Nábytkářská a dřevařská výroba

Nábytkářská a dřevařská výroba

Kód oboru. 33-42-M/01

4 leté denní studium

Žáci se naučí základní výrobní technologie v oblasti zpracování dřeva a řešit konstrukce nových výrobků v nábytkářské a dřevařské výrobě tj. pracovat s  technickou dokumentací, naučí se používat základní i pomocné materiály ve výrobě daného výrobku, hodnotit kvalitu výrobků, dohlížet na jejich balení, skladování a expedici, řídit postup výrobních operací včetně zajišťování obsluhy, kontroly a běžné údržby strojů a zařízení používaných v nábytkářské a dřevařské výrobě, připravovat podklady pro nákup materiálu a strojního vybavení pro výrobu, kalkulovat ceny a posuzovat konkurenceschopnost výrobku na trhu.... 

Žáci se budou moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách na střední a nižší úrovni řízení a organizaci výroby, např. jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, referenti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastního podnikatelského záměru.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

 Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Přírodovědné předměty

Společenskovědní předměty

Ekonomika

Technologie výroby dřevařských, nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků

Navrhování nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků

Sestavování technologické dokumentace

Znalost materiálů vhodných pro výrobu

Využívání materiálů z hlediska technických a ekonomických vlastností a jejich ekologická likvidace po skončení životnosti

Sestavování pracovních postupů

Výrobní zařízení

Obsluha dřevařských strojů a bezpečnost práce

Obsluha výpočetní techniky

Kalkulace

Navrhování v rýsovacích programech na PC

Obsluha CNC strojů

 Uplatnění absolventa

V dřevozpracujícím průmyslu

V nábytkářské a čalounické výrobě

Ve výrobě dřevěných konstrukcí

V oblasti stavebně truhlářské výroby

V podmínkách velkosériové i zakázkové výroby

Na úrovni nižších a středních vedoucích pozic

Pracovník v oblasti přípravy a plánování výroby

Návrhář a konstruktér

Technolog a mistr výroby

Referent v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků

Pracovník na úseku ekonomiky, obchodu a logistiky

Další studium na vyšší odborné nebo vysoké škole zemědělského, lesnického nebo technického zaměření

 
Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

Jihomoravský kraj Aktivní projekty