Informace o ubytování VŠ a VOŠ – budova C

Domov mládeže je součástí Střední školy stavebních řemesel, Brno-Bosonohy, Pražská 38b. Má kapacitu 360 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích (buňka pro 5 osob se společným sociálním zařízením) ve třech budovách (A, B, C). Budova C (120 lůžek) slouží pro ubytování studentů VŠ a studentům VOŠ. Provoz je nepřetržitý včetně sobot a nedělí. Na patrech jsou k dispozici kuchyňky a kulturní místnosti s televizí.

Ubytování je možné od 1.9. do 30.6. s výjimkou vánočních prázdnin.

Každý pokoj má WI-FI připojení

K dispozici je: pračka, sušička, sušárna a žehlička

Posilovna, kulečník, stolní tenis, šipky 

PC místnost a tiskárna s možností skenování

Další poplatky související s ubytováním: 

při nástupu musí student uhradit vratnou zálohu na klíče ve výši 500,-Kč

členský příspěvek 300,- Kč do středoškolského klubu (sportovní a výtvarná činnost, celodenní využití Wi-Fi)

úhrada za jednorázové využití pračky 50,- Kč

úhrada za jednorázové využití sušičky 50,- Kč

Doprava ze středu města: od Hlavního nádraží ČD tramvají č. 8 směr Starý Lískovec, výstup na stanici Dunajská (předposlední zastávka). Přestup na autobusy č. 69, 401, 402 (integrovaný dopravní systém, pásmo 101) směr Bosonohy, výstup na zastávce Skalní přímo u areálu školy. Celková doba jízdy od Hlavního nádraží cca 20 - 25 minut.

The Youth Home is a part of the Secondary School of Building Crafts, Brno-Bosonohy, Pražská 38b. It has a capacity of 360 beds in double and triple rooms (cell for 5 people with shared bathroom) in three buildings (A, B, C). Building C (120 beds) is used to accommodate university students and high school students. The operation is non-stop, including Saturdays and Sundays. On the floors there are kitchens and cultural rooms with TV.

Accommodation is possible from 1.9. to 30.6. with the exception of the Christmas holidays.

Each room has WI-FI connection

Available: Washer, Dryer and Iron

Gym, billiard, table tennis, darts

PC room and printer with the possibility of scanning

Other fees related to accommodation:

upon arrival, the student must pay a refundable deposit for keys 500 CZK

membership fee 300 CZK to the high school club (sports and art activities, all-day use of Wi-Fi)

payment for one-time use of the washing machine CZK 50

payment for one-time use of the dryer CZK 50

Transport from the city center: from the main railway station by tram no. 8 in the direction of Starý Lískovec, exit at the Dunajská station (penultimate stop). Transfer to buses no. 69, 401, 402 (integrated transport system, zone 101) in the direction of Bosonohy, exit at the Skalní stop directly at the school premises. Total driving time from Central Station is about 20 - 25 minutes.

 

Přihláška v kategorii / Applications in the category:

Studenti VŠ / College students

Studenti VOŠ / High school students

Cena za ubytování / Price for accommodation: 

CZK 3 000,- /měsíc / month

CZK 2 500,- /měsíc / month

Přihlášky jsou editovatelné / Applications are editable 

 

 

Kontakt:

Iveta Šoltésová, DiS.

Mobil: 702 220 449

Kancelář: 547 120 688

e-mail: soltesova@soubosonohy.cz

(If you are NOT czech or slovak speaker, please use only email)

 

Základní dokumenty, podle kterých se řídí ubytování studentů vyšších odborných a vysokých škol:

Vnitřní řád C

Provozní řád C

Ubytovací řád C

Provozní řád internetových kluboven

Provozní řád Wi-Fi

Zásady pro používání kuchyněk

 
 

 

 

Partnerská škola

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty