Fotogalerie úseku teoretického vyučování

Fotogalerie úseku teoretického vyučování

 

                                                                             ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

13.12.2022

Exkurze - Bezbariérový tréninkový byt

Dne 13.12. proběhla s žáky třídy I1 exkurze do bezbariérového tréninkového bytu, což je byt, ve kterém si mohou lidé po těžkých nemocích nebo po úrazech vyzkoušet práci s pomůckami usnadňující jejich každodenní život, tzn. instalační zařízení a nábytek. Žáci se mohli seznámit nejenom se zařízením takového bytu a jeho funkcí, ale také s projektováním bezbariérových bytů a domů a byli obeznámeni s častými chybami při zařizování bezbariérových staveb. U většiny zařízení viděli i do útrob a bytem provázel sám člověk, který byt projektoval. Exkurze dle mého názoru byla velmi přínosná.

13.12.2022

Přednáška - Jak se bránit šikaně na internetu

V úterý 13. prosince se studenti maturitních a učebních oborů 1. – 3. ročníků zúčastnili přednášky v Divadle Bolka Polívky v Brně.

Bc. Matěj Krejčí si připravil přednášku, jejímž smyslem bylo předat studentům informace, jak se zachovat v případě hrozícího nebezpečí na internetu a jak mu předcházet.

Žijeme v době, kdy mobil, sociální sítě a internet je součástí našeho každodenního života. Ukazuje se, že dnešní studenti kontrolují svůj telefon zhruba každých 12 minut. Klikání, posouvání nebo doteky mobilu uskuteční až 2 617 krát za den. Internet a sociální sítě jsou již absolutní součástí jejich identity a tím se dostávají do nebezpečí. Velká část společnosti, i když má tisíce přátel na sociálních sítí, tak i přesto vykazuje znaky úzkostí a osamělosti. Což vede k náchylnosti na internetu.

Díky přednášce se studenti dozvěděli, jak a s kým komunikovat na internetu, jak zvládat online šikanu, jak chránit své profily a svá zařízení, jaké techniky manipulace využívá internet a predátoři, jak přistupovat bezpečně k internetu a sociálním sítím, co konkrétně ovlivňuje naše přemýšlení na internetu a které nástroje použít na rozvoj vlastní zodpovědnosti. Jaké jsou základy digitální etikety a hygieny

23.11.2022

Přednáška - Nehodou to začíná

Ve středu 23. 11. 2022 se zhruba 300 žáků v doprovodu třídních učitelů zúčastnilo napříč všemi ročníky a vzdělávacími obory interaktivního preventivně edukační pořadu pro studenty ve věku 15-20 let „Nehodou to začíná“.

Pořad je určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Nebyla to určitě nudná přednáška, ba naopak velmi zajímavý až zábavný pořad, využívající interaktivní prvky, které studenty vtáhly do dění. Projekt má za cíl snižovat rizikové faktory v chování mladých účastníků silničního provozu s důrazem na vlastní odpovědnost, dodržování pravidel silničního provozu, seznamování s častými příčinami dopravních nehod a jejich následky v případě pochybení. Už samotný název projektu říká, že dopravní nehoda spustí řadu nepříjemností, a proto je vždy lepší nehodě předejít.

Pořad se zabýval problematikou rozptýlení mobilním telefonem, dodržování bezpečné vzdálenosti a rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů i správnému technickému stavu vozidla. Upozorňoval na nebezpečí užívání návykových látek ve vztahu k řízení a simuloval poskytnutí účinné první pomoci po autonehodě.

Projekt „Nehodou to začíná“ navazuje na úspěšnou realizaci v letech 2016-2019, během které si vybudoval dobré jméno u škol i studentů, podařilo se zasáhnout obrovskou cílovou skupinu, cca 77 tisíc účastníků přednášek. Své příznivce si našel i prostřednictvím působení na sociálních sítích.

Je zajímavý svým zpracováním, které je založeno na odborné přednášce kombinující interaktivní prvky i zážitkovou výuku. Každý návštěvník pořadu měl příležitost zapojit se do praktické ukázky, ovlivnit vývoj pořadu a vlastními silami poukázat na správný či špatný postup při řešení problematických situací vycházejících z chybného jednání v silničním provozu.

Projekt „Nehodou to začíná“ byl schválen komisí pro tvorbu programů prevence škod, správní radou ČKP, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem dopravy ČR. Je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a společností DEKRA CZ a.s.

     

16.11.2022

Exkurze - Egypt - Tutanchamon a jeho hrobka a poklady

Dne 16. 11. 2022 se konala exkurze třídy URZD1, která navštívila na brněnském výstavišti výstavu Tutanchamon – Jeho hrobka a poklady. Žáci se zde seznámili se starobylou kulturou a odnesli si zážitky spojené s vědomostmi o starobylé civilizaci dávného Egypta. Díky unikátnímu způsobu expozice a audio průvodci, jsme byli vtaženi do objevitelského příběhu archeologa Howarda Cartera, v mysli jsme se přenesli tisíce let v čase.

Výstava byla skvělým doplňkem k učivu dějepisu, dějin umění i literatury a inspirovala žáky k zájmu o starobylé civilizace. 

   

15.11.2022

Exkurze - Furch Guitars

V úterý 15. 11. 2022 navštívili žáci třídy SP2 a N2 firmu Furch Guitars, zabývající se již 41 let výrobou akustických kytar. Kytary Furch jsou expedovány téměř do celého světa a patří v hudebním světě ke špičce.

Žáci mohli vidět například ruční opracování dřeva, stabilizování dřeva v sušárně, vkládání výztuže do krku kytar, broušení, lakování, natahování strun, inkrustaci, ale i práci robotů a CNC strojů. Třída SP2 si mimo jiné prohlédla celý výrobní areál po stránce stavební, protože firma sídlí v budově starého vodního mlýna, ten již není funkční.

Exkurze byla zajímavá a pan průvodce se nám velmi hezky věnoval. 

10.11.2022

Exkurze - Tondach

Dne 10. 11. 2022 se konala exkurze třídy I3 a Z/KOM3 do závodu Šlapanice – firmy Wienerberger CZ, pobočka Tondach. Exkurze se zúčastnilo 20 žáků třídy instalatérů a celá třída kominíků a zedníků. Exkurze započala proškolením BOZP a oblečením ochranných pomůcek. Za doprovodu dvou mistrů výroby jsem prohlédli haldovny materiálu, mletí, tváření, lisování, sušení a výpal výrobků. Naši pánové mohli vejít do sušárny cihel a zakusit vlhkost a teplotu v tomto prostoru. Také jsme se mohli podívat do kolového mlýna, což u některých bylo opravdu velkým zážitkem.

1.11.2022

Přednáška - Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež

V úterý 1.11.2022 jsme absolvovali další plánovanou přednášku „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež“ v Divadle Bolka Polívky v Brně, která byla jednak doplněním některých témat výuky občanské nauky, ale také součástí preventivní výchovy žáků.

Přednášejícím byl plk. JUDr. Jaromír Badin – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality, nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie halvního města Prahy.

Během zajímavé besedy hovořil především o těchto tématech:

1. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech (šikana, týrání, domácí násilí, zanedbávání, zneužívání, vandalismus, agresivita)

2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking)

3. Zneužívání návykových látek a závislost na nich (alkohol, drogy, nikotin)

Přednášky se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku a maturitní nástavby - třídy I2, MPZ/ZAM3 a PT2.

   

20.10.2022

Přednáška - Jak se nestát obětí sociálních sítí

Dnešní doba je typická velkým rozvojem technologií. Internet, chytré telefony, tablety a také sociální sítě. Mladí lidé zde tráví více času, než si dokáží připustit. To však mění jejich vnímání reality, aniž si sami uvědomují, jakým způsobem. Rada: „Nepoužívej ten telefon“, dnes nemůže obstát. Jak tedy mladým lidem pomoci, aby uměli s rozumnou mírou zacházet s chytrými telefony a sociálními sítěmi?

Na to jsme hledali odpovědi ve čtvrtek 20.10.2022 na přednášce „Jak se nestát obětí sociálních sítí“ v Divadle Bolka Polívky v Brně. Zúčastnili se žáci a žákyně tříd TR/UTR/Č1, TR1 a I1.

Díky přednášce jsme se dozvěděli mimo jiné: · Jak ovlivňují sociální sítě vnímání reality? Jak se za poslední léta změnilo chování a psychika uživatelů sociálních sítí? · Jak ovlivňuje sdílení velkého množství informací naše sebevědomí a zdravé vnímání sebe sama? · Jak se naučit zacházet
s chytrými telefony a sociálními sítěmi s rozumnou mírou? · Jakými způsoby můžeme rozvíjet naši paměť a soustředěnost v dnešní rušné době? · Jak dlouhodobě udržovat kvalitní vztahy? · Jak se pohybovat na sociálních sítích, co o sobě sdělovat a jak poznat, kdy hrozí nebezpečí?

Přednášky nám nabídla konkrétní kroky, které mohou mladí lidé zavést v běžném životě, aby dokázali „zůstat v obraze“ s technologiemi a sociálními sítěmi, ale zároveň se nestávali jejich obětí.

   

4.10.2022

Exkurze - MSV Brno

Dne 4. 10. 2022 se zúčastnily Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, jednoho z nejvýznamnějších průmyslových veletrhú ve střední Evropě, třídy PT1 a SP/PT2 a dne 5. 10. 2022 navštívila veletrh i třída I2 oboru instalatér.

Žáci získali povědomí o všech klíčových oblastech strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

 
 

3.10.2022

Exkurze - ČOV Modřice

Dne 3. 10. 2022 se třídy I2, SP/PT2 a I3 zúčastnily exkurze do ČOV v Modřicích.

Žáci se podívali na to, jak probíhá čištění odpadních vod z odváděných stok města Brna, Kuřimi, Želešic, Šlapanic, Ostopovic, Troubska, Veselky, Moravských Knínic, Lipůvky, Podolí u Brna a dalších 15 městeček nebo obcí
Žáci si prošli jednotlivé stupně čištění – mechanické, biologické i chemické, ale navíc si také prohlédli technologii sušení kalů s celou kalovou linkou,   spalování přebytečného bioplynu v plynových hořácích a kumulace v plynojemech, aktivační nádrže s oxickou nádrží a nakonec odtok vyčištěné vody přímo do řeky Svratky. Zajímavým místem celého areálu byl technicky a programově vybavený dispečink.

Po celou dobu se žákům věnoval a na otázky odpovídal pan Bc. Hejmalíček.

 29.9.2022

Exkurze - Anthropos

Ve čtvrtek 29. září se studenti 1. ročníku tříd UŘZD1 a NDV1 v rámci výuky dějepisu zúčastnili prohlídky s lektorským výkladem v Pavilonu Anthropos. Ten je součástí a jednou z budov Moravského zemského muzea a obsahuje rozsáhlou expozici o původu a vývoji člověka a počátcích jeho kultury.
V současnosti zde návštěvníci mohou zhlédnout i vystavený originál Věstonické Venuše.

Studenti si prohlédli stálé expozice se zajímavým a poutavým výkladem lektorky MZM, který jistě doplnil jejich znalosti, pozdravili mamuta, který je maskotem a symbolem Anthroposu, vyzkoušeli měkká křesílka, ve kterých rozjímali nad nejzajímavějšími exponáty.

Své dojmy a získané informace zpracují studenti v rámci seminární práce, s využitím jejich výtvarného nadání.

 
   

 

29.9.2022

Objevování Knihovny Jiřího Mahena

Ve čtvrtek 29. 9. vyrazili studenti UŘZD1 a NDV1 na exkurzi do ústředí Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Zevrubná prohlídka s fundovaným výkladem paní knihovnice ukázala, co vše skrývá tzv. Schrattenbachův palác, kde knihovna sídlí už dlouhá desetiletí, a co v ní může být atraktivní pro mladé lidi, kteří se chtějí nejen vzdělávat, ale také bavit.

   

27.9.2022

Exkurze –  Poznávání dřevin

Dne 27.  září 2022 se třídy NDV1 a N1 navštívily okolí Brněnské přehrady, kde poznávali základní dřeviny na základě jejich charakteristických znaků. Žáci pozorovali habitus stromů a u jednotlivých dřevin sledovali tvar kmene a koruny, rozložení větví, strukturu kůry u jehličnatých a listnatých dřevin a také prozkoumávali, jaké je typické stanoviště pro danou dřevinu. K určování dřevin využili žáci nejen dendrologickou literaturu, jako klíč k poznávání dřevin, ale i aplikaci PlantNet.

V průběhu exkurze se žáci také věnovali sběru materiálu na školní herbář.

   
   

27.9.2022

Exkurze –  Praha

V úterý 27.  září 2022 vyrazili žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva na exkurzi zaměřenou na poznávání historických pozoruhodností Prahy. Žáci společně se svým pedagogickým dozorem navštívili Karlův most, Pražský hrad, V chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, obdivovali jeden z vrcholně barokních interiérů v ČR. Samozřejmě žáci nemohli vynechat ani návštěvu Staroměstského náměstí s celosvětově proslulým orlojem. Byl to výlet plný poznání a zážitků.

   
   

 

 

                                                                            ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

28.1.2020

Exkurze – teplárny Brno

Žáci tříd I/T3 a MPZ/ZAM2 se 28. 1. 2020 zúčastnili exkurze v brněnských teplárnách Červený mlýn, kde jim pracovníci ukázali prostory teplárny a vysvětlili procesy výroby a distribuce tepla. Pro žáky pak byly připraveny tři prezentace týkající se chodu teplárny, nabídky pracovních míst a benefitů společnosti a nakonec o povinnostech a zaměření jednotlivých pracovních pozic. Žáci si z exkurze odnesli nové vědomosti, zážitky a malý suvenýr od společnosti.

10.1.2020

Exkurze – Ivančice, výstava loutek

Dne 10. ledna 2020 se studenti třídy UŘZD – 2, s učitelem Mgr. et Mgr. Tomášem Müllerem, zúčastnili exkurze do Muzea v Ivančicích, kde byla již od 26. října minulého roku prezentována tematická výstava Loutky z dědovy skříně.

Jednalo se o unikátní a úzce zaměřenou prezentaci ojediněle ucelené sbírky loutek, kulis a celého loutkového divadla tak, jak jej vyrobil a používal k představením (nejen dětským) místní lidový řezbář a loutkař. Studenti mohli shlédnout nejen bohatou kolekci loutek, ale i řezbářské nástroje, rekvizity a kostýmy pro loutky. V neposlední řadě měli možnost shlédnout videoukázku, která zahrnovala celý výrobní proces loutky.

Druhá část exkurze zahrnovala návštěvu hlavního náměstí v Ivančicích, s přihlédnutím k barokním skulpturám a výstup na kostelní věž s výkladem pracovníka ivančického muzea.

Exkurze byla součástí výuky předmětu Dějiny výtvarného umění ve výše zmíněné třídě.

 

19.12.2019

Exkurze - vánoční Brno

Dne 19. 12. 2019 se žáci třídy MPZ/ZAM2 zúčastnili společně s třídní učitelkou Zuzanou Srokovou a paní učitelkou českého jazyka Šárkou Lipkovou exkurze po vánočních trzích. V rámci této prohlídky jim učitelka českého jazyka taky poskytla menší přednášku o Brněnských kostelích a zajímavostech (Kostel sv. Jakuba, Jošt na koni, verše Skácela u kašny, Brněnská radnice, Dům pánů z Lipé). Žáci měli také 20 minutový rozchod, kdy si mohli zakoupit na trzích horký nápoj.

19.12.2019

Exkurze - kostel Nanebevzetí Panny Marie v Brně Zábrdovicích

Dne 19. 12. 2019 se studenti tříd UŘZD 1, TR/UTR/Č2 a TR/UTR/Č 3 zúčastnili exkurze v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně – Zábrdovicích s učitelem Mgr. et Mgr. Tomášem Müllerem.

Exkurze byla zaměřená na koncepci barokního sakrálního prostoru, studenti se blíže seznámili se stavbou barokního chrámu, stavebním vývojem a současným stavem objektu. Během krátkého výkladu měli studenti také možnost nahlédnout do způsobu tvorby barokního obrazu, umístění oltářů, symboliky barokních soch světců a seznámili se s freskovou výzdobou stropu.

Návštěva objektu byla součástí předmětů Dějiny výtvarného umění, Dějiny umění a Dějepis ve výše zmíněných třídách.

 

5.12.2019

Exkurze – Thermona Rapotice  

Dne 5. 12. 2019 se třída IT3  zúčastnila exkurze do firmy Thermona se sídlem v Zastávce u Brna, v odloučeném areálu v Rapoticích.

Žáci byli proškoleni o BOZP a závodem nás provedl manažer montáží Petr Dědek.

Společnost Thermona  je českým výrobcemplynových a elektrických kotlů THERM. V současné době již není na trhu s plynovými kotli a elektrokotli jiná firma s ryze českou kapitálovou účastí. Společnost Thermona má sídlo v ČR, takže zisk řádně daní v České republice. Má více než 100 zaměstnanců, za které také odvádí pravidelně nemalé prostředky státu.

Termona vyrábí několik desítek typů kotlů. Kromě českého trhu, dodávají výrobky do více než20 zemí světa. Export tvoří více než 60 % produkce firmy. Sortiment tvoří plynové kotlevčetněkotlů kondenzačních a elektrokotle. Samozřejmě dodáváme i velké množství příslušenství, které nabízíme jako obchodní zboží. Jsou to především příslušenství ke kotlům především regulátory a termostaty, komponenty odtahů spalin, solární systémy pro ohřev vody atd. Vlajkovou lodí společnosti jsou pak tzv. kaskádové kotelny

   

 

23.10.2019

Exkurze – Laufen - Znojmo

Dne 23. 10. 2019 proběhla exkurze do závodu Jika Znojmo, kterou nám zajistila a pomohla uskutečnit Regionální hospodářská komora v Brně, Výstaviště 1, 648 04  Brno  zastoupená paní Ing. Tregerovou.

Zúčastnily se třídy instalatérů třetího a prvního ročníku v počtu 38 žáků.

Ve Znojmě se nás ujal ing. Žák a rozdělil žáky na 2 skupiny. Jedna zůstala na přednášce o výrobě firmy a druhá šla do provozu na prohlídku výroby.  Po té se skupiny vyměnily.

Žáci mohli vidět výrobu od haldování jílů a kaolínů, vážení, třídění, mletí až po výrobu sádrových forem, laboratoř, tlakové lití, glazování a robotické glazování na velkokapacitní lince až po sušení a výpal v peci a balení výrobků.
17.10.2019

Exkurze - Panas s.r.o.

Dne 17. 10. 2019 vyrazili žáci třetího ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva a žáci prvního a druhého ročníku oboru nábytkářská a dřevařská výroba na předváděcí akci firmy PANAS s.r.o. Praha-Kyje pod vedením Ing. Magdy Březinové a Ing. Jany Božekové.

Po příjezdu do sídla se nás ujal úspěšný absolvent naší školy pan Marek Jaša, který žákům sdělil, jaké stroje si mohou prohlédnout, a odpovídal na dotazy.

Naši žáci mohli detailně prozkoumat tyto stroje:

-       5 osé CNC centrum

-       nestingové centrum

-       vertikální a horizontální průchozí vrtací centra

-       automatické olepovačky hran

-       širokopásové brusky

-       tradiční stroje

Po odborné části naší exkurze jsme vyrazili na obhlídku do centra Prahy. 

 

16.10.2019

Exkurze - Tondach Šlapanice

Dne 16. 10. 2017 jsme se zúčastnili exkurze ve výrobním závodu Tondach ve Šlapanicích. Tato cihelna se zabývá výrobou cihelných bloků. Žáci mohli vidět výrobu těchto stavebních prvků od prvopočátku. Detailně jim byl vysvětlen postup výroby, viděli míchání hmoty, sušení, vypalování, balení a následnou přípravu na export. Firma Tondach používá nejmodernější materiály pro výrobu, do kterých investuje nemalé finanční prostředky. Exkurze byla pro žáky velmi přínosná a zajímavá.

 

23.10.2019

Exkurze - Laufen Znojmo

Dne 23. 10. 2019 proběhla exkurze do závodu Jika Znojmo, kterou nám zajistila a pomohla uskutečnit Regionální hospodářská komora v Brně, Výstaviště 1, 648 04  Brno  zastoupená paní Ing. Tregerovou.

Zúčastnily se třídy instalatérů třetího a prvního ročníku v počtu 38 žáků.

Ve Znojmě se nás ujal ing. Žák a rozdělil žáky na 2 skupiny. Jedna zůstala na přednášce o výrobě firmy a druhá šla do provozu na prohlídku výroby.  Po té se skupiny vyměnily.

Žáci mohli vidět výrobu od haldování jílů a kaolínů, vážení, třídění, mletí až po výrobu sádrových forem, laboratoř, tlakové lití, glazování a robotické glazování na velkokapacitní lince až po sušení a výpal v peci a balení výrobků.

10.10.2019

Strojírenský veletrh

Dne 10. 10. 2019 se naše škola zúčastnila strojírenského veletrhu konajícím se na brněnském výstavišti. Žáci měli možnost prohlídnout si nejnovější trendy z oblasti průmyslových technologií. Hlavním tématem veletrhu byla digitalizace průmyslu. V jednotlivých pavilonech nám vystavovatelé prezentovali výrobky z oborů svařování, povrchových úprav, slévárenství, chemie pro strojírenství, elektronika, energetika a mnoha dalších. 

     

                                                                            ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

28.1. 2019

Exkurze ve firmě teplárny Červený mlýn

Dne 28. 1. 2019 se žáci třídy I2, MPZ3, SPT1, SPT2 zúčastnili exkurze do teplárny v Brně. Přestože   doprava z důvodů sněžení mnohým žákům znemožnila příjezd do Brna, této akce se zúčastnilo celkem 20 žáků SŠSŘ Brno – Bosonohy. Ujala se nás paní Mgr. Žáková, která nás rozdělila do skupin a mohli jsme si prohlédnout celý provoz této teplárny za doprovodu pan Ing. Sedla.

 

7.11.2018

Exkurze ve firmě Innogy v Brně

Dne 7. 11.2018 proběhla exkurze ve firmě Innogy v Brně, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno-střed, v expozici Plamínek. Tuto zajímavou expozici absolvovali žáci oboru mechanik plynových zařízení třetího ročníku. 
Žáci se dozvěděli o historii plynárenství v Brně a v celé ČR. Prohlédli si vystavené exponáty – historické plynoměry, mincovní plynoměry, plynové loknovače, žehličky, ledničky a mlýnky, plynové spotřebiče. Vyzkoušeli si montáž nového plynoměru a vyzkoušeli detektor úniku plynu.

 

22.10.2018

Zahraniční cesta - Polsko Lodz

Dne 22. 10. 2018 jsme se s žáky studijního oboru stavební provoz tříd SP/PT1 a SP/PT2 zúčastnili zahraniční cesty do polské partnerské školy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych v Lodži v rámci projektu „Do světa“. Účelem návštěvy bylo prohloubení odborných znalostí a dovedností v oblasti stavebnictví a prohloubení stávající spolupráce se zmíněnou školou. Během pobytu byl pro nás připraven program, kde jsme se účastnily výuky odborných předmětů, jako je technologie, mechanika, CAD systémy a odborný výcvik. Po skončení výuky jsme poznávali krásy polského města Lodž a Zakopanego. Tato zahraniční cesta byla velkým přínosem, nasbírali jsme zde  mnoho nových poznatků, praktických i jazykových zkušeností.

17.10.2018

Exkurze ČOV Modřice 

Dne 17. 10. 2018 se třída I1 oboru instalatér zúčastnila exkurze do ČOV v Brně – Modřicích, Chrlická 552, 664 42 Modřice.
Čistírna odpadních vod v Modřicích, slouží k čistění odpadních vod přiváděných systémem kanalizačních stok z města Brna a jsou na ni napojeny ČOV ještě města Kuřim, a Modřice, obce Želešice, Česká u Brna., Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Ostopovice, Moravské Knínice, Lipůvku, Podolí, Ponětovice a Rozdrojovice. 
Žáci si prohlédli za odborného výkladu všechny fáze mechanicko-biologického čištění.

4.10.2018

FOR INTERIOR Praha

Dne 4. 10. 2018 žáci třetího a čtvrtého ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva navštívili Mezinárodní veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků „FOR INTERIOR“ v Praze - Letňanech. Žáci si v jednotlivých pavilonech prohlédli novinky od českých i zahraničních firem a mohli načerpat mnoho zajímavých informací.

Zvláště se zájmem si žáci prohlédli tzv. „Muczka hall“, kde světoznámý umělec Joe Muczka jr. propojil umění a desing a předvedl využití tohoto propojení v interiéru. 

 

 

24.10.2018

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Národní památkový ústav ÚPS v Kroměříži povolil žákům čtvrtého ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva a pedagogickému doprovodu návštěvu Státního zámku Vranov nad Dyjí včetně depozitářů.

Při návštěvě zámku 25. 10. 2018 se nás ujal kastelán Bc. Radek Ryšavý. Po stručném seznámení s historií zámku jsme s panem kastelánem prošli interiéry. Během prohlídky diskutoval s našimi žáky o vystaveném nábytku, jeho konstrukcích, povrchové úpravě a slohovém zařazení. Žáci si mohli podrobně prohlédnout jednotlivé kusy nábytku a získali informace, které se při běžné návštěvě nedozví.

Tímto bych ráda poděkovala panu kastelánovi Bc. Radku Ryšavému za informace, inspiraci a příjemně strávený den.

   

 

                                                                               ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

12. 4.2018

Návštěva památek UNESCO v Třebíči

Ve středu 11. dubna 2018 za krásného slunečného počasí vyrazili žáci 1. a 3. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva v rámci výuky předmětu dějiny výtvarného umění na vlastivědnou exkurzi do Třebíče.

Nejprve si prošli tamní židovskou čtvrť, kde si prohlédli např. synagogu, rituální lázeň mikve či židovský hřbitov. Procházka křivolakými uličkami nejlépe dochovaného židovského ghetta v Evropě byla doprovázena zajímavým výkladem o židovských zvycích.

Po krátké přestávce na odpočinek následovala prohlídka unikátní románsko-gotické baziliky sv. Prokopa včetně její pozoruhodné krypty, v níž se dochovala jedinečná, 800 let stará, výdřeva.

   
     

12. 4.2018

Pochoďák

Dne 12. 4. 2018 se konalo pochodové cvičení za účasti žáků 1., 2. a 3. ročníků v celkovém počtu 70 žáků a 7 členů pedagogického sboru. Trasa vedla krásnou krajinou Bosonoh, pokračovala po katastru obce Popůvky, chráněná krajinná oblast Bosonožský hájek. Po krátké zastávce u Popůvského rybníka jsme pokračovali přes Troubsko do Bosonoh, kde bylo cvičení ukončeno.

 

23. 2.2017

Exkurze Divadlo Polárka

Dne 23. 2. 2018 navštívili žáci prvního a druhého ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva Divadlo Polárka, kde zhlédli představení Prezidenti. Zapojili se i do jeho interaktivní části – fiktivní volby prezidenta ze čtyř kandidátů, kteří se divákům v úvodní části hry představili. Ve druhé části představení byly formou dramatických medailonů představeny osobnosti čtyř bývalých československých prezidentů (T. G. Masaryk, E. Beneš, K. Gottwald a G. Husák) a jejich role v klíčových událostech našich dějin 20. století.

A koho studenti zvolili? Vítězem divácké volby se stal T. G. Masaryk, na druhém místě skončil G. Husák, následovaný E. Benešem a K. Gottwaldem.

Reakce na představení z řad studentů byly převážně pozitivní. I proto se do Polárky rádi vrátíme.

30.11.2017

Exkurze podzemní zásobníky plynu

Dne 30.11.2017 se konala exkurze do Dolních Dunajovic do podzemního zásobníku. Zúčastnily se jí žáci tříd I3, MPZ3, MPZ2, MPZ1, SP1, kteří přijeli z Brna autobusem. Přítomní byli rozděleny do tří skupin a jednotlivé skupiny postupně navštívili tři stanoviště. První stanoviště byla teoretická část v zasedací místnosti, kde žáci byli poučeni o těžbě a  vtláčení plynu do zásobníku. Druhé stanoviště byl velín, kde jsme shlédli řídící mozek plynového zásobníku a poslední stanoviště byla prohlídka celé technologie. Před vstupem do technologie byli  žáci poučeni o BOZP v areálu zásobníku,  odevzdali mobilní telefony do uzamykatelné kóje a oblékli na sebe antistatický oděv. Celou exkurzí nás provázel pan ing. Valerián a ing. Zaňát.

Podzemní zásobník plynu se nachází 6 km severně od Mikulova pod východním úpatím Pavlovských vrchů na katastrech obcí Dolní Dunajovice, Horní Věstonice a Březí. Je největším zásobníkem plynu v České republice.

Měli jsme možnost shlédnout vstupní filtry pro čištění plynu, měření množství plynu před vtláčením do zásobníku, čtyři boxerkompresory s elektropohonem, chladiče plynu, odlučovače oleje pro odloučení oleje z plynu, sběrná střediska s měřícími a regulačními tratěmi sond, provozní sondy, plynovody s propojovacími kolektory.

 

15.11.2017

Exkurze Tondach Šlapanice

Dne 15. 11. 2017 žáci tříd Z/KOM3, SP1, I3, KPT3 pod vedením vyučujících Ing. Lenky Bittmannové, Ing. Ivany Bočkové a Ing. Petra Nešpora se zúčastnili exkurze ve výrobním závodu Tondach ve Šlapanicích. Tato cihelna se zabývá výrobou střešních tašek a cihelných bloků.

Žáci mohli vidět výrobu těchto stavebních prvků od prvopočátku. Detailně jim byl vysvětlen postup výroby, viděli míchání hmoty, ražení střešních tašek, sušení, vypalování, glazování, balení a následnou přípravu na export. Firma Tondach používá nejmodernější materiály pro výrobu, do kterých investuje nemalé finanční prostředky. Dozvěděli jsme se, že za rok vyrobí 16 miliónů střešních tašek a 78 miliónů zdících materiálů ročně.

Exkurze byla pro žáky velmi přínosná a zajímavá.

 

3.11.2017

Návštěva veletrhu WOOD - TEC

Žáci školy s pedagogickým doprovodem se 3. 11. 2017 účastnili 15. Mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD TEC, který byl pořádán v areálu BVV Veletrhy Brno, a.s.  Expozice byly umístěny v pavilonech A2, V a na volné ploše A2-0.

K zhlédnutí byly stroje, zařízení, nástroje a příslušenství používané v dřevozpracující a nábytkářské výrobě. V den návštěvy veletrhu probíhal den odborného školství, prezentace firem a vysokých škol. Některé firmy zabývající se zpracováním dřeva a výrobou nábytku prezentovaly nabídku práce. Pedagogický doprovod (učitelé, mistři odborného výcviku) se setkali s některými absolventy školy, kteří zastupovali účastněné firmy.

Návštěva WOOD – TEC byla zajímavá, výzvou pro další vzdělávání.

   24.10.2017

Exkurze VIDA! science centrum

Dne 20. 10. 2017 navštívily třídy TR/UTR/Č1 a MPZ/ZAM1 pod vedením třídních učitelek M. Březinové a H. Hájkové Vida science centrum v Brně -Pisárkách. Stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Žáci si mohli vyzkoušet zákonitosti přírody na více jak 170 interaktivních exponátech. Expozice je více zaměřena na základní školy, ale i pro starší je zajímavá a zábavná.

24.10.2017

Exkurze Hobby market Bauhaus

V úterý 24. 10. 2017 třída KPT 2 v rámci rozvíjení jednotlivých témat učiva navštívila HOBBY MARKET Bauhaus – Brno -Heršpice. Žáci měli zjistit informace vycházející z určených oblastí z předmětů STAVEBNÍ MATERIÁLY a STAVEBNÍ KONSTRUKCE – např. povrchové úpravy DTD, formáty a ceny OSB, druhy a ceny střešních fólií, sortiment plovoucích podlah, materiály pro odvodnění střech, vlastnosti vinylových podlah, výběr dlažby pro vlastní dům atd. Studenti se do plnění úkolů zapojili s velikou chutí a určitě získali mnoho znalostí pro budoucí život.

18.10.2017

Exkurze ČOV Modřice

Dne 18. a 21. 10. 2017 se třída I3, I1 oboru instalatér zúčastnila exkurze do ČOV v Brně – Modřicích, Chrlická 552, 664 42 Modřice.

Doprava žáků na místo určené byla individuální.

Čistírna odpadních vod v Modřicích,  slouží k čistění odpadních vod přiváděných systémem kanalizačních stok z města Brna a jsou na ni  napojeny  ČOV ještě města Kuřim, a Modřice, obce Želešice, Česká u Brna., Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Ostopovice, Moravské Knínice, Lipůvku, Podolí, Ponětovice a Rozdrojovice. Žáci si prohlédli za odborného výkladu všechny fáze mechanicko-biologického čištění.

 

 

 

 

11.10.2017

Návštěva strojírenského veletrhu

Dne 11. 10. 2017 se třída I1 oboru instalatér zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Z celkem 25 žáků jich na brněnské výstaviště dorazilo 23, kterým byla předána volná vstupenka, 2 žáci byli omluveni z důvodu nemoci.

Novinky, které jsme mohli vidět, byly především unikátní technologie a výrobky z indického trhu v pavilonu A. Dále série nových zástupců 3D tiskáren v pavilonu F, malé roboty pro velmi krátké výrobní cykly s využití při montáži malých součástek, šroubování, pájení, lepení atd., dále robotické stroje pro kontaktní svařování, sušiče plastových komponent atd.

Žáci získali povědomí o všech klíčových oblastech strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

 

22. 9.2017

 Exkurze TON Bystřice

V pátek 22. září 2017 vyrazili žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva a žáci 3. ročníku oboru truhlář, umělecký truhlář a čalouník na odbornou exkurzi do firmy TON a.s. Bystřice pod Hostýnem.

Po příjezdu si nás technologové firmy rozdělili na dvě skupiny a vybavili ochrannými pomůckami. V rámci prohlídky jsme prošli celou výrobu od skladů materiálů až po balení hotových výrobku.

Čalouníci si prohlédli čalounickou dílnu s nově nainstalovaným stříhacím automatem na potahové materiály. Žáky provázela Ing. Adéla Zbranková, absolventka naší školy.

Další výrobky žáci shlédli ve vile Thonet, ve které je showroom společnosti TON.

Pedagogický doprovod - Ing. Jana Božeková, Ing. Irena Svobodová

 

 

22. 9.2017

 Návštěva centra města Brna

V pátek 22. září 2017 vyrazili žáci 1. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva pod vedením svého třídního učitele Mgr. Josefa Žaži do centra města Brna.

Nejprve navštívili Knihovnu Jiřího Mahena, kde je jedna z knihovnic seznámila s organizací knižního fondu a naučila je, jak pracovat s knihovními katalogy.

Po krátké přestávce pak zamířili na hrad Špilberk, aby se v jeho starobylých zdech seznámili s historií stavebních řemesel. Jelikož jsou mnozí prváci veselí a hraví, neváhali a směle využili toho, že výstava Stavba jako Brno je zčásti interaktivní, a postavili si cihlovou hradbu, sestavili gotické okno či otestovali, jak znají česká přísloví a pořekadla s motivy řemesel.

Při procházce centrem města se studenti mohli přesvědčit, že Brno je město plné pozoruhodných staveb, soch a zajímavých zákoutí.

 

 

21. 9.2017

 Návštěva divadla Polárka

   Ve čtvrtek 21. září 2017 navštívili žáci druhého ročníku nástavbového studia Divadlo Polárka. Zhlédli zde představení DENÍK ANNY FRANKOVÉ, které vzniklo podle skutečného deníku třináctileté židovské dívky Anny Frankové. Ta si v něm od 12.června1942 do 1. srpna 1944 zaznamenávala události, kdy se společně s celou rodinou a několika dalšími lidmi skrývala v tzv. „zadním domě“ na Prinsengracht 263 v Amsterodamu před deportací do nacistických vyhlazovacích táborů.

  Jelikož mají žáci knihu Deník Anny Frankové v četbě k maturitě, chtěli porovnat divadelní zpracování s knižní předlohou.

 

 

                                                                             ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

 

1. 6.2017

 Pochoďák, aneb jak jsme oslavili Den dětí my

Dne 1. 6. 2017 se konalo pochodové cvičení za účasti žáků 1., 2. a 3. ročníků v celkovém počtu 64 žáků a 9 členů pedagogického sboru a psycholožka. Trasa vedla krásnou krajinou Bosonoh, pokračovala po katastru obce Popůvky, chráněná krajinná oblast Bosonožský hájek. Po krátké zastávce u Popůvského rybníka jsme pokračovali přes Troubsko do Bosonoh, kde cviční bylo ve 12:30 ukončeno.

 I přes značnou únavu se tato akce zúčastněným líbila.

Jihomoravský kraj Aktivní projekty