Vnitřní řády VŠ

Základní dokumenty, podle kterých se řídí ubytování studentů vyšších odborných a vysokých škol, si můžete přečíst níže:

Vnitřní řád C

Provozní řád C

Ubytovací řád C

Provozní řád internetových kluboven

Provozní řád Wi-Fi

Zásady pro používání kuchyněk

Jihomoravský kraj Aktivní projekty