Organizace teoretického vyučování

Organizace teoretického vyučování

Výuka teoretického vyučování probíhá v týdenních cyklech. Žáci jsou jeden týden v teoretické výuce v učebnách  a druhý týden v  odborném výcviku v dílnách . Tyto cykly se pravidelně střídají podle sudých a lichých týdnů.

Pro výuku v teoretickém vyučování platí Školní řád, ve kterém jsou stanoveny práva a povinnosti žáků a jsou v něm uvedeny i zakázané činnosti a členění výukového dne.

Přehled zvonění ve školním roce 2021/2022 si můžete prohlédnout na tomto místě.

Zástupcem ředitele pro teoretické vyučování je Mgr. Zdeněk Měřinský, který řídí a organizuje veškerou činnost tohoto úseku.

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Měřinský Zdeněk, Mgr. zástupce ředitele pro TV

547 120 737

720 948 120

merinsky@soubosonohy.cz   
Francová Eva, DiS. asistentka zástupce ředitele

547 120 724

francova@soubosonohy.cz   
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ      
Klapalová Karolína, Ing. studijní referent

547 120 651

606 060 055

klapalova@soubosonohy.cz  
Sobotková Ivana, Ing. studijní referent   sobotkova@soubosonohy.cz   
         
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ        
Hana Pospíšilová Sedláčková,PhDr., DiS. sociální pracovník 702 193 137 pospisilova@soubosonohy.cz  
VÝCHOVNÝ PORADCE            
Huňáčková Jana, PhDr. výchovná poradkyně

547 120 726

 

hunackova@soubosonohy.cz    
METODIK PREVENCE        
Bár Arnošt, Mgr. metodik sociálně patologických jevů 547 120 732 bar@soubosonohy.cz  
Kresánková Hana , Ing.  metodik sociálně patologických jevů 547 120 764 kresankova@soubosonohy.cz  
SPRÁVCE EDOOKIT        
Nešpor Petr, Ing. správce EDOOKIT 725 438 050 nespor@soubosonohy.cz  
         
UČITELÉ BUDOVA E       TŘÍDNÍ UČITEL TŘÍDY
Bár Arnošt, Mgr. učitel teoret. vyučování

547 120 732

547 120 751

bar@soubosonohy.cz  TR3
Bednářová Smíšková Jitka, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 744 bednarova.smiskova@soubosonohy.cz  TR/UTR/Č3
Bittmannová Lenka, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 734 bittmannova@soubosonohy.cz    Z3
Dvořáčková Rodana, Ing. učitelka teoret. vyučování  547 120 732 dvorackova@soubosonohy.cz   
Špičková Alena, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 726 spickova@soubosonohy.cz  SP/PT1
Vlasáková Zuzana, Mgr. učitelka teoret. vyučování  547 120 741 vlasakova@soubosonohy.cz  MPZ/ZAM1
Ondruš David, Mgr. Bc. učitel teoret. vyučování  547 120 741 ondrus@soubosonohy.cz K/T3
Stebel Jerzy, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743 stebel@soubosonohy.cz   Z/KOM1
Sedláček Miloslav, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743 sedlacek@soubosonohy.cz  TR/UTR/Č1
Musílková Magda, PaedDr. učitelka teoret. vyučování 547 120 733 musilkova@soubosonohy.cz   
Krula Pavel, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743 krula@soubosonohy.cz  K/T1
Malinský Robert, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743 malinsky@soubosonohy.cz   
Müller Tomáš, Mgr. et Mgr. učitel teoret. vyučování 547 120 741 muller@soubosonohy.cz TR2
Hyprová Kateřina, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 734 hyprova@soubosonohy.cz UŘZD1
Huňáčková Jana, PhDr. učitelka teoret. vyučování  547 120 726 hunackova@soubosonohy.cz  MPZ/ZAM2
Chaloupková Jana, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 733 chaloupkova@soubosonohy.cz  Z/KOM2
Pořízek Jan, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743 porizek@soubosonohy.cz  
UČITELÉ BUDOVA F        
Brücknerová Zdeňka, Ing. učitelka teoret. vyučování ZS 547 120 756 brucknerova@soubosonohy.cz  ZKSC
Božeková Jana, Ing.  učitelka teoret. vyučování  547 120 756 bozekova@soubosonohy.cz   N1
Březinová Magda, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 767 brezinova@soubosonohy.cz  TR/UTR/Č2
Bočková Ivana, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 762 bockova@soubosonohy.cz I2
Jašek Jan, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 767 jasek@soubosonohy.cz   
Kovář Ondřej , Ing. arch. učitel teoret. vyučování 547 120 756 kovar@soubosonohy.cz  KPT2
Kresánková Hana , Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 763 kresankova@soubosonohy.cz I3
Mojžíšová Eva, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 762 mojzisova@soubosonohy.cz   
Nešpor Petr, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 763 nespor@soubosonohy.cz  ZKSA
Ondráček Libor, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 761 ondracek@soubosonohy.cz  TR1
Svobodová Irena, Ing. et Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 765 svobodova@soubosonohy.cz  UŘZD2
Suchomel Vilém, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 762 suchomel@soubosonohy.cz  ZKSB
Kuzdas Miroslav,Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 763 kuzdas@soubosonohy.cz  MPZ/ZAM3
Weinštuk Marek, Mgr. učitel teoret. vyučování 547 120 761 weinstuk@soubosonohy.cz UŘZD4
Zapletalová Alena, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 763 zapletalova@soubosonohy.cz  UŘZD3

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty