Další kvalifikace

Další kvalifikace

Profesní kvalifikace, které nejsou součástí žádné úplné profesní kvalifikace

Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)

Kurz je akreditován MŠMT pod číslem jednacím MSMT-22203/2014-1/608.
Naše organizace je autorizovanou osobou pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.
Kurz je orientován na přípravu k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání a probíhá v souladu s požadavky Národní soustavy kvalifikací. 
Vstupním předpokladem účastníka rekvalifikace je ukončené středoškolské vzdělání. 

 

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód: 33-057-H)

Operátor/operátorka obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód: 33-031-M)

Jihomoravský kraj Aktivní projekty