aglomerované konstrukční desky

aglomerated constructional boards

akustická šalovací tvarovka

acoustic sheating/boarding shaped brick

anorganická

anorganic

antikorozní barva

anticorrosive paint

antikorozní ochrana

protection against corosion

armatura

fitting

armatura měřící

measuring fitting

armatura pojistná

safety fitting

armatura regulační

regulating fitting

armatura spojovací

coupling fitting

Počet záznamů:809
strana 1/81