Stipendia

Na základě stipendijního řádu daného zřizovatelem (Krajským úřadem Jihomoravského kraje) poskytuje škola prospěchová stipendia žákům následujících oborů vzdělání s výučním listem:

23-55-H/01     Klempíř 

36-52-H/02     Mechanik plynových zařízení,

36-56-H/01     Kominík,

36-64-H/01     Tesař,

36-67-H/01     Zedník

36-69-H/01     Pokrývač,

33-55-H/01     Čalouník.

Stipendia jsou poskytována ve výši:

v 1. ročníku 1500,- Kč za jedno pololetí,

ve 2. ročníku 2000,- Kč za jedno pololetí,

ve 3. ročníku 2500,- Kč za jedno pololetí.

Základní podmínky pro poskytování prospěchového stipendia:

průměrný studijní prospěch do 3,00,

nulová neomluvená absence.

Ubytování a stravování žáků je zajištěno ve vlastním domově mládeže s výdejnou stravy a jídelnou přímo v areálu školy.

 Spolupráce s firmou  Bode Panzer s.r.o.

 Firma je předním výrobcem trezorů. Součástí její produkce jsou bankomatové, depozitní a volně stojící trezory.

 spolupráce se vztahuje na:

Strojní mechanik - zámečník (Kód oboru: 23-51-H/01)   

bližší informace na : Bode Panzer s.r.o. - nabídka stipendií pro Strojní mechaniky - zámečníky 

nebo na tel. č.  +420 607 063 806  Komínková Hana kominkova@soubosonohy.cz

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond