání tradičních i novodobých materiálů, znalý způsobu navrhování i provádění kamnářského díla a v zajištění protipožární
prevence při používání topidel.

Kamnář montér/kamnářka montérka topidel (kód: 36-045-H)

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty