Pokrývač

Pokrývač

Kód oboru: 36-69-H/01

3 leté denní studium 

1 leté zkrácené denní studium 

Žáci se naučí pokrývat střechy  krytinou za použití povlakových a tvrdých krytin na bednění a laťování na všech budovách, okrasně pokrývat  střešní  tělesa všemi druhy krytin, zhotovovat speciální  střešní  tělesa, rozměřovat střešní plochy pro kladení krytiny,opravovat všechny druhy krytin,  ručně  i strojně opracovávat  dřevo a kov a provádět  základní  zednické  práce.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Obsah vzdělávání 

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Orientace ve stavební dokumentaci

Ruční a strojní opracování dřeva, kovů, keramiky a plastů

Vlastnosti stavebních materiálů

Základy stavební fyziky

Samostatná kalkulace nákladů a rozpočtování pomocí speciálních PC programů

Klasické skládané krytiny

Povlakové krytiny 

Vegetační střechy

Hydroizolace

Doplňkové vrstvy střešních plášťů

Světlovody a střešní okna

Jednoduché klempířské konstrukce 

Kotevní technika

Uplatnění absolventa 

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Kladení skládaných střešních krytin

Kladení povlakových krytin

Provádění vegetačních střech

Provádění hydroizolací

Montáž světlovodů a střešních oken

Kotvení solárních panelů a solárních krytin

Práce ve výškách

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia


Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

Jihomoravský kraj Aktivní projekty