Výuková videa

Výuková videa

Na této stránce se budou postupně zveřejňovat výuková videa. 

Rychlé a úsporné zdění

   

Chytrá systémová řešení

 

   

     

Měřicí a rýsovací pomůcky

 

Řezání, ruční pily

 

     

Hoblování. hoblíky

 

Pilníky, struháky, brusný papír

 

     

Čep a rozpor

 

Přeplátování

 

     

Čep a dlab s perem

 

Sdružené čepy

 

     

Otevřené ozuby

 

Polokryté ozuby

 

     

Broušení nástrojů

 

Řezba hlavy

 

     

Vrubořez

 

Ornamenty

 

     

Vrubořez zrcadlo

 

Pozlacování uměleckých předmětů

 

     

Renovace povrchu nábytku z masivního dřeva
Povrchová úprava

 

Výroba klátů

 

     

ZALOŽENÍ POZEMNÍ STAVBY
od výkopu po základovou desku

 

VÝSTAVBA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
od zdiva po věnec druhého podlaží

 

     

ZALOŽENÍ 1. ŘADY BROUŠENÝCH CIHEL POROTHERM

 

ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM PROFI

 

     

ZDIVO - 1. ČÁST

 

ZDIVO - 2. ČÁST

 

     

 HISTORIE TAŠEK A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 

 BEZPEČNÉ SKLONY PÁLENÝCH TAŠEK A DHV

 

   

     

 STROPY

 

 BALKONY

 

   

     

PŘEKLADY

 

VĚTRÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH

 

     

OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VĚTRU A SNĚHU

   
 

   

 

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty