Mechanik plynových zařízení

Mechanik plynových zařízení

Tento obor zahrnuje veškeré činnosti související s plynárenstvím, počínaje těžbou a úpravou zemního plynu, přes jeho přepravu a distribuci, až po využití plynu v domácích i průmyslových spotřebičích. Kromě zemního plynu se účastníci kurzu seznámí také s ostatními topnými plyny používanými v praxi. Naučí se základy technického kreslení, strojního obrábění. Zabývají se problematikou plynových spotřebičů a jejich správnou a bezpečnou funkcí. Učí se veškeré činnosti prováděné na plynovodech.

Absolvent kurzu se orientuje a čte v průvodní technické dokumentaci a kreslí montážní náčrty. Je připraven samostatně vykonávat plynárenské práce. Ví, jak provádět montáž, údržbu a opravy plynových zařízení a spotřebičů. Uplatní se ve všech oblastech plynárenství. Konkrétní práce se týkají montáží plynovodů a zajišťování provozu plynovodních sítí, obsluhy a údržby měřicích, regulačních, odorizačních a kompresních stanic. Dále najde uplatnění při montážích vnitřních rozvodů plynu a instalaci a servisu plynových spotřebičů.

Základní údaje

Název a kód oboru vzdělávání: Mechanik plynových zařízení (kód: 36-52-H/02)

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Povolání: Mechanik plynových zařízení

Doklady potvrzující ÚK: Výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečnou zkoušku z oboru Mechanik plynových zařízení lze složit po předložení osvědčení o získání
následující profesní kvalifikace:

Mechanik/mechanička plynových zařízení (kód: 36-006-H)

Jihomoravský kraj Aktivní projekty