Truhlář

Truhlář

Kód oboru vzdělání: 33-56-H/01

3 leté denní studium 

1 leté denní zkrácené studium 

Žáci získají znalosti pro výkon povolání truhlář pro výrobu nábytku a truhlář pro stavebně truhlářskou výrobu, jsou připraveni  pro vykonávání odborných prací v pilařských, dřevařských i tesařských provozech, při výrobě exteriérových prvků zahradní architektury, domácích i hospodářských potřeb, obalů aj., včetně oprav a renovací.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Obsah vzdělávání 

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Zhotovení dřevařských, nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků

Ruční postupy opracování dřeva a dřevních materiálů

Používání ručního elektrického nářadí

Obsluha dřevoobráběcích strojů a bezpečnost práce

Sestavování jednodušší konstrukční a technologické dokumentace

Znalost materiálů vhodných pro výrobu

Znalost pracovních postupů

Obsluha výpočetní technik

Uplatnění absolventa

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

V podmínkách velkosériové i zakázkové výroby

V pilařských a dřevařských provozech

V nábytkářské výrobě a výrobě zařízení

Ve výrobě dřevěných konstrukcí a prvků zahradní architektury

V provozech pro výrobu hraček, dětských hřišť, sportovního nářadí

V oblasti stavebně truhlářské výroby

Prodejce nábytku a dřevařských výrobků

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia

 
Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

 

Partner oboru truhlář 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty