Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Kód oboru: 82-51-L/02

4 leté denní studium

Zaměření 1: Práce truhlářské

Zaměření 2: Práce čalounické a dekoratérské

Studenti jsou připravováni pro výkon náročných pracovních činností, především při zhotovování individuálních uměleckořemeslných výrobků, jak historických, tak podle výtvarných návrhů. Ovládají základní postupy restaurování, renovace a konzervace a základní uměleckořemeslné techniky. Znají původní technologie i používání klasických materiálů. Mají výtvarnou průpravu a přehled o dějinách umění.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, absolvent obdrží vysvědčení o maturitní  zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Podmínkou přijetí je vykonání talentové zkoušky z výtvarné výchovy.

Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Přírodovědné předměty

Společenskovědní předměty

Ekonomika

Technologie, materiály, konstrukce se zaměřením na výrobu nábytku, opravy a rekonstrukce historického nábytku

Dějiny výtvarného umění, uměleckořemeslné techniky a výtvarná příprava, vše orientováno k uměleckořemeslnému zpracování dřeva

Výpočetní technika – základ a rýsovací programy pro navrhování nábytku a programy převoditelné do softwaru strojního obrábění – CNC stroje se zaměřením na nábytkářskou výrobu

Odborný výcvik zaměřený na výrobu nábytku a zařízení, opravy historického nábytku a speciální techniky úprav nábytku a historických předmětů

Uplatnění absolventa 

Státní i soukromá sféra

Nábytkář – individuální i sériová výroba nábytku

Individuální výroba a opravy historického nábytku včetně oprav speciálních technik

Individuální výroba a opravy čalouněného nábytku a dekorací

Realizace čalounické a dekoratérské práce dle návrhů nebo jako repliky původních slohových prací

Rukodělné zhotovování náročnějších truhlářských výrobků nebo užitkových a dekorativních předmětů ze dřeva

Technolog – technologická příprava výroby nábytku

Další studium na vyšší odborné nebo vysoké škole uměleckého, dřevařského, nábytkářského zaměření

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jihomoravský kraj Aktivní projekty