Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Náplň činnosti:

Poradenská činnost při řešení výchovných a výukových obtíží, zahrnující výchovnou problematiku z oblasti sociálně patologických jevů

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání vyžadující zvýšenou pozornost

Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky

Vedení písemných záznamů o své práci.

Předávání nových poznatků z oblasti prevence, volby povolání aj.

Zajištění realizace závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření

Poskytování metodických materiálů třídním učitelům

Řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů

Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a jiné

PhDr. Jana Huňáčková

   tel. kontakt - pevná: 547 120 726    

   e-mail: hunackova@soubosonohy.cz                                                                 

Konzultační hodiny

Pro žáky

sudý týden

pondělí 9:00 - 10:35
    středa 11:30 - 12:15
    pátek 9:50 - 10:40
 

lichý týden

pondělí 9:50 - 10:40
    středa 9:50 - 10:40
    pátek 9:50 - 11:30

Pro rodiče

sudý týden

čtvrtek 10:40 - 12:00
 

lichý týden

čtvrtek 10:40 - 12:00

Pro učitele

sudý týden

pátek 9:40 - 11:30
 

lichý týden

pondělí 8:45 - 10:30

 

Výchovné poradenství pro žáky s odlišným mateřským jazykem – Budova E

Mgr. At Mgr. Tomáš Müller   

tel. kontakt - pevná:  547 120 764

e-mail: muller@soubosonohy.cz

Konzultační hodiny

     

sudý i lichý týden

středa 8:50 - 9:50

         Mimo konzultační hodiny se můžete na výše uvedeného pracovníka ŠPP obrátit kdykoliv dle domluvy.

Jihomoravský kraj Aktivní projekty