Tesař

Tesař

Kód oboru: 36-64-H/01

3 leté denní studium 

1 leté zkrácené denní studium 

Žáci se naučí ručně a strojně opracovánat dřevo, provádět veškeré druhy spojování dřeva, výrábět  a montovat dřevěné střešní konstrukce ( krovy ) dle projektové dokumentace, provádět bednění kleneb, stropů, stěn, základů, montáž dřevěných a kovových lešení, vnitřní i vnější obklady a, montáže sádrokartonových konstrukcí.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Orientace ve stavební dokumentaci

Tvorba výrobní dokumentace pomocí speciálních softwarů

Ruční a strojní opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva

Spojování dřevěných prvků klasickými spoji i moderními technikami

Ochrana dřeva a jeho modifikace

Samostatná kalkulace nákladů a rozpočtování pomocí speciálních pc programů

Výroba a montáž bednění

Výroba a montáž prvků zahradní architektury

Výroba a montáž klasických střešních konstrukcí

Výroba a montáž novodobých střešních konstrukcí

Výroba a montáž klasických dřevostaveb i staveb na bázi dřeva

Rekonstrukce dřevěných konstrukcí

Uplatnění absolventa 

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Pracovník montáže bednění pro monolitické i prefabrikované konstrukce 

Pracovník montáže a demontáže lešení

Montér dřevostaveb

Montér střešních konstrukcí

Montér lehkých obvodových plášťů

Montér suché výstavby

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia

 
Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

Jihomoravský kraj Aktivní projekty