Organizace teoretického vyučování

Organizace teoretického vyučování

Výuka teoretického vyučování probíhá v týdenních cyklech. Žáci jsou jeden týden v teoretické výuce v učebnách  a druhý týden v  odborném výcviku v dílnách . Tyto cykly se pravidelně střídají podle sudých a lichých týdnů.

Pro výuku v teoretickém vyučování platí Školní řád, ve kterém jsou stanoveny práva a povinnosti žáků a jsou v něm uvedeny i zakázané činnosti a členění výukového dne.

Přehled zvonění v aktuálním školním roce si můžete prohlédnout na tomto místě.

Zástupcem ředitele pro teoretické vyučování je Mgr. Zdeněk Měřinský, který řídí a organizuje veškerou činnost tohoto úseku.

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ
Měřinský  Zdeněk, Mgr. zástupce ředitele pro TV 547 120 737 merinsky@soubosonohy.cz   
    720 948 120    
Francová Eva, DiS. asistentka zástupce ředitele 547 120 724 francova@soubosonohy.cz   
       
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ        
Sobotková Ivana, Ing. studijní referent  547 120 651 sobotkova@soubosonohy.cz   
     606 060 055    
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ        
Hana Pospíšilová, PhDr., DiS. sociální pracovník 702 193 137 pospisilova@soubosonohy.cz  
         
VÝCHOVNÝ PORADCE            
Huňáčková Jana, PhDr. výchovná poradkyně 547 120 726 hunackova@soubosonohy.cz    
          
METODIK PREVENCE        
Bár Arnošt, Mgr. metodik sociálně patologických jevů 547 120 732 bar@soubosonohy.cz  
Kresánková Hana , Ing. metodik sociálně patologických jevů 547 120 764 kresankova@soubosonohy.cz  
         
SPRÁVCE EDOOKIT        
Nešpor Petr, Ing. správce EDOOKIT 725 438 050 nespor@soubosonohy.cz  
         
UČITELÉ BUDOVA E        
JMÉNO   TELEFON / KABINET E-MAIL TŘÍDNÍ UČITEL
Bár Arnošt, Mgr. učitel teoret. vyučování 547 120 732, E 107 bar@soubosonohy.cz TR2
Bednářová Smíškovčková Jitka, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 744, E 304 bednarova.smiskova@soubosonohy.cz  TR/UTR/Č2
Bittmannová Lenka, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 734, E 204 bittmannova@soubosonohy.cz    Z/KOM3
Špičková Alena, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 726, E 105 spickova@soubosonohy.cz  PT/N1
         
Ondruš David, Mgr. Bc. učitel teoret. vyučování  547 120 741, E 206 ondrus@soubosonohy.cz UŘZD2
Hájková Hana, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 741, E 206 hajkova@soubosonohy.cz  K/P/T1
Ondráček Libor, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 758, E 101 ondracek@soubosonohy.cz   TR3
Sedláček Miloslav, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743, E 301 sedlacek@soubosonohy.cz  TR/UTR/Č3
         
Musílková Magda, PaedDr. učitelka teoret. vyučování 547 120 733, E 201 musilkova@soubosonohy.cz  NDV2
Krejčí Stanislav, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 741, E 206 krejci@soubosonohy.cz PT/N2
Krula Pavel, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 758, E 306 krula@soubosonohy.cz  K/T3
Malinský Robert, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 743, E 301 malinsky@soubosonohy.cz   
Müller Tomáš, Mgr. et Mgr. učitel teoret. vyučování 547 120 732, E 107 muller@soubosonohy.cz UŘZD1
Hyprová Kateřina, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 734, E 204 hyprova@soubosonohy.cz UŘZD3
Huňáčková Jana, PhDr. učitelka teoret. vyučování  547 120 726, E 105 hunackova@soubosonohy.cz  MPZ/ZAM1
Chaloupková Jana, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 733, E 201 chaloupkova@soubosonohy.cz  TR1 B
Musil Jiří, PhDr., Mgr., Ph.D. učitel teoret. vyučování  547 120 743, E 301 musil.jiri@soubosonohy.cz  
Pacas Petr, Ing.  učitel teoret. vyučování  547 120 767, F 101    
Prachař Marek, Ing.  učitel teoret. vyučování  547 120 763, F 201 prachar.marek@soubosonohy.cz  ZKSA
Sláma David, Ing. učitel teoret. vyučování  547 120 756, F 213 slama.david@soubosonohy.cz  
Schmidt Pavel, Bc.  učitel teoret. vyučování  547 120 743, E 301 schmidt.pavel@soubosonohy.cz  ZKSB
Šubrtová Lenka, Mgr. učitelka teoret. vyučování  547 120 733, E 201 subrtova.lenka@soubosonohy.cz  
Komínek Radim, Mgr. učitel teoret. vyučování 547 120 732, E 107 kominek@soubosonohy.cz  Z/KOM2
Křivánek Libor, Mgr. učitel teoret. vyučování 547 120 758, E 306 krivanek@soubosonohy.cz  ZKSC
         
UČITELÉ BUDOVA F        
Brücknerová Zdeňka, Ing. učitelka teoret. vyučování ZS 547 120 756, F 101 brucknerova@soubosonohy.cz  ZKSD
Božeková Jana, Ing.  učitelka teoret. vyučování  547 120 756, F 211 bozekova@soubosonohy.cz   NDV1
Březinová Magda, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 767, F 101 brezinova@soubosonohy.cz  TR1 A
Bočková Ivana, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 762, F 306 bockova@soubosonohy.cz I2
Kovář Ondřej , Ing. arch. učitel teoret. vyučování 547 120 763, F 213 kovar@soubosonohy.cz  SP
Kresánková Hana , Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 762, F 306 kresankova@soubosonohy.cz I1, I3
Mojžíšová Eva, Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 762, F 306 mojzisova@soubosonohy.cz   
Nešpor Petr, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 763, F 201 nespor@soubosonohy.cz  Z/KOM1, K/P/T/2
Svobodová Irena, Ing. et Ing. učitelka teoret. vyučování 547 120 765, F 211 svobodova@soubosonohy.cz  UŘZD4
Suchomel Vilém, PaedDr. učitel teoret. vyučování 547 120 762, F 306 suchomel@soubosonohy.cz   ZKSE
Kuzdas Miroslav,Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 761, F 212 kuzdas@soubosonohy.cz  MPZ/ZAM2
Weinštuk Marek, Mgr. učitel teoret. vyučování 547 120 761, F 212 weinstuk@soubosonohy.cz MPZ/ZAM3
Zapletalová Alena, Mgr. učitelka teoret. vyučování 547 120 763, F 301 zapletalova@soubosonohy.cz  UTR/Č1
Mešková Jana, Mgr., MA učitelka teoret. vyučování 547 120 764, F 301 meskova.jana@soubosonohy.cz 
 
Kovařík Radek, Ing. učitel teoret. vyučování 547 120 764, F 301 kovarik.radek@soubosonohy.cz   
         

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty