Pokrývač

Pokrývač

Pokrývač se uplatní ve stavebních firmách v povolání pokrývač, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní pokrývačské
práce na sklonitých a plochých střechách, tj. kladení, opravy a údržbu skládaných a povlakových krytin, zhotovování doplňkových vrstev střešního pláště,
montáž jednoduchých klempířských konstrukcí na střechách.

K vykonání závěrečné zkoušky můžete přistoupit po úspěšném vykonání třech profesních kvalifikačních zkoušek: 
Pokrývač skládaných krytin, pokrývač skládaných krytin tvarově složitých střech a pokrývač skládaných krytin historických budov.
Připravili jsme pro Vás jednoduché učební texty, nářadí, materiál a zázemí teoretické i praktické přípravy, pro úspěšné zvládnutí všech tří zkoušek.

Základní údaje

Název a kód oboru vzdělávání: Pokrývač (kód: 36-69-H/01)

Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Povolání: Pokrývač

Doklady potvrzující ÚK: Výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Závěrečnou zkoušku z oboru Pokrývač (kód: 36-69-H/01) lze složit po předložení osvědčení o získání následujících
profesních kvalifikací:

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin plechových (kód: 36-067-H)

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin pálených a betonových (kód: 36-121-H)

Pokrývač/pokrývačka skládaných krytin vláknocementových (kód: 36-068-H)  

Jihomoravský kraj Aktivní projekty