Další kvalifikace

Profesní kvalifikace, které nejsou součástí žádné úplné profesní kvalifikace

Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)

Kurz je akreditován MŠMT pod číslem jednacím MSMT-22203/2014-1/608.
Naše organizace je autorizovanou osobou pro zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.
Kurz je orientován na přípravu k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání a probíhá v souladu s požadavky Národní soustavy kvalifikací. 
Vstupním předpokladem účastníka rekvalifikace je ukončené středoškolské vzdělání. 

Betonář (kód: 36-052-H)

Dekoratér (kód: 33-013-H)

Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E)

Klempíř stavební (kód: 36-053-H)

Kontrolor strojírenských výrobků (kód: 23-006-E)

Mechanik plynových zařízení (kód: 36-006-H)

Modelář ve slévárenství (kód: 21-025-H)

Montážník nábytku (kód: 33-014-H)

Montér strojů a zařízení (kód: 23-004-H)

Montér výplní stavebních otvorů (kód: 36-054-H)

Montér zateplovacích systémů (kód: 36-022-H)

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód: 33-057-H)

Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě (kód: 33-031-M)

Pokrývač skládaných krytin (kód: 36-030-H)

Pokrývač skládaných krytin střech historických budov (kód: 36-032-H)

Pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech (kód: 36-031-H)

Železář (kód: 36-062-H)

Jihomoravský kraj Evropský sociální fond