Organizace odborného výcviku

Organizace odborného výcviku

Výuka odborného výcviku probíhá v týdenních cyklech. Žáci jsou jeden týden na odborné výuce v dílnách a druhý týden mají teoretickou výuku v učebnách. Tyto cykly se pravidelně střídají podle sudých a lichých týdnů.
Pro výuku OV v dílnách platí pdfDílenský řád, který je součástí pdfŠkolního řádu a ve kterém jsou stanoveny práva a povinnosti žáků a jsou v něm uvedeny i zakázané činnosti a členění pracovního dne.

Členění pracovního dne OV:

Žáci I. ročníku

7.00 zahájení vyučovacího dne odborného výcviku

7.00 - 11.00 pracovní vyučování

11.00 - 11.30 přestávka

11.30 - 13.30 pracovní vyučování

13.30 ukončení vyučovacího dne odborného výcviku

Žáci II., III. a IV. ročníku

7.00 zahájení vyučovacího dne odborného výcviku

7.00 - 11.00 pracovní vyučování

11.00 - 11.30 přestávka

11.30 - 14.30 pracovní vyučování

14.30 ukončení vyučovacího dne odborného výcviku

Nepřítomnost na pracovišti v odborném výcviku delší než 1 den, oznámí žák nebo rodiče učiteli OV nebo vedení školy do 48 hodin. V případě vystavení pracovní neschopnosti předá žák doklad učiteli OV nebo na sekretariát ředitele školy.

Organizačně řídí výuku odborného výcviku zástupce ředitele Mgr. Petr Vítek, kterému jsou přímo podřízeni tři vedoucí učitelé OV, kteří vedou jednotlivé učitele OV.

Vedoucí učitel OV Bc. Roman Bittmann odpovídá za obory:

Truhlář

Čalouník

Umělecký truhlář a řezbář

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

pdf Seznam UOV

Vedoucí učitel OV Mgr. Jaroslav Kresánek odpovídá za obory:

Strojní mechanik

Instalatér

Mechanik plynových zařízení

pdf Seznam UOV

Vedoucí učitel OV Ing. Milan Široký odpovídá za obory:

Kominík

Klempíř

Pokrývač

Tesař

Zedník

pdf Seznam UOV

Jihomoravský kraj Aktivní projekty