Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

      Počty přijímaných uchazečů

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

Umělecký truhlář a řezbář, Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Odevzdání přihlášky                                    do 30. 11. 2022

Talentová zkouška                                             11. 1. 2023 a 12. 1. 2023

Náhradní termín talentové zkoušky               18. 1. 2023

      Kritéria přijímacího řízení

Obory vzdělání ukončené výučním listem

tříleté obory, zkrácené studium (jednoleté)

Odevzdání přihlášky                                    do 1. 3. 2023

      Kritéria přijímacího řízení - tříleté studium

      Kritéria příjímacího řízení - jednoleté zkrácené studium

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

čtyřleté studium, nástavbové studium dvouleté, tříleté

Odevzdání přihlášky                                       do 1. 3. 2023

1. termín jednotné přijímací zkoušky              13. 4. 2023

2. termín jednotné přijímací zkoušky              14. 4. 2023

Náhradní termín přijímací zkoušky                  10. 5. a 11. 5. 2023

       Základní informace 

       Kritéria přijímacího řízení - čtyřleté studium

       Kritéria přijímacího řízení - nástavbové studium dvouleté, tříleté

 

  

Jihomoravský kraj Aktivní projekty