Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Kód oboru: 82-51-L/02

4 leté denní studium

V přihlášce je nutné uvést zaměření: 

Zaměření 1: Práce truhlářské

Zaměření 2: Práce čalounické a dekoratérské

 Studenti jsou připravováni pro výkon náročných pracovních činností, především při zhotovování individuálních uměleckořemeslných výrobků, jak historických, tak podle výtvarných návrhů. Ovládají základní postupy restaurování, renovace a konzervace a základní uměleckořemeslné techniky. Znají původní technologie i používání klasických materiálů. Mají výtvarnou průpravu a přehled o dějinách umění.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, absolvent obdrží vysvědčení o maturitní  zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Podmínkou přijetí je vykonání talentové zkoušky z výtvarné výchovy.

Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Přírodovědné předměty

Společenskovědní předměty

Ekonomika

Technologie, materiály, konstrukce se zaměřením na výrobu nábytku, opravy a rekonstrukce historického nábytku

Dějiny výtvarného umění, uměleckořemeslné techniky a výtvarná příprava, vše orientováno k uměleckořemeslnému zpracování dřeva

Výpočetní technika – základ a rýsovací programy pro navrhování nábytku a programy převoditelné do softwaru strojního obrábění – CNC stroje se zaměřením na nábytkářskou výrobu

Odborný výcvik zaměřený na výrobu nábytku a zařízení, opravy historického nábytku a speciální techniky úprav nábytku a historických předmětů

Uplatnění absolventa 

Státní i soukromá sféra

Nábytkář – individuální i sériová výroba nábytku

Individuální výroba a opravy historického nábytku včetně oprav speciálních technik

Individuální výroba a opravy čalouněného nábytku a dekorací

Realizace čalounické a dekoratérské práce dle návrhů nebo jako repliky původních slohových prací

Rukodělné zhotovování náročnějších truhlářských výrobků nebo užitkových a dekorativních předmětů ze dřeva

Technolog – technologická příprava výroby nábytku

Další studium na vyšší odborné nebo vysoké škole uměleckého, dřevařského, nábytkářského zaměření


Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jihomoravský kraj Aktivní projekty