Závěrečné zkoušky pro školní rok 2021/2022

Závěrečné zkoušky pro školní rok 2021/2022

  5. 12. 2022  
2. 12. 2022 6. 12. 2022 15. 12. 2022
  7. 12. 2022  
 Všechny obory
Všechny obory  Všechny obory konající ZZ
  Zahájení zkoušky      Zahájení zkoušky 
8:00   8:00
  Budova A     Budova A 
videoučebna   videoučebna
 Účastníci zkoušky se dostaví v 7:45    Účastníci zkoušky se dostaví v 7:45

 

INFORMACE K OPRAVNÝM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Uchazeč oznámí písemně řediteli školy v jakém termínu, v souladu s odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

klikni pro vytištění žádosti o vykonání JZZ zkoušek

 

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty