Instalatér

Instalatér

Kód oboru: 36-52-H/01

3 leté denní studium 

1 leté zkrácené denní studium 

Žáci se naučí ruční a strojní opracování kovů a plastů, montáž, údržbu a opravy instalačních zařízení, rozvody vody, plynu a topení, spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení – vany, klozety, umyvadla, sprchy, výlevky, plynové elektrické ohřívače vody, montáž armatur, pokládání svislého kanalizačního potrubí, osazování vytápěcích těles a kotlů, regulaci a provádění zkoušek. Absolvují kurz svařování.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Obsah vzdělávání 

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Orientace v technické dokumentaci

Provádění montáže potrubí

Svářečské zkoušky a získání certifikátů

Práce s moderním nářadím a pomůckami

Samostatná kalkulace nákladů a rozpočty jednoduchých akcí

Opravy a práce s kovy a nekovy

Provádění zkoušek těsnosti

Montáž a opravy armatur

Montáž a obsluha spotřebičů

Montáže zařizovacích předmětů

Montáže odvětrávání

Obsluha výpočetní techniky

Uplatnění absolventa 

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Vodovodní a kanalizační montáže

Montážník v bytové, občanské a průmyslové výstavbě

Instalatér-topenář

Spolupráce s cechem topenářů a instalatérů

Montér plynoinstalace

Spolupráce s cechem kominíků

Technik pro výrobu

Prodejce instalatérské techniky

Servisní technik

Obsluha energetických provozů

Obsluha dispečinku

Technik údržbář

Svářeč

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia

 

Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání 

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty