Školská rada

Školská rada

Aktuální složení školské rady 

Členové za zřizovatele

Martin Černý

Ing. Martin Bezděk

Libor Urbánek

Členové za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Roman Komínek - předseda školské rady

Mgr. et Mgr. Tomáš Müller - místopředseda školské rady

Mgr. Bc. David Ondruš

Členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky zletilé

Eliška Prokešová

Ondřej Vašíček

Petr Sláma

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty