Klempíř

Klempíř

Kód oboru: 23-55-H/01

Zaměření : Stavební klempíř

3 leté denní studium 

1 leté zkrácené denní studium 

Žáci se naučí ručně a strojně zpracovávat plechy dělením, tvarováním a spojováním, vyrábět stavebně-klempířské prvky – svody, okapy, žlaby, hřebeny, vikýře, poklopy, podokení plechy, osazovat klempířské prvky na stavbách, provádět krytiny střech a oplechovávat tepelně izolované prvky. 

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Obsah vzdělávání 

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Orientace ve stavební dokumentaci

Tvorba výrobní dokumentace pomocí speciálních softwarů

Ruční a strojní opracování kovů

Spojování plechů různými způsoby

Zásady ochrany kovových materiálů

Samostatná kalkulace nákladů a rozpočtování pomocí speciálních PC programů

Výroba a montáž klempířských výrobků související s odvodněním střech

Výroba a montáž rozvodů vzduchotechnických zařízení

Montáž plechových krytin

Výroba a montáž oplechování tepelných izolací potrubních systémů

Výroba a montáž plechových odvětrávaných fasád

Rekonstrukce a výměna stávajících klempířských výrobků

Uplatnění absolventa 

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Pracovník montáže odvodňovacích systémů budov

Pracovník montáže plechových střešních krytin

Montér vzduchotechnických rozvodů

Montér plechových fasádních systémů

Montér oplechování střešních prostupů

Montér oplechování tepelných izolací potrubních systémů

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia

 Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty