Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

pro školní rok 2022/2023

Obor vzdělávání 
22. 5. 2023  23. 5. - 9. 6. 2023 19. 6. a 22. 6. 2023 
1. 6 a 2. 6. 2023 5. 6. - 7. 6. 2023 14. 6. - 16. 6. 2023

1. 6. a 2. 6. 2023 5. 6. - 7. 6. 2023 19. 6. a 22. 6. 2023 
1. 6 a 2. 6. 2023 5. 6. a 6. 6. 2023 19. 6. - 21. 6. 2023
1. 6. a 2. 6. 2023  5. 6. a 6. 6. 2023 19. 6. - 21. 6. 2023 
1. 6 a 2. 6. 2023 5. 6. a 6. 6. 2023 19. 6. a 20. 6. 2023
1. 6. a 2. 6. 2023  5. 6. a 6. 6. 2023 19. 6. a 20. 6. 2023 
1. 6 a 2. 6. 2023 5. 6. a 6. 6. 2023 19. 6. a 20. 6. 2023

1. 6. a 2. 6. 2023  6. 6. a 7. 6. 2023 14. 6. - 16. 6. 2023
    a 19. 6. 2023 

1. 6. a 2. 6. 2023 6. 6. a 7. 6. 2023 14. 6. - 16. 6. 2023
     a 19. 6. 2023
1. 6. a 2. 6. 2023  6. 6. a 7. 6. 2023 14. 6. - 16. 6. 2023 
     a 19. 6. 2023

 

INFORMACE K OPRAVNÝM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Uchazeč oznámí písemně řediteli školy v jakém termínu, v souladu s odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

klikni pro vytištění žádosti o vykonání JZZ zkoušek

 

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty