Informace o ubytování VŠ a VOŠ – budova C

Informace o ubytování VŠ a VOŠ – budova C

Domov mládeže je součástí Střední školy stavebních řemesel, Brno-Bosonohy, Pražská 38b. Má kapacitu 360 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích (buňka pro 5 osob se společným sociálním zařízením) ve třech budovách (A, B, C). Budova C (120 lůžek) slouží pro ubytování studentů VŠ a studentům VOŠ. Provoz je nepřetržitý včetně sobot a nedělí. 

Ubytování je možné od 1. 9. 2024 do 27. 6. 2025 s výjimkou vánočních prázdnin.

Každý pokoj má WI-FI připojení

K dispozici je:

Pračka, sušička, sušárna a žehlička

Posilovna, kulečník, stolní tenis, šipky 

Kuchyně s jídelnou

 

Další poplatky související s ubytováním: 

při nástupu musí student uhradit vratnou zálohu na klíče ve výši 500,-Kč

členský příspěvek 300,- Kč do středoškolského klubu (sportovní a výtvarná činnost, celodenní využití Wi-Fi)

úhrada za jednorázové využití pračky 50,- Kč

úhrada za jednorázové využití sušičky 50,- Kč

čip ke vstupu do areálu 110,- Kč

The Youth Home is a part of the Secondary School of Building Crafts, Brno-Bosonohy, Pražská 38b. It has a capacity of 360 beds in double and triple rooms (cell for 5 people with shared bathroom) in three buildings (A, B, C). Building C (120 beds) is used to accommodate university students and high school students. The operation is non-stop, including Saturdays and Sundays. 

Accommodation is possible from 1. 9. 2024 to 27. 6. 2025 with the exception of the Christmas holidays.

Each room has WI-FI connection

Available:

Washer, Dryer and Iron

Gym, billiard, table tennis, darts

Kitchen with dining room

 

Other fees related to accommodation:

upon arrival, the student must pay a refundable deposit for keys 500 CZK

membership fee 300 CZK to the high school club (sports and art activities, all-day use of Wi-Fi)

payment for one-time use of the washing machine 50 CZK

payment for one-time use of the dryer 50 CZK

chip to enter the premises 110 CZK

 

Povinností studenta je mít ISIC

It is the student's responsibility to have an ISIC

 

Přihláška v kategorii / Applications in the category:

Studenti VŠ / College students

Studenti VOŠ a jazykové školy / High school students

Cena za ubytování / Price for accommodation: 

CZK 3 500,- /měsíc / month

CZK 3 000,- /měsíc / month

Přihlášky jsou editovatelné / Applications are editable 

 

 

Kontakt:

Iveta Šoltésová, DiS.

Mobil: 702 220 449

Kancelář: 547 120 688

e-mail: soltesova@soubosonohy.cz

(If you are NOT czech or slovak speaker, please use only email)

 

Základní dokumenty, podle kterých se řídí ubytování studentů vyšších odborných a vysokých škol:

Vnitřní řád C

Provozní řád C

Ubytovací řád C

Provozní řád internetových kluboven

Provozní řád Wi-Fi

 

 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty