ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Vyberte si některého odborníka z našeho poradenského pracoviště:

 

Výchovný poradce

Sociální pracovník

Metodik prevence

Jihomoravský kraj Aktivní projekty