Čalouník

Čalouník

Kód oboru vzdělání: 33-59-H/01

3 leté denní studium 

1 leté  zkrácené denní studium 

Žáci se naučí vykonávat odborné práce při  výrobě čalouněného nábytku a doplňků, čalounění dopravních prostředků, při provádění dekoratérských prací, ve výrobě potahů a povlaků, při opravách a renovacích.

Absolvent se uplatní v pozici zaměstnance při výkonu povolání v oblasti dřevozpracující výroby zejména při výrobě a opravách čalounických výrobků a při dekoratérských pracích. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v dané oblasti.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, certifikát: výuční list.

Obsah vzdělávání 

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Technologie, materiály, konstrukce se zaměřením na výrobu čalouněného nábytku a bytových dekorací, opravy a rekonstrukce čalounění

Výpočetní technika – základ – Word, Excel, prezentace a komunikace na internetu

Odborný výcvik zaměřený na výrobu čalouněného nábytku a bytových dekorací, opravy a rekonstrukce čalounění

Uplatnění absolventa 

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Čalouník – individuální i sériová výroba čalouněného nábytku

Individuální výroba a opravy čalouněného nábytku a dekorací

Čalounění v dopravních prostředcích, výroba potahů a povlaků

Uplatnění v oblasti výrobní kontroly i v oblasti kontroly jakosti

Prodejce čalouněného nábytku

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia

 

Podmínky zdravotní způsobilosti pro přijetí ke vzdělávání 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty