Archiv novinek

Novinky

9.12.2021  NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA
novinka

Hledáš obor, který Tě připraví jak do praxe, tak i ke studiu na VŠ?

NOVINKA - od školního roku 2022/2023 nabízíme čtyřletý studijní obor NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA, zakončený maturitní zkouškou. 

Více informací k novému oboru, obsah vzdělávání, uplatnění absolventa a VIDEA k přiblížení oboru ZDE

 

 

Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Přírodovědné předměty

Společenskovědní předměty

Ekonomika

Technologie výroby dřevařských, nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků

Navrhování nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků

Sestavování technologické dokumentace

Znalost materiálů vhodných pro výrobu

Využívání materiálů z hlediska technických a ekonomických vlastností a jejich ekologická likvidace po skončení životnosti

Sestavování pracovních postupů

Výrobní zařízení

Obsluha dřevařských strojů a bezpečnost práce

Obsluha výpočetní techniky

Kalkulace

Navrhování v rýsovacích programech na PC

Obsluha CNC strojů

Uplatnění absolventa

V dřevozpracujícím průmyslu

V nábytkářské a čalounické výrobě

Ve výrobě dřevěných konstrukcí

V oblasti stavebně truhlářské výroby

V podmínkách velkosériové i zakázkové výroby

Na úrovni nižších a středních vedoucích pozic

Pracovník v oblasti přípravy a plánování výroby

Návrhář a konstruktér

Technolog a mistr výroby

Referent v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků

Pracovník na úseku ekonomiky, obchodu a logistiky

Další studium na vyšší odborné nebo vysoké škole zemědělského, lesnického nebo technického zaměření

 

 

13.1.2022  Dny otevřených dveří 21.1.2022
novinka

 

K prohlídce školy využijte individuální návštěvu!

Kontaktní osoba pro zájemce o studium:

Hana Komínková

Tel: 607 063 806, e-mail: kominkova@soubosonohy.cz 

 

Uvažujete o studiu stavebních oborů?

Nejste si jistí, že je zrovna naše škola pro vás?

Neumíte si představit, jak bude vypadat výuka?

Máte dotazy týkající se výběru oboru?

 Prohlédněte si videa, ve kterých se dozvíte vše podstatné o škole! Připravili jsme pro Vás i sérii krátkých videí, kde prostředí školy přibližují jak žáci, tak pedagogové.

11.1.2022  Hodonínský deník - Čest jejich práci
10.1.2022  Český den proti rakovině

Skupina 12-ti žáků, pod vedením vychovatelky paní Ševčíkové, pomohla vybrat prodejem kytiček přes 11 000Kč.

Dobrovolnická činnost proběhla v prosinci v rámci celostátní akce Český den proti rakovině. 


5.1.2022  Zpravodaj DM - podzim 2021

Zpravodaj Domova mládeže o činnosti během podzimu 2021:

     

 

14.12.2021  Český instalatér - článek o naší škole
9.12.2021  Buď BOSS - buď z Bosonoh!

 

Buď BOSS - buď TESAŘ

Buď BOSS - buď ČALOUNÍK

Buď BOSS - buď KLEMPÍŘ, POKRÝVAČ

Buď BOSS - buď STROJNÍ MECHANIK

Buď BOSS - buď ZEDNÍK

Buď BOSS - buď ZEDNÍK

Buď BOSS - buď KOMINÍK

Buď BOSS - buď ČALOUNÍK

Buď BOSS - buď KLEMPÍŘ,POKRÝVAČ

Buď BOSS - buď STROJNÍ MECHANIK

Buď BOSS - buď TESAŘ

Takhle pohodově u nás začínáte

Buď BOSS - buď Nábytkář

Buď BOSS - buď Nábytkář

 Buď BOSS - buď Nábytkář

Buď BOSS - buď Nábytkář

Buď BOSS - buď Nábytkář

 

Záznam Živého vysílání

 

1.12.2021  Dřevařský magazín č. 12

21.11.2021  Termín podání přihlášky do 30.11. 2021
20.11.2021  Video - Stavíme a pomáháme v Mikulčicích

Ačkoliv ničivé tornádo prošlo několika obcemi Jižní Moravy už v červnu, jeho následky jsou v mnoha obcích stále citelné především na veřejných budovách a zařízeních.

Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví JMK (dále jen COVpS JMK), se proto rozhodlo postiženým subjektům pomoci. 

Živelnou pohromou byla také výrazně zasažena i Integrované střední škola Hodonín, příspěvková organizace, která je členem COVpS JMK.

Garant COVpS JMK a ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace Ing. Jiří Košťál bezprostředně po katastrofě několikrát telefonicky konzultoval rozsah škod a možnosti, jak pomoci Integrované střední škole a postižené oblasti.
Již bezprostředně po úderu tornáda naši učitelé odborného výcviku a pracovníci Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace, v postižené oblasti působili, pomáhali a byli připraveni pomáhat i nadále.

Po několika jednáních od zahájení školního roku 2021/2022 napříč krajem a se starosty postižených oblastí, jsme dospěli k další konkrétní pomoci a realizaci. Na základě těchto konzultací, jsem rozeslal ředitelům škol COVpS JMK dopis s žádostí o pomoc říká
Ing. Jiří Košťál, ředitel Střední školy z Bosonoh.

V zájmu začlenit do této pomoci i žáky školy, po výše uvedených konzultacích, bylo rozhodnuto, že dne 4. 10. 2021 v 8:00 hod. odjede z areálu školy skupina žáků společně s pedagogickým doprovodem do obce Mikulčice, kde se bude podílet na opravě střechy obecní vodárny,kde byla původně plochá střecha, která bude nahrazena střechou sedlovou. Jako další budeme provádět opravu a výstavbu nové hřbitovní zdi.

Popřát účastníkům akce hodně štěstí v jejich práci přijel i hejtman Jihomoravského kraje

Mgr. Jan Grolich se svým týmem.

 

Pracovní skupiny se střídaly v týdenních cyklech. Předpokládaná doba poskytnutí výpomoci byla stanovena na několik týdnů s ohledem na počasí a také na průběhu dodání materiálů. Vše jsme průběžně konzultovali se starostou Mikulčic,Ing. Bc. Josef Dvořáčkem.

Žáci byli ubytování v prostorách ISŠ Hodonín, příspěvková organizace a stravu jim zajistila obec Mikulčice.

 

„Materiální zabezpečení oprav jsme zvládli, ale personálně to teď, když skončila doba dovolených, kdy nám tu pomáhala řada dobrovolníků soukromě, je velmi náročné. Zkrátka lidská práce je to nejcennější a jsme vděční, že žáci se svými mistry přijedou a pomohou nám před nástupem podzimních plískanic dát naši obec do stavu, ve kterém přečkáme zimu,“ řekl starosta Mikulčic Ing. Bc. Josef Dvořáček.

 

Po 9 pracovních dnech se může vodárna v Mikulčicích pyšnit novou, sedlovou střechou, kterou v červnu odneslo tornádo. Vyrobilo ji 12 žáků Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy za dohledu svých mistrů. Na nové střeše pracovali klempíři, tesaři, pokrývači
a zedníci.

 

 „Bosonožská střední škola a obec se domluvily, že žáci budou v Mikulčicích pomáhat celý školní rok. Jsem na ně hrdý. Je to skvělá reklama na studium řemeslných oborů,“ sdělil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

 

 „Jsme velmi pyšní na své pedagogy a žáky, kteří zabrali a prokázali nejen své schopnosti jako řemeslníci, ale taky svou hodnotu jako lidé, kteří umějí a chtějí pomoct tam, kde je to třeba.,“ uvedl ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy Jiří Košťál.

 

„Pomoci od těchto mladíků a jejich mistrů si velice vážíme, odvádějí tady výbornou a kvalitní práci. Počítáme s jejich výpomocí při opravě Muzea Fanoša Mikuleckého. Součástí objektu je unikátní stavba – bývalá sušárna tabáku, kterou tornádo posunulo na jedné straně o více než čtvrt metru. Budou se podílet i na realizaci nové střechy na dětské klubovně, kde už sice máme vysoutěženou stavební firmu, ale co postaví žáci, to si firma nebude účtovat,“ doplnil starosta Mikulčic Ing. Bc. Josef Dvořáček.

 

Jak řekl Ing. Jiří Košťál: „Tento výjezd považujeme za nesmírně důležitou součást výchovně-vzdělávacího procesu, protože naším cílem je zejména připravit řemeslníky v oblasti stavebnictví, kteří umí a chtějí přiložit ruce k dílu všude tam, kde je to třeba.“

 

„S radostí blahopřeji Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy k provedení díla opravy střechy vodárenského zařízení v obci Mikulčice v rekordně krátkém čase. Ukázali jste vynikající schopnosti a dovednosti naší školy a jejich žáků. Jsem rád, že Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy a COVpS i touto formou dokazují společenský přínos našich odborných škol a jejich připravenost reagovat na mimořádné výzvy“.  Napsal škole náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jiří Nantl, LL. M.

 

Střední škola stavebních řemesel, příspěvková organizace se také spolupodílí na opravě
cca 400 metrů dlouhé hřbitovní zdi, která byla též citelně zasažena ničivým tornádem. Velmi aktivně se zmíněné opravy zhostil Cech zedníků ČR, z.s., Zelený pruh Praha v čele s předsedou cechu panem Ing. Drahoslavem Matonohou, dále ředitelem Akademie řemesel Praha - Střední školy technické. Zedničtí mistři, pod záštitou cechu, se svými žáky odvádějí velmi kvalitní a příkladnou práci, která bude i nadále pokračovat.

 

Živelná pohroma, která poničila část jižní Moravy, ukázala v ostrém světle problém nedostatku řemeslníků v oblasti stavebnictví. Např. obor pokrývač, který ještě v nedávné době vyučovalo běžně dvanáct škol v republice, mají dnes ve vzdělávací nabídce pouze tři školy.  Oboru reálně hrozí, že ho v blízké budoucnosti již nebude vyučovat žádná škola, což se v nedávné minulosti stalo u několika dalších řemeslných oborů. Bez pokrývačů a ostatních stavebních řemeslníků přitom není možné stavět budovy nové, ale ani opravovat
a rekonstruovat budovy stávající.

 

Cílem COVpS JMK je významně zvýšit úroveň výuky a zkvalitnit komplexní systém vzdělávání

ve stavebních oborech v Jihomoravském kraji. Důraz je kladen na výuku odborných předmětů a odborného výcviku v nadstandardně vybavených pracovištích na vybraných školách centra s cílem připravit absolventy pro trh práce v co nejvyšší odborné kvalitě. Pracoviště jsou k dispozici i ostatním členským školám centra a dalším zájemcům. 

Tato nešťastná událost ukazuje, jak nezastupitelnou úlohu ve společnosti plní morální lidské vlastnosti, střední odborné školství se zaměřením na stavebnictví včetně dalších profesí a jak si tato oblast zaslouží pozornost veřejnosti.

 

Chtěli bychom touto cestou vyzvat ke spolupráci a zapojení také ostatní členy Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje. Pokud se budou chtít připojit, ať nás neváhají kontaktovat.

 

Aktivní účast učitelů a žáků na obnově postižených oblastí považujeme z odborného
i výchovného hlediska za velmi významnou.

 

19.11.2021  TŘÍDNÍ SCHŮZKY / HOVOROVÉ HODINY

Třídní schůzky/hovorové hodiny s rodiči žáků se konají dne 25. 11. 2021 v době od 15.00 hod. do 17.00 hod.Třídní schůzky proběhnou formou hovorových hodin. Všichni učitelé teoretického vyučování, učitelé odborného výcviku a vychovatelé budou v uvedené době k dispozici rodičům ve svých kabinetech na telefonu.

26.10.2021  Poděkování od náměstka hejtmana JMK
25.10.2021  Den otevřených dveří
novinka

Dne 23. října 2021 byl na naší škole Den otevřených dveří.

Fotogalerie

 Video - pořad Události Česká televize

22.10.2021  Upozornění ke stravování

Upozornění 

Stravu na pondělí 1. 11. 2021 lze objednat nejpozději v úterý 26. 10. 2021 do 10.30 h.

Po tomto termínu nebude možné objednat nebo zrušit stravu. Pozdější objednávky nebudou akceptovány!

 

11.10.2021  Elektronické objednávání stravy
4.10.2021  Naši žáci vyrazili pomoct do Mikulčic!

V pondělí 4. října vyrazila ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy skupina žáků a několika mistrů různých stavebních řemesel na několik týdnů trvající pomoc do obce Mikulčice. Budou tam pracovat na opravách obecních budov a dalších objektů postižených tornádem. 

Jak řekl Ing. Jiří Košťál, garant COVpS JMK a ředitel SŠSŘ Brno-Bosonohy, p. o.: „Tento výjezd považujeme za nesmírně důležitou součást výchovně-vzdělávacího procesu, protože naším cílem je zejména připravit řemeslníky v oblasti stavebnictví, kteří umí a chtějí přiložit ruce k dílu všude tam, kde je to třeba.“ 

Popřát účastníkům akce hodně štěstí v jejich práci dorazí hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich se svým týmem. 

 

Fotografie z odjezdu žáků do Mikulčic zde 

Tisková zpráva zde

 

29.9.2021  Jedinečný Den otevřených dveří
novinka

Program pro celou rodinu!

Vyzkoušíte si programování CNC, 3D tisk, vypalování laserem. Seznámíte se s nejmodernějšími technologiemi ve stavebnictví. 

Čekají na vás zajímavé ativity a soutěže v různých řemeslných dovednostech a pro ty nejmenší bude připraven skákací hrad

29.9.2021  Dopis z JMK - pomoc Mikulčice

Vážený pane řediteli,

Vaši pomoc organizovanou ve prospěch obcí zasažených tornádem považujeme za velmi významnou.

Jsme upřímně nadšeni Vaším přístupem  a zapojením žáků do obnovy majetku obce Mikulčice. 

Přejeme zdar celé akci a děkujeme za Váš přínos k nápravě následků tornáda. Prosím o předání poděkování všem zainteresovaným osobám.

 

S pozdravem 

Mgr. Hynek Nespěšný

odbor školství

vedoucí odboru

Krajský úřad Jihomoravského kraje

23.9.2021  Video z práce tesařů SŠSŘ Brno-Bosonohy

15.9.2021  Poděkování od SPS
novinka

Velice si vážíme vaší pomoci, kterou směřujete do oblastí zasažených tornádem. Svaz podnikatelů ve stavebnictví a jeho členské firmy rovněž poskytovaly a poskytují značnou pomoc lidem a institucím v dotčených oblastech, ať už se jedná o lidskou, materiálovou nebo finanční pomoc. Ještě jednou moc děkujeme a jsme velmi rádi, že v našich řadách máme takové stavební firmy a spolupracující organizace.  

14.9.2021  Klub Rádia JUNIOR

Hosté: Rostislav Duhajský, student a Ing. Milan Široký, učitel odborného výcviku. Střechy jsou nad námi všemi, ale kdo je vlastně staví? Tesaři, pokrývači, klempíři.... Projekt České ručičky už z vysílání Rádia Junior dobře znáte. I tentokrát bude řeč o jednom zajímavém řemesle, které je důležité pro stavbu domu. Co všechno musí člověk umět, aby dovedl postavit střechu? Jaké druhy střech existují? A jak se uplatnili "střechaři" při nedávném tornádu?

>> Odkaz na vysílání Klub Rádia JUNIOR <<<

13.9.2021  Poznávací kurzy

Cíle poznávacích kurzů:

vzájemné seznámení mezi spolužáky, mistry i třídním učitelem

vytvoření pozitivních vazeb a nalezení místa jedince ve skupině

posílení spolupráce a komunikace ve třídním kolektivu

prevence negativního chování

 

Kurz slouží primárně k nastartování procesů nezbytných pro fungování zdravého třídního kolektivu. Během vícedenního pobytu účastníci zažijí množství aktivit, které podporují postupné poznávání se navzájem, stejně tak i psychosociální rozvoj jedince. Několikadenní kurz sám od sebe nevytvoří dobře fungující kolektiv na dlouhá léta, ale dá studentům velkou výhodu do začátku a utvoří prostor pro snadnou navazující práci a fungování ve skupině.

Termín

Třídy

4. - 8. 10. 2021 K/P/T   
11. - 15. 10. 2021 TR
18. - 22. 10. 2021 UŘZD, I
1. - 5. 11. 2021   TR/UTR/Č 
8. - 12. 11. 2021 MPZ/ZAM
22. - 26. 11. 2021 Z/KOM

                                  

 

 

 

 

 

 

9.9.2021  Video ze zahájení školního roku

1.9.2021  Zahájení školního roku 1. září 2021
novinka

Ředitel školy Ing. Jiří Košťál se svými zástupci přivítal žáky nastupujících do prvních ročníků.

Zahájení školního roku proběhlo letos netradičně venku na školním hřišti.

Po úvodních proslovech byli žáci odvedeni třídními učiteli do tříd a následně se seznámili s celým areálem školy.

Video                Fotogalerie

26.8.2021  Volná místa ke studiu
novinka

PŘEHLED VOLNÝCH MÍST K JEDNOTLIVÝM OBORŮM ZDE

Studijní oddělení

Ing. Klapalová Karolína

mobil : 606 060 055

email : klapalova@soubosonohy.cz 

 

 

24.8.2021  Přihláška a pokyny ke stravování

Pokyny ke stravování a platby

Kontaktní osoba pro stravování a platby za ubytování:

Sobková Hana

+420 547 120 631

sobkova@soubosonohy.cz

Po až Čt 7.00 – 14.00 hod.

Pá – pokladna uzavřena

 

 >>> Přihláška ke stravování <<<

 

Úhradu zálohy na stravování lze provést:

Bankovním převodem na účet č. 62733621, kód banky: 0100, KS:0378. VS: osobní číslo strávníka

Složenkou, která bude vydána na požádání v pokladně školní jídelny (pí. Sobková)

Úhradou v hotovosti ve výjimečných případech v pokladně školní jídelny (pí. Sobková)

 

Cena stravného v aktuálním školním roce:  

snídaně, přesnídávka, svačina

32,- Kč

oběd-menu

35,- Kč

večeře

32,- Kč

 

Objednávání stravy:

Strávníci si musí pro objednávání a výdej stravy zakoupit čip v pokladně školní jídelny. Cena zálohy za čip je 100,- Kč, lze uhradit pouze v hotovosti. Při ukončení stravování vrátí strávník nepoškozený čip a záloha mu bude vrácena. Ztrátu čipu musí strávník ihned ohlásit, aby nedošlo k neoprávněnému odběru cizí osobou. Nový čip je možné zakoupit kdykoliv během roku, pouze v hotovosti.

Strava se objednává čipem přes terminál ve školní jídelně nebo budově internátu minimálně 2 dny předem do 11.00 hod. Terminál umožňuje přihlásit stravu na aktuální a následující týden. Na terminálu lze také sledovat stav „konta“. Pokud nejsou na „kontě“ peníze, nelze stravu přihlásit!

Strávníci si nosí na stravu vlastní příbor.

 

Odhlášení objednané stravy:

Již objednanou stravu lze odhlašovat čipem na terminálu dva dny předem do 11.00 hod.

V nutných případech telefonicky na čísle 547 120 631 nebo na email: sobkova@soubosonohy.cz  den předem do 10.30 hod.

K 30.6. se provádí vyúčtování a nevybraná záloha na stravu se vrací zpět na účet uvedený v přihlášce, výjimečně lze vyplatit v hotovosti, popř. převést přeplatek za stravu do následujícího školního roku.

Přihláška ke stravování je platná pouze pro konkrétní školní rok. V následujícím školním roce je nutné vyplnit novou přihlášku ke stravování.

23.8.2021  PŘIHLÁŠKA a informace k ubytování

  

 Přihlášku k ubytování je možné stáhnout a zaslat poštou na adresu školy nebo elektronicky na kominek@soubosonohy.cz

      

     Přihláška je editovatelná

 

>>> INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM K NÁSTUPU ŽÁKŮ NA DM <<<

 

Nástup na DM je možný v úterý 31. 8. 2021 od 17:00 do 22:00 hod nebo 1. 9. 2021 po skončení zahájení školního roku.

17.8.2021  Ing. Jiří Košťál v živém vstupu ČT - Studio 6
17.8.2021  Mgr. Miloslav Knapil v živém vstupu ČT - Události
10.8.2021  Informace k zahájení školního roku

Pro bližší informace k zahájení školního roku 2021/22 klikni ZDE

 

 

1.7.2021  Červnové exkurze

Fotografie z červnových exkurzí zde

 

Úterý 22. 6. – Exkurze Vozovna DpmB Brno Husovice – trolejbusová

Studenti třídy TR 1 se zúčastnili exkurze do trolejbusové vozovny DpmB v Brně Husovicích s tř. učitelem Mgr. et Mgr. Tomášem Müllerem. Prošli jsme veškeré prostory vozovny, navštívili jsme dílny, myčku drážních vozidel, stanoviště vozidel údržby trolejbusové dráhy a v neposlední řadě místnosti výpravny, místnosti pro odpočinek řidičů a haly pro parkování trolejbusů. Krátce jsme se seznámili s typy trolejbusů, které používá DpmB, prohlédli jsme si i interiér a pracoviště řidiče trolejbusu. Studenti se též seznámili s historií vozovny. Každý student obdržel studijní materiál s podstatnými informacemi.

 

Středa 23. 6. – Exkurze za památkami města Brna – Barokní sakrální prostory (kostel sv. Janů s Loretou etc.)

Studenti tříd TR 1 a Z 2 se zúčastnili exkurze po barokních památkách v centru Brna s tř. učiteli Ing. Lenkou Bittmannovou, Ing. Ivanou Bočkovou a Mgr. et Mgr. Tomášem Müllerem. Zaměřili jsme se na barokní prostory, měli jsme možnost si prohlédnout interiér chrámu sv. Janů  a projít si téměř celý komplex budov minoritského konventu. Studentům byla přiblížen stavebněhistorický vývoj klášterního komplexu, autoři výzdoby, autoři barokní přestavby a život řeholníků. Měli jsme možnost navštívit také brněnskou Loretu (svatou chýši) a Svaté schody, obsahující ostatky významných světců. Prostor není běžně přístupný, jednalo se tedy o svým způsobem raritní prohlídku výjimečných prostor. Každý student obdržel studijní materiál s podstatnými informacemi k dané památce.

 

Čtvrtek 24. 6.  – Exkurze do chrámu Narození Panny Marie ve Vranově u Brna

Studenti navštívili s třídním učitelem Mgr. et Mgr. Tomášem Müllerem komplex církevních staveb ve Vranově u Brna. Jedná se o významnou barokní památku, součást lichtenštejnského tzv. Adamovsko-křtinského areálu, nacházející se v malebné krajině „moravského Švýcarska“. Prohlédli jsme si jednak hlavní chrám (v barokní přestavbě), navštívili jsme klášterní komplex paulánů a v neposlední řadě jsme nakoukli též do lichtenštejnské hrobky, kde se nachází několik ostatků předků rodu. Hrobka prošla v minulých letech náročnou rekonstrukcí, z větší části ji zaplatil kníže Hans Adam II. ze soukromých peněz přesto, že majetek rodu byl v českých zemích konfiskován. Studenty areálem provedl třídní učitel, každý obdržel studijní materiál vytvořený k této příležitosti.

 

Pátek 25. 6. – Exkurze za památkami města Brna – Gotické sakrální prostory (kostel sv. Jakuba)

Studenti tříd TR 1 a Z 2 se zúčastnili exkurze po gotických památkách v centru Brna s tř. učiteli Ing. Lenkou Bittmannovou a Mgr. et Mgr. Tomášem Müllerem. Prohlédli jsme si interiér a exteriér chrámu sv. Jakuba (staršího), jedná se o prvořadou pozdně gotickou památku města Brna. Studentům byl přiblížen stavebněhistorický vývoj kostela, především v kontextu s vývojem městské středověké zástavby. Pokračovali jsme ke kostelu sv. Tomáše a především k modelu historického Brna, který se nachází před ním. Výklad studentům blíže osvětlil pohnuté události spojené s švédským obléháním během třicetileté války, které vyústily v úspěšnou obranu Brna.

 

K/T2 a Z/KOM1 na prohlídce Knihovny Jiřího Mahena v Brně

V pátek 25. 6. čekala na žáky K/T2 a Z/KOM1 další plánovaná exkurze. Představení Knihovny Jiřího Mahena a její důkladná prohlídka s výkladem některé žáky tak uchvátila, že se později po oficiálním ukončení akce vrátili do jednoho z oddělení a věnovali se soukromě četbě…

 

Návštěva v zeleném „ráji“ zahradnictví Kresa v Brně-Bosonohách 

Dne 22. 6. čekala žáky K/T2 a Z/KOM1 v rámci série exkurzí návštěva areálu zahradnictví Kresa, které se nachází pouze několik set metrů od areálu SŠSŘ Brno-Bosonohy. Místo po bývalém lomu se změnilo parkovou úpravou nejen v prodejní prezentaci zahradnické firmy, ale také nabízí potenciálním návštěvníkům klidné místo s jezírkem a posezením k oddychu.

 

30.6.2021  Maturitní práce oboru UŘZD

Fotografie maturitních výrobků oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva naleznete ve fotogalerii.

Odkaz na fotogalerii

23.6.2021  Poděkování řediteli školy

22.6.2021  Exkurze žáků 2. ročníků INSTALATÉR a ZEDNÍK
9.6.2021  Na DM proběhly sportovní přebory

PŘEBOR DM - STOLNÍ TENIS

Dne 8. 6. jsme uspořádali na DM druhé soutěžní odpoledne. Tentokrát to byl turnaj v ping - pongu. Účast byla opět hojná, a turnaj velice napínavý. Už se těšíme na další.

1. místo - Markus Hronec

2. místo - Jan Batrla

3. místo - Vítězslav Stehlík

PŘEBOR DM - STŘELBA ZA VZDUCHOVKY

V den dětí 1. 6. jsme po dlouhé sportovní pauze uspořádali turnaj DM ve střelbách ze vzduchovky. Počasí nám vyšlo, účast byla hojná, a chlapci si užívali, že mohou společně konečně soutěžit. Tři nejlepší si odnesli krásné ceny, diplomy a budou i medaile!

1. místo - Dominik Dufek

2. místo - Matouš Langr

3. místo - Vojtěch Tichý

8.6.2021  ČESKÉ RUČIČKY
novinka

V sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje proběhlo dne 7. 6. 2021 slavnostní předávání ocenění XII. ročníku Českých ručiček. Sedm laureátů si převzalo zlatou plaketu z rukou hejtmana Jana Grolicha.

Fotogalerie

Tisková zpráva

4.6.2021  Adaptační kurz

3.6.2021  Exkurze třídy INSTALATÉR 1. ročník
2.6.2021  Instalatéři 3. ročník - vysvědčení a závěrečné zkoušky
1.6.2021  Exkurze v Arboretu Řícmanice
24.5.2021  3. kolo příjímacího řízení
novinka

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení uchazečů o studium uměleckých oborů ve školním roce 2021/2022.

Termín odevzdání přihlášky do 21.5. 2021.

Pro bližší informace klikni zde.  3. kolo přijímacího řízení

21.5.2021  Významné dokumenty pro SŠSŘ B-B

Škola obdržela Oprávnění k používání LOGA a označení:

Člen Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z.s.

 

Škola obdržela od Hospodářské komory ČR:

Osvědčení o členství

 

19.5.2021  Výsledky 1.kola přijímacího řízení
novinka

Výsledky UČEBNÍ OBORY 

Výsledky ZKRÁCENÉ STUDIUM 

Výsledky NÁSTAVBOVÉ OBORY 

Zápisový lístek odevzdejte na studijním oddělení nebo pošlete doporučeně poštou do 2. 6. 2021. Zápisový lístek odevzdávají pouze uchazeči ze základních škol.

 

Studijní oddělení

Ing. Klapalová Karolína

mobil : 606 060 055

email : klapalova@soubosonohy.cz

18.5.2021   Ředitelské volno 20. 5. 2021
17.5.2021  Informace k příjezdu žáků na DM

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Pokud bude osoba otestována v rámci DM, dostane potvrzení, které předá druhý den v odborném výcviku. 

 

 

6.5.2021  Buď BOSS - buď z Bosonoh!
novinka

Prohlédněte si videa, ve kterých se dozvíte vše podstatné o škole! Připravili jsme pro Vás i sérii krátkých videí, kde prostředí školy přibližují jak žáci, tak pedagogové.

Videa a informace pro zájemce o studium zde

 

 

Kontaktní osoba pro zájemce o studium:

Hana Komínková
Tel: 607 063 806, e-mail: kominkova@soubosonohy.cz 

 

Uvažujete o studiu stavebních oborů?

Nejste si jistí, že je zrovna naše škola pro vás?

Neumíte si představit, jak bude vypadat výuka?

Máte dotazy týkající se výběru oboru? 

K prohlídce školy využijte individuální návštěvu, kterou si můžete domluvit na telefonním čísle: 607 063 806.

 

30.4.2021  Výluka tramvají od 1.5.2021

z důvodu kompletní přestavby uzlu Osová v souvislosti s napojením nově budované tramvajové trati k Fakultní nemocnici Brno a univerzitnímu kampusu MU bude od soboty 1. května 2021 přerušen provoz tramvajové dopravy v úseku mezi zastávkami Bohunice, Švermova-Starý Lískovec, smyčka.
Bližší informace viz příloha

21.4.2021  INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 10. 5. 2021

Ve středních školách od 26. 4. 2021: 

se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů), 

osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob, 

žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. DUBNA 2021

 

19.4.2021  Video návod pro testování žáků

 

14.4.2021  POKRAČUJEME V DISTANČNÍ VÝUCE
novinka

Provoz školy od 19. 4. -25. 4.2021 bude probíhat i nadále distanční formou! (online)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 19. DUBNA 2021

 

29.3.2021  Klasifikace v náhradním termínu za 1. pololetí

Ředitel školy rozhodl o změně termínu konání zkoušek klasifikace v náhradním termínu. Zkoušky vykonají žáci 1.a 2. ročníků a 3. ročníku Uměleckořemeslné zpracování dřeva, kteří nebyli při klasifikaci za 1. pololetí školního roku 2020/2021 klasifikováni, do 30. dubna 2021. Původně stanovený termín do 31.března 2021 se tímto ruší.

Rozhodnutí ředitele o konání termínu zkoušek v náhradním termínu

24.3.2021  Výukové video: Vrubořez pro úplné začátečníky

11.3.2021  Přijímací zkoušky 2020/2021

Informace k přijímacímu řízení

Na základě Opatření obecné povahy MŠMT č. j.: MSMT-4337/2021-6 ze dne 15. 3. 2021 budou výsledky přijímacího řízení všech oborů vzdělání vyhlášeny dne 19. 5. 2021. Na webových stránkách školy www.soubosonohy.cz budou zveřejněny seznamy přijatých uchazečů uvedených pod přidělenými registračními čísly. Zveřejněním seznamů se rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke studiu považují za oznámená uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů.

Původně stanovený termín pro vyhlášení výsledků přijímacího řízení 22. 4. 2021 se tímto ruší.

 

 

Rozhodnutí ředitele o organizaci a termínu přijímací zkoušky  šk. rok 2020/2021

 

 

11.3.2021  Termíny závěrečných zkoušek 2020/2021

Termíny závěrečných zkoušek tříletých oborů zakončených výučním listem 2020/2021 

Rozhodnutí ředitele o  složení závěrečné zkoušky

Na základě opatření Obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-3258/2021-1, bod V. a odůvodnění k bodu V.(č. 19.) Závěrečné zkoušky zveřejněného dne 29. ledna 2021 jsem rozhodl, že s platností od 1. února 2021 závěrečná zkouška žáků oboru vzdělání s výučním listem ve školním roce 2020/2021 se bude skládat z písemné zkoušky a praktické zkoušky. Ústní zkouška se v tomto termínu nekoná.

Písemná zkouška - 1. června 2021

Praktická zkouška

Obor vzdělání - Umělecký truhlář, řezbář - 2. - 25. června 2021

Ostatní obory vzdělání -  23. - 25. června 2021

5.3.2021  Sova nádherná - dřevěná

Článek v Bohunicekém Zpravodaji o spolupráci s MŠ Brno, Amerlingova 4, p.o. na straně 2. 

Celý Zpravodaj Naše Bohunice zde

5.3.2021  Nadační fond Jičín - Tvořívá výzva

Naše škola se zapojí do výzvy Nadačního fondu Jičín.

Více o výzvě zde

17.2.2021  3. kolo příjímacího řízení
novinka

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení uchazečů o studium uměleckých oborů ve školním roce 2021/2022.

Termín odevzdání přihlášky 9.4. 2021.

 

15.2.2021  Výuková videa pro dřevoobory

V E-knihovně na www.soubosonohy.cz byla zveřejněna nová výuková videa pro dřevoobory.

Videa lze otevřít přímo v E-knihovně nebo můžete požít tyto odkazy:

Vrubořez       Řezba hlavy       Přeplátování
Ornamenty       Měřicí a rýsovací pomůcky       Čep a rozpor s perem
Vrubořez zrcadla       Řezání, ruční pily       Sdružené čepy
Pozlacování uměleckých předmětů       Hoblování, hoblíky       Otevřené ozuby
Povrchová úprava       Pilníky, struháky, brusný papír       Polokryté ozuby
Výroba klátů       Čep a rozpor       Broušení nástrojů
                 

 

 

28.1.2021  Zapojte se do úprav interiéru školy

 

Obracíme se na naše žáky s možností zapojit se do úpravy interiéru školy. Jedná se o výmalbu stěny v budově B.

Nakresli svoji představu

Rozměr stěny cca 500x260cm

Vyfoť nákres a pošli do zpráv na Facebooku nebo Instagramu nebo na mail kominek@soubosonohy.cz

Všechny návrhy shlédne vedení školy a vybere vítěze

Vítěz bude mít možnost svým návrhem upravit tuto místnost

Vítěz získá hodnotné odměny

Termín do 14. 2. 2021

Fotografie zde 

27.1.2021  Vaše budoucnost? Naše škola!
novinka

Podstatné informace ohledně školy, jednotlivých oborů a ubytování na jednom místě. Podívejte se na záznam živého vysílání a další klipy, které jsme pro Vás připravili.

Kontaktní osoba pro zájemce o studium:

Hana Komínková
Tel: 607 063 806, e-mail: kominkova@soubosonohy.cz 

 

Uvažujete o studiu stavebních oborů?

Nejste si jistí, že je zrovna naše škola pro vás?

Neumíte si představit, jak bude vypadat výuka?

Máte dotazy týkající se výběru oboru? 

 

K prohlídce školy využijte individuální návštěvu, kterou si můžete domluvit na telefonním čísle: 607 063 806.

 

Jaké obory škola nabízí?

Jaké jsou výhody studia?

Jak vypadají dílny nebo ubytování?

Tyto a další dotazy Vám přiblíží klip, ve kterém se dozvíte vše podstatné o škole. 

 

Takhle pohodově u nás budete začínat... 

 

Záznam Živého vysílání ze dne 26.1.2021 

Jihomoravský kraj Aktivní projekty