Metodik prevence sociálně patologických jevů

Náplň činnosti:

Realizace minimálního preventivního programu, koordinace jednotlivých aktivit a vyhodnocení účinnosti tohoto programu

Koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

Poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů (popř. jejich rodičům)

Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Zajišťování a předávání informací o problematice sociálně patologických jevů

Spolupráce při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů

Řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů

Poskytování informačních a metodických materiálů

 

Školní metodik prevence – Budova E

Mgr. Arnošt Bár 

  tel. kontakt:  pevná  547 120 732

                         email : bar@soubosonohy.cz

 

konzultační hodiny:  sudý týden     ČT  11,20 - 12,00 hod. 

                                     lichý týden     ČT  11,20 - 12,00 hod.

minimální preventivní program

 

                           

                 Mimo konzultační hodiny se můžete na výše uvedené pracovníky ŠPP obrátit kdykoliv dle domluvy.

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty