Přijímací řízení

Informace pro zájemce o studium   

Ředitel školy vyhlásil pro zájemce o studium všech oborů další kolo přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu všech oborů je proto možné podávat i nadále!!! 

K přihlášení použijte přihlášky, které naleznete v odkazu Studium - Pro zájemce o studium - Přihláška ke studiu. 

Zápisový lístek

Každý přijatý uchazeč musí svůj úmysl stát se žákem oboru vzdělání, na který byl přijat, potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli příslušné školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek si uchazeč nemůže vyžádat zpět. Výjimkou je případ, kdy je uchazeč přijat na jinou školu na základě odvolání. Uchazeči, který je žákem základní školy, vydá zápisový lístek základní škola. Pokud uchazeč není v žákem základní školy, vydá mu zápisový lístek odbor školství krajského úřadu podle místa jeho trvalého pobytu.

Uchazeči přijatí do nástavbového nebo zkráceného studia zápisový lístek neodevzdávají.

Výsledky přijímací zkoušky uchazečů o nástavbové studium ve dnech 12. a 19. 4. 2017

Ke splnění kritérií přijímacího řízení bylo nutné dosáhnout minimálně 48 bodů.

Výsledky:

Stavební provoz - denní studium

Stavební provoz - dálkové studium

Provozní technika - denní studium

Provozní technika - dálkové studium

Nábytkářská a dřevařská výroba - denní studium

Náhradní termín

Informace pro zájemce o zadání testů z řad uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky

Pokud máte zájem o zadání testů, které jste konali, přečtěte si následující návod.

Návod 

Výsledky prijímacího řízení uchazečů o studium tříletých oborů vzdělání s výučním listem  

Přehledy přijatých uchazečů

Zedník

Tesař

Pokrývač

Klempíř

Kominík

Mechanik plynových zařízení

Strojní mechanik

Instalatér

Truhlář

Čalouník

Výsledky přijímacího řízení uchazečů o studium oborů s talentovou zkouškou

Výsledky přijímacího řízení uchazečů o studium oborů vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva a 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář jsou uveřejňovány průběžně po skončení příslušného kola přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení uchazečů o zkrácené studium

Zedník

Tesař

Pokrývač

Klempíř

Kominík

Mechanik plynových zařízení

Strojní mechanik

Instalatér

Truhlář

Čalouník

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro uchazeče o studium ve školním roce 2017/2018

Maximální počty uchazečů přijímaných v jednotlivých oborech ke studiu ve školním roce 2017/2018

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond Hlasujte