Závěrečné zkoušky pro školní rok 2021/2022

Písemná zkouška

Umělecký truhlář a řezbář         20. 5. 2022

Ostatní obory                               1. 6. 2022

 

Praktická zkouška

Umělecký truhlář a řezbář         23. 5. - 10. 6. 2022

Ostatní obory                               2. 6., 3. 6. a 6. 6. 2022

 

Ústní zkouška

Všechny obory konající ZZ        14. - 20. 6. 2022 

  

 

Uchazeč oznámí písemně řediteli školy v jakém termínu,chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. 

klikni pro vytištění žádosti o vykonání JZZ zkoušek

 

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty