Umělecký truhlář a řezbář

Umělecký truhlář a řezbář

Kód oboru vzdělání: 82-51-H/02

3 leté denní studium 

Žáci získají kvalifikaci pro profesi umělecký truhlář, ale mohou vykonávat i další činnosti z oboru zpracování dřeva jako zaměstnanci ve firmách, případně po splnění předepsaných podmínek i jako podnikatelé, dokážou vyrobit nábytek nebo jej opravit, včetně základních tradičních uměleckořemeslných technik a postupů.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Podmínkou pro přijetí je vykonání talentové zkoušky z výtvarné výchovy.

Důležité upozornění: jedná se o obor vzdělání skupiny 82 - Umění a užité umění, nikoliv o obor vzdělání skupiny 33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů. Z tohoto důvodu nemohou být absolventi tohoto oboru přijati k nástavbovému studiu oboru 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba! 

Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Technologie, materiály, konstrukce se zaměřením na výrobu nábytku

Opravy a rekonstrukce historického nábytku a speciální techniky – dřevořezba, úpravy povrchu

Dějiny umění, a výtvarná příprava, vše orientováno k uměleckořemeslnému zpracování dřeva, historickému vývoji nábytku

Výpočetní technika – základ – Word, Excel, prezentace a komunikace na internetu, grafické programy pro prezentaci výtvarných návrhů

Odborný výcvik zaměřený na výrobu nábytku a zařízení, opravy historického nábytku a speciální techniky úprav nábytku a historických předmětů

Uplatnění absolventa

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Nábytkář – individuální i sériová výroba nábytku

Umělecký truhlář a řezbář – individuální výroba a opravy historického nábytku včetně oprav speciálních technik, mimo oprav předmětů ve státní památkové péči

Rukodělné zhotovování užitkových a dekorativních předmětů dle návrhů

Rukodělné zhotovování replik dobového nábytku, zdobných součástí nábytku a dekorativních prvků interiérů

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

 
Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jihomoravský kraj Aktivní projekty