Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek září 2023 a prosinec 2023

 stanovené ředitelem školy/zkušební komisí pro všechny obory vzdělání

Období
ZÁŘÍ 5. 9. 2023 6. 9. - 8. 9. 2023 15. 9. 2023
PROSINEC 1. 12. 2023 4. 12. - 6. 12. 2023 13. 12. 2023

INFORMACE K OPRAVNÝM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Uchazeč oznámí písemně řediteli školy v jakém termínu, v souladu s odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat.

Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

klikni pro vytištění žádosti o vykonání JZZ zkoušek

 

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty