Výchovné poradenství

Náplň činnosti:

Poradenská činnost při řešení výchovných a výukových obtíží, zahrnující výchovnou problematiku z oblasti sociálně patologických jevů

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělávání vyžadující zvýšenou pozornost

Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky

Vedení písemných záznamů o své práci.

Předávání nových poznatků z oblasti prevence, volby povolání aj.

Zajištění realizace závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření

Poskytování metodických materiálů třídním učitelům

Řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů

Spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami a jiné

 

Ing. Lenka Bittmannová

  tel. kontakt: pevná : 547 120 734                                                                     konzultační hodiny:        sudý týden - ST  10,00 - 10,30 hod.                            

                         mobil : 601 367 228                                                                                                                lichý týden - ÚT    9,00 -   9,30 hod. 

                         email : bittmannova@soubosonohy.cz 

 

Mgr. Kateřina Hyprová

  tel. kontakt: pevná : 547 120 734                                                                     konzultační hodiny:        sudý týden - ST  10,00 - 10,30 hod.                         

                        mobil : 603 456 127                                                                                                                 lichý týden - ÚT    9,00 -   9,30 hod. 

                        email : hyprova@soubosonohy.cz    

         Mimo konzultační hodiny se můžete na výše uvedené pracovníky ŠPP obrátit kdykoliv dle domluvy.

Jihomoravský kraj Aktivní projekty