Nábytkářská a dřevařská výroba (nástavba)

Nábytkářská a dřevařská výroba (nástavba)

Kód oboru. 33-42-L/51

2 leté denní studium 

Nástavbový obor je určen pro absolventy tříletých oborů vzdělání v oblasti zpracování dřeva. Prohlubuje a rozšiřuje znalosti v oblasti výroby, konstrukcí, ekonomiky podniku aj., čímž rozšiřuje uplatnění absolventů na trhu práce.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

 Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Přírodovědné předměty

Společenskovědní předměty

Ekonomika

Technologie výroby dřevařských, nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků

Navrhování nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků

Sestavování technologické dokumentace

Znalost materiálů vhodných pro výrobu

Využívání materiálů z hlediska technických a ekonomických vlastností a jejich ekologická likvidace po skončení životnosti

Sestavování pracovních postupů

Výrobní zařízení

Obsluha dřevařských strojů a bezpečnost práce

Obsluha výpočetní techniky

kalkulace

Navrhování v rýsovacích programech na PC

Obsluha CNC strojů

 Uplatnění absolventa

V dřevozpracujícím průmyslu

V nábytkářské a čalounické výrobě

Ve výrobě dřevěných konstrukcí

V oblasti stavebně truhlářské výroby

V podmínkách velkosériové i zakázkové výroby

Na úrovni nižších a středních vedoucích pozic

Pracovník v oblasti přípravy a plánování výroby

Návrhář a konstruktér

Technolog a mistr výroby

Referent v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků

Pracovník na úseku ekonomiky, obchodu a logistiky

Další studium na vyšší odborné nebo vysoké škole zemědělského, lesnického nebo technického zaměření


Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty