Vnitřní řády SŠ

Základní dokumenty, kterými se řídí ubytování žáků středních škol, si můžete přečíst zde:

Vnitřní řád A+B

Provozní řád A+B

ŠVP Domova mládeže

Provozní řád internetových kluboven A+B

Provozní řád Wi-Fi

Jihomoravský kraj Aktivní projekty