Mechanik plynových zařízení

Mechanik plynových zařízení

Kód oboru: 36-52-H/02

3 leté denní studium 

1 leté zkrácené denní studium 

Žáci se naučí ruční a strojní opracování kovů, montáž, údržbu, seřizování a opravy plynových spotřebičů a zařízení v průmyslu i domácnostech, práce spojené s dopravou a přípravou surovin pro výrobu plynu a jeho skladování, stavebně montážní činnosti na vnějších sítích i na vnitřních instalacích v rámci technických zařízení budov, uvádění do provozu a údržbu místních sítí i dálkovodů, speciální práce spojené s elektrickou ochranou plynovodů, měření, regulaci a provádění zkoušek. Absolvují kurz svařování plynem.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Obsah vzdělávání 

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Orientace v technické dokumentaci

Ruční a strojní opracování kovů, vlastnosti materiálů

Práce spojené s dopravou plynu

Stavebně montážní činnosti na vnějších sítích

Instalace vnitřních rozvodů plynu v rámci technických zařízení budov

Montáž, uvádění do provozu a údržba dálkovodů

Měření a regulace na plynovodech

Montáž, seřizování a opravy plynových spotřebičů v domácnostech i průmyslu

Provádění zkoušek na plynovodech

Instalace a montáž otopné soustavy

Obsluha a využití výpočetní techniky v praxi

Svářečské kurzy

Uplatnění absolventa 

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Montážní pracovník na vnějších a vnitřních plynovodech

Údržbář a opravář na rozvodech plynovodů

Montážní pracovník plynových spotřebičů

Pracovník na podzemních zásobnících

Pracovník na kompresorových, regulačních a odorizačních stanicích na plynovodech

Svářeč

Spolupracovník s cechem COPZ, topenářů a instalatérů a kominíků

Rozvod topení v objektech

Servisní technik

Revizní technik – po splnění předepsané praxe a doplnění vzdělání

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia

 

Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

 

Plynař roku 2023 - školní kolo za podpory GasNet s.r.o. 

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený SŠ stavebních řemesel (@skolabosonohy)

 

Partner oboru 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty