Zedník

Zedník

Kód oboru: 36-67-H/01

Zaměření : Práce zednické

3 leté denní studium 

1 leté denní zkrácené studium

Zaměření : Práce obkladačské

3 leté denní studium

Žáci se naučí zdění nosného zdiva, pilířů, příček, kleneb a komínů za použití tradičních zdících materiálů i nových technologií, osazování prefabrikátů, oken a zárubní, provádění hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek, obkladačské a kladečské práce, betonáž stavebních konstrukcí a podlah, provádění a oprav rekonstrukcí budov včetně sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáže sádrokartonových konstrukcí.

Po získání nezbytné praxe v oboru je odborně způsobilý k soukromému podnikání v řemeslné živnosti zedník.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Obsah vzdělávání 

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Orientace v technické dokumentaci

Práce s moderním nářadím a pomůckami

Zdění nosného zdiva, pilířů, příček, kleneb a komínů

Osazování prefabrikátů, oken a zárubní

Provádění hydroizolací a tepelných izolací

Provádění vnitřních a vnějších omítek, obkladů a dlažeb

Betonáž stavebních konstrukcí a podlah

Rekonstrukce budov včetně sanací vlhkého zdiva

Zateplování budov

Montáže sádrokartonových konstrukcí

Samostatná kalkulace spotřeby materiálu

Znalost a přehled nových stavebních materiálů a technologií

Aktivní přístup k pracovnímu životu a profesní kariéře

Týmová práce

Obsluha výpočetní techniky

Ve třetím ročníku si žáci mohou zvolit specializaci zedník-obkladač

Uplatnění absolventa

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Ve stavebních firmách v povolání zedník a zedník se zaměřením obkladač

Omítkář – provádění povrchových úprav zdiva

Zateplování budov

Rekonstrukce a přestavby budov a bytů

Prodejce stavebního materiálu

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia

 
Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

Jihomoravský kraj Aktivní projekty