Metodik prevence sociálně patologických jevů

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Náplň činnosti:

Realizace minimálního preventivního programu, koordinace jednotlivých aktivit a vyhodnocení účinnosti tohoto programu

Koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

Poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů (popř. jejich rodičům)

Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Zajišťování a předávání informací o problematice sociálně patologických jevů

Spolupráce při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů

Řešení vzniklých problémů u jednotlivých studentů

Poskytování informačních a metodických materiálů

 

Školní metodik prevence – Budova E

Mgr. Arnošt Bár

tel. kontakt - pevná: 547 120 732   
e-mail: bar@soubosonohy.cz  

Konzultační hodiny

     

sudý i lichý týden

pondělí 8:50 - 9:50

Školní metodik prevence – Budova F

Ing. Hana Kresánková

tel. kontakt - pevná: 547 120 764   
e-mail: kresankova@soubosonohy.cz  

Konzultační hodiny

     

sudý i lichý týden

pondělí 11:30 - 12:00

 

čtvrtek 11:30 - 12:00

Minimální preventivní program

Krizový plán školy

Kontakty vybraných institucí

Příloha k MPP - aktualizace kontaktů

                 Mimo konzultační hodiny se můžete na výše uvedené pracovníky ŠPP obrátit kdykoliv dle domluvy.

Jihomoravský kraj Aktivní projekty