Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

 Počty přijímaných uchazečů

   

Obory vzdělání s talentovou zkouškou

Umělecký truhlář a řezbář, Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Odevzdání přihlášky                                    do 30. 11. 2021 

Talentová zkouška                                             11. 1. 2022 a 12. 1. 2022

Náhradní termín talentové zkoušky               18. 1. 2022

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení       od 5. 2. 2022

      Kritéria přijímacího řízení

 

Obory vzdělání ukončené výučním listem

tříleté obory, zkrácené studium (jednoleté)

Odevzdání přihlášky                                    do 1. 3. 2022

      Kritéria přijímacího řízení - tříleté studium

      Kritéria příjímacího řízení - jednoleté zkrácené studium

 

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

čtyřleté studium, nástavbové studium dvouleté, tříleté

Odevzdání přihlášky                                       do 1. 3. 2022

1. termín jednotné přijímací zkoušky              12. 4. 2022

2. termín jednotné přijímací zkoušky              13. 4. 2022

Náhradní termín přijímací zkoušky                  10. 5. a 11. 5. 2022

       Základní informace 

       Kritéria přijímacího řízení - čtyřleté studium

       Kritéria přijímacího řízení - nástavbové studium dvouleté, tříleté

 

  

Jihomoravský kraj Aktivní projekty