Nabídka programů pro základní a střední školy

Nabídka programů pro základní a střední školy

 

Aktuální nabídka nadstandardní praxe 

 

Pro žáky základních a středních škol se nabízí několik variant délek bloků:

             a) Jednodenní blok

             b) Dvoudenní blok

             c) Týdenní blok

 

Obsah témat a osnov přenášek

 

Technické zařízení budov (TZB)

 Obsah přednášky:

1. Základní životní potřeby

a) Seznámení s oborem TZB

b) Význam TZB

c) Profese TZB

2. Zásobování vodou a kanalizace

a) Zdroje vody

b) Rozvody vody, rozdělení, materiál, spojování, zkoušky

c) Měření spotřeby

d) Ohřev vody

e) Zařizovací předměty

f) Rozdělení kanalizace

g) Ochrana domovní kanalizace

3. Vytápění

a) Rozdělení vytápění

b) Zdroje tepla

c) Rozvody tepla

d) Zabezpečovací zařízení otopných soustav

e) Alternativní zdroje tepla

4. Měření a regulace

a) Účel měření a regulace

b) Typy regulace

5. Plynárenství

a) Plynovodní přípojka

b) Domovní plynovod

c) Plynové spotřebiče

d) Zabezpečení zařízení plynových spotřebičů

e) Odvod spalin

6. Fotovoltaika

a) Typy systémů

b) Hlavní komponenty

c) Funkce

 

Procesy spalování

 

 Obsah přednášky:

 1. Nářadí a pomůcky potřebné pro práci

 2. Názvosloví používané v kominické praxi

 3. Materiály

 4. Spalování, hoření, účinnost

 5. Vložkování komínů

 6. Druhy paliva

 7. Základní prvky a konstrukční díly stavby

 

CNC obráběcí centra

Co je naším cílem? 

   Všeobecný přehled o NC a CNC obráběcích centrech

   Použití CNC obráběcích center ve výrobě  

   Seznámení s obsluhou a programováním CNC obráběcích center

 

Obsah přednášky:

1. Co jsou NC a CNC stroje?

a) Význam terminologie

b) Použití

c) Charakteristika práce

2. Požadavky na výrobu --- rychle, levně, kvalitně

a) Velkosériová práce

b) Jednoúčelově postavený stroj

c) Kusová práce – standartní obrobky

d) Kusová práce – speciální obrobky (formy, letecký průmysl)

3. Výhody a nevýhody NC a CNC obráběcích center

4. Základní rozdělení

a) Základní části a jejich popis

5. Ukázka vybraných strojů

6. Využití a propojení TurboCADu s CNC obráběcím centrem

a) Obsluha CNC obráběcího stroje

b) Programování CNC obráběcího stroje

c) 3D modelování

d) Propojení modelovacího SW s CNC obráběcím strojem

7. Videa projektů CNC obráběcích center

 

3D Tiskárny


Obsah přednášky:

1. Co je 3D tisk?

a) Historie

b) Vývoj

c) Využití

2. Jak 3D tisk funguje

a) Získání modelu

b) Programy pro modelování

c) Terminologie

d) Úpravy výtisku

 3. Použité technologie

a) Technologie tisku FDM

b) Technologie tisku SLA

c) Technologie SLS, DMLS, SHS, BJ, MJP, DLP, LOM

d) Souřadnicové systémy 

4. Použité materiály

a) Materiály pro tisk na tiskárnách FDM

b) Materiály pro tisk na tiskárnách SLA

5. Rozdělení 3D tiskáren

6. Ukázka možnosti tisku na 3D tiskárně PRŮŠA

a) Vytisknutí vybraného 3D modelu

7. Videa s ukázkou tisku na různých 3D tiskárnách

8. Ukázka 3D skenování

           a) Skenování osoby ručním skenerem

 

 

Kotle na tuhá paliva v řezu

Dakon DOR N 15

Dakon NP Pyro 22

Atmos DC 20 GS

Obsah přednášky:

1.  Jak funguje kotel na tuhá paliva

a) Hlavní části kotle, schematický řez

b) Připojovací rozměry

c) Technické údaje

d) Typy používaných paliv

e) Instalace

 f) Připojení vychlazovací smyčky

g) Připojení ke komínu, přívod spalovacího vzduchu

2.  Předpisy a podmínky provozu zařízení

a) Zákon o ochraně ovzduší

3.  Provozní požadavky

4.  Výpočet velikosti kotle

5. Typická schémata zapojení topného systému

6.  Vybavení topného systému bezpečnostními prvky

7.  Požadavky na umístění kotle

a) Umístění spalovacího zařízení

b) Přívod spalovacího vzduchu

c) Spalinová cesta

d) Regulátor tahu komína

8.  Komponenty topného systému

a) Expanzní nádoby

b) Ochrana kotle proti nízkoteplotní korozi

c) Akumulační nádrže a nádoby

d) Pojistné ventily

 

 

 

 

 

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty