Stavební provoz (nástavba)

Stavební provoz (nástavba)

Kód oboru: 36-44-L/51

2 leté denní studium 

Nástavbové studium je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání ve stavebnictví. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti v oblasti stavební výroby, konstrukcí, ekonomiky podniku, výpočetní techniky atd., čímž rozšiřuje uplatnění absolventů na trhu práce.

Příklady možných pracovních pozic: stavební technik-projektant, stavební technik-mistr.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, absolvent obdrží vysvědčení o maturitní  zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky

Přehled oborů vzdělání s výučním listem, jejichž absolventi mohou být přijati do nástavbového studia

Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Přírodovědné předměty

Společenskovědní předměty

Ekonomika

Orientace v technické a výkresové dokumentaci

Znalost v oblasti stavební výroby – moderní stavební technologie a materiály

Znalost ekonomiky podniku

Znalost a obsluha výpočetní techniky

Znalost a orientace ve stavebním zákonu

Jednoduché rozpočty a kalkulace staveb, kalkulace materiálů

Znalost rýsovacího programu CAD

Uplatnění absolventa

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Stavební technik ve stavební výrobě

Stavební technik při přípravě a provádění staveb

Stavební technik při provádění projektových prací

Pracovník na úseku správním

Další studium na vyšších odborných školách nebo vysokých školách stavebních zaměření

 

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jihomoravský kraj Aktivní projekty