Archiv novinek

Novinky

15.3.2018  Úspěch v soutěži instalatérů
novinka

V krajském kole soutěže instalatérů se náš žák Dominik Janíček umístil na 3. místě v kategorii jednotlivců a Branislav Pecha získal 6. místo. V hodnocení družstev skončili naši žáci na 2. místě. Soutěž se konala 15.3.2018 na naší škole v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel.
Fotogalerie

18.4.2018  Upozornění ke stravování

UPOZORNĚNÍ 

DNE 23. 4. 2018 VÝDEJ OBĚDŮ OD 12.30 hodin

DNE 27. 4. 2018 VÝDEJ OBĚDŮ OD 12.30 hodin

 

17.4.2018  


11. 4.2018

Návštěva památek UNESCO v Třebíči

Ve středu 11. dubna 2018 za krásného slunečného počasí vyrazili žáci 1. a 3. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva v rámci výuky předmětu dějiny výtvarného umění na vlastivědnou exkurzi do Třebíče.

Nejprve si prošli tamní židovskou čtvrť, kde si prohlédli např. synagogu, rituální lázeň mikve či židovský hřbitov. Procházka křivolakými uličkami nejlépe dochovaného židovského ghetta v Evropě byla doprovázena zajímavým výkladem o židovských zvycích.

Po krátké přestávce na odpočinek následovala prohlídka unikátní románsko-gotické baziliky sv. Prokopa včetně její pozoruhodné krypty, v níž se dochovala jedinečná, 800 let stará, výdřeva.

   
     
13.4.2018  Pochoďák

Dne 12. 4. 2018 se konalo pochodové cvičení za účasti žáků 1., 2. a 3. ročníků v celkovém počtu 70 žáků a 7 členů pedagogického sboru. Trasa vedla krásnou krajinou Bosonoh, pokračovala po katastru obce Popůvky, chráněná krajinná oblast Bosonožský hájek. Po krátké zastávce u Popůvského rybníka jsme pokračovali přes Troubsko do Bosonoh, kde bylo cvičení ukončeno.

   
   

 

 

12.4.2018  Středoškolské hry ve fotbale

LEGIE pro střední školy

Na pozvání Lanového centra Proud – Brno a Československé obce legionářské jsme se v úterý 10. 4. zúčastnili akce Legie, což je branný závod pro střední školy. Naši žáci sice nepostoupili do finálového kola, která se v červnu koná v Ostravě, ale akci si všichni moc užili. Vzhledem k tomu, že na akci byli jen žáci druhého ročníku, máme dobrý základ na příští rok.

Středoškolské hry ve fotbale

V pondělí 9. 4. se tým složený z žáku naší školy zúčastnil středoškolských her v kopané. Byli jsme nalosováni do skupiny s Obchodní akademií ELDO a SŠTE Olomoucká. Bohužel jsme ani jedno utkání nezvládli a nezískali ani bod. Všichni žáci se však snažili a velice jim děkujeme za reprezentaci školy.

12.4.2018  DM: Legie pro střední školy

LEGIE pro střední školy

Na pozvání Lanového centra Proud – Brno a Československé obce legionářské jsme se v úterý 10. 4. zúčastnili akce Legie, což je branný závod pro střední školy. Naši žáci sice nepostoupili do finálového kola, která se v červnu koná v Ostravě, ale akci si všichni moc užili. Vzhledem k tomu, že na akci byli jen žáci druhého ročníku, máme dobrý základ na příští rok.

11.4.2018  Propozice soutěže odborných dovedností

Naše škola je hlavním organizátorem Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oborů vzdělání klempíř,
pokrývač, tesař a kominík.
Soutěž proběhne ve dnech 25. – 27. 4. 2018 v areálu BVV Brno v době konání stavebního veletrhu.

Propozice soutěže oboru:

  Klempíř
Pokrývač
Tesař   
Kominík

 

10.4.2018  Moderní praktická výuka na ZŠ
9.4.2018  DM: Ukliďme Bosonohy

Dobrovolnická akce Ukliďme Bosonohy 

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se 47 žáků ubytovaných na domově mládeže zúčastnilo pod vedením týmu vychovatelů dobrovolnické akce Ukliďme Česko – Ukliďme Bosonohy.

Od 13.15 všichni zúčastnění vyslechli pokyny k akci od vedoucího vychovatele Bc. Romana Komínka, nafasovali pracovní rukavice a pytle, přibrali smetáky, kýble a hrábě a s jednotlivými vychovateli vyrazili na úklidové trasy.

trasa – úklid areálu školy – 8 pytlů odpadků

trasa – úklid mezi zastávkami MHD a kolem zdravotního střediska

trasa – úklid ulice Křivánky a přilehlé okolí

trasa – úklid Mlaty – Bosonožské náměstí – polní cesta k lesu

Počasí nám přálo, chuť do práce nám nechyběla, velmi nás překvapilo, jak rychle se pytle plnily odpadem, ale zvládli jsme to. Vhod nám přišlo po práci malé občerstvení od Městské části Brno – Bosonohy. Příští rok se rádi zapojíme zase! 

27.3.2018  Třídní schůzky

Časový rozpis:

16.00 – 17.00 hodin      Informace třídních učitelů v učebně

Od 17, 00 hodin            Individuální informace učitelů v kabinetech            

Umístění tříd (Z organizačních důvodů došlo ke změně umístění dvou tříd. Aktuální změny jsou v přehledu podtrženy.) 

F - vstupní budova s vrátnicí

E - budova naproti cca 20 m  

Třída                                       TU                                          Budova, učebna

K/T/Z/KOM1                           Ing. Pavel Krula                    E/12               klempíř, tesař, zedník, kominík - 1. ročník      

TR1                                         Ing. Hana Kresánková          F/303             truhlář - 1. ročník

TR/UTR/Č1                             Ing. Magda Březinová          F/102             truhlář, umělecký truhlář, čalouník - 1. ročník

I1                                            Ing. Ivana Bočková                F/305             instalatér - 1. ročník

MPZ/ZAM1                             Mgr. Hana Hájková              E/6                 mechanik plynových zařízení, strojní mechanik - 1. ročník

Z/KOM2                                  Ing. Rodana Dvořáčková     E/1                  zedník, kominík - 2. ročník

KPT2                                       Ing. Petr Nešpor                    F/203              klempíř, pokrývač, tesař - 2. ročník

TR2                                         Mgr. Arnošt Bár                     E/3                   truhlář - 2. ročník

TR/UTR2                                 Mgr. Jitka Bednářová            E/9                   truhlář, umělecký truhlář - 2. ročník

MPZ/ZAM2                             Ing. Alena Špičková               E/5                   mechanik plynových zařízení, strojní mechanik - 2. ročník

Z/KOM3                                  Mgr. Martin Hanák                E/10                 zedník, kominík - 3. ročník

KPT3                                       Ing. Jan Pořízek                       E/2                   klempíř, pokrývač, tesař - 3. ročník

TR/UTR/Č3                             Mgr. Jana Chaloupková         E/8                   truhlář, umělecký truhlář, čalouník - 3. ročník

I3                                            Ing. Jana Božeková                  F/104               instalatér - 3. ročník

MPZ/ZAM3                             PhDr. Jana Huňáčková           E/4                  mechanik plynových zařízení, strojní mechanik - 3. ročník

ZKSA                                       Ing. Jerzy Stebel                       F/205              zkrácené studium zedník, tesař klempíř, pokrývač

ZKSB                                       PaedDr. Vilém Suchomel        F/205             zkrácené studium mechanik plynových zařízení, instalatér, kominík

ZKSC                                       Ing. Zdeňka Brücknerová        F/205             zkrácené tudium truhlář, čalouník 

UŘZD1                                    Mgr. Josef Žaža                          E/1a               uměleckořemeslné zpracování dřeva - 1. ročník

UŘZD2                                    Ing. Irena Svobodová                F/202             uměleckořemeslné zpracování dřeva - 2. ročník

UŘZD3                                    Ing. Jana Božeková                    F/104             uměleckořemeslné zpracování dřeva - 3. ročník

UŘZD4                                    Mgr. Alena Zapletalová             F/304             uměleckořemeslné zpracování dřeva - 4. ročník

SP/PT/N1                                Ing. Lenka Bittmannová            E/7                 stavební provoz, provozní technika, nábytkářská a dřevařská výroba - 1. ročník

SP/PT/N2                                Ing. Miloslav Sedláček               E/11               stavební provoz, provozní technika, nábytkářská a dřevařská výroba - 2. ročník

26.3.2018  Konference MKS

Dne 21. a 22. 3. 2018 se uskutečnila v hotelu Orea Resort Santon konference Moravského kominického společenstva (dále MKS). Hlavními tématy konference byly především kontroly komínů, jejich revize nebo také návrhy a začleňování spalinových cest ve stavbách. Součástí konference byl i workshop, který proběhl v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje, kde si členové MKS ověřili v praxi výpočet na kotli ATMOS, použití a zapojením plynových spotřebičů.

Velké poděkování patří kpt. Mgr. Petru Komínkovi z Hasičského záchranného sboru České republiky, který na konferenci přednášel o příčinách požárů a formě hlášení závad. MKS si také velice váží přijetí pozvání od Ing. Terezy Rozsypalové a Bc. Kateřiny Faflíkové z odboru regionálního rozvoje – oddělení evropských dotací, které jako referentky fondů Evropské unie hovořily o kotlíkových dotacích.

16.3.2018  DM: Nagano tapes

Nagano tapes

Zavřeli nám tělocvičnu? No a co! Kvůli rekonstrukci tělocvičny jsme nemohli tento týden sportovat a proto jsem si program nahradili v nově vybavené klubovně na sekci 2.A. V televizi jsme si pustili sportovní dokument Nagano tapes. Jedná se o zfilmování příběhu našich hokejistů na olympijských hrách v Naganu 1998. Cesta za zlatou medailí. Vzhledem k tomu, že naši žáci jsou generace, která o tento vzácný okamžik v našich dějinách přišla, pokusili jsme si jim ukázat vítěznou atmosféru aspoň prostřednictvím televizní obrazovky.

7.3.2018  Výroba dětského variabilního odrážedla
novinka


V rámci výuky odborného výcviku vyrábíme stavebnici variabilního odrážedla určeného pro děti předškolního věku. Stavebnice svojí konstrukcí umožňuje montáž 4 variant odrážedel a tím rozvíjí představivost a manuální zručnost dětí. Jednotlivé díly odrážedla jsou vyráběny na CNC dřevoobráběcím stroji a na výrobě se podílejí žáci učebních oborů truhlář, čalouník a strojní mechanik - zámečník.

 
 
5.3.2018  Článek v Dřevařském magazínu - kurz profesních kvalifikací

V Dřevařském magazínu č. 3/2018 vyšel článek o zahájení přípravného kurzu profesních kvalifikací oboru čalouník.

 

28.2.2018  DM: Kvízové odpoledne v knihovně

Kvízové odpoledne v knihovně

Mrazivé počasí přímo vybízelo k tomu, abychom strávili příjemné odpoledne v teple naší knihovny.

Pekelně jsme se soustředili, soutěžili a taky se poučili nad vědomostními kvízy, skládali jsme MRAVENCE, hráli Kostky.

Celkem se zúčastnilo 8 žáků: Petr Nevěčný, Milena Koktová, Vojtěch Lepka, Dominik Kosev, Lubomír Hájek, Roman Juhoš, Filip Novák, Martin Chramosta.

Paní vychovatelka Ševčíková uvařila kávu a čaj, každý dostal nějaké sladkosti.

Hlavní výhru, pizzu dle vlastního výběru povečeřel Lubomír Hájek. 

27.2.2018  Návštěva Divadla Polárka

Dne 23. 2. 2018 navštívili žáci prvního a druhého ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva Divadlo Polárka, kde zhlédli představení Prezidenti. Zapojili se i do jeho interaktivní části – fiktivní volby prezidenta ze čtyř kandidátů, kteří se divákům v úvodní části hry představili. Ve druhé části představení byly formou dramatických medailonů představeny osobnosti čtyř bývalých československých prezidentů (T. G. Masaryk, E. Beneš, K. Gottwald a G. Husák) a jejich role v klíčových událostech našich dějin 20. století.

A koho studenti zvolili? Vítězem divácké volby se stal T. G. Masaryk, na druhém místě skončil G. Husák, následovaný E. Benešem a K. Gottwaldem.

Reakce na představení z řad studentů byly převážně pozitivní. I proto se do Polárky rádi vrátíme.

22.2.2018  DM: Návštěva olympijského parku

Olympijský park

I přes velkou zimu, která nás celé odpoledne provázela, jsme se 22. února vydali navštívit brněnský Olympijský festival. Žáci si vyzkoušeli spoustu tradičních zimních aktivit, jako je bruslení nebo běžecké lyžování. Přišlo však i na ty méně tradiční – dvoj bob, sáně, biatlon, snowboard. Bohužel curling, na který se chlapci moc těšili, byl neustále obsazen – evidentně je to zajímavý sport ne jen pro nás. Žáci si dopoledne moc užili, a proto bychom chtěli poděkovat firmě STRABAG, která nám zprostředkovala vstup do Olympijského parku zdarma.

22.2.2018  DM: Kulečníkový turnaj

Kulčníkový turnaj 20. 2. 2018

Sportovní vychovatel Bc. Vít Bielka ve spolupráci s vychovatelkou Ševčíkovou uspořádali pro žáky domova mládeže kulečníkový turnaj. Zúčastnilo se celkem 15 žáků, z toho jedna dívka. Pro účastníky bylo nachystáno pohoštění a první čtyři nejlepší ceny.

Nejlepší 4 hráči:

Luboš Hájek

Petr Nevěčný

Matěj Just

Roman Juhoš

Akce se konala jako klubové odpoledne Asociace středoškolských klubů České republiky. Turnaj se všem moc líbil a všichni si přejí brzké zopakování.

21.2.2018  Regionální kolo soutěže oboru truhlář

Dne 13. února 2018 se žáci druhého ročníku učebního oboru truhlář  - Filip Jeřábek a Ivan Pychkar zúčastnili regionálního kola soutěže truhlářů, které se uskutečnilo na Střední škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Soutěž se konala ve velice pěkných prostorách školních dílen. Záštitu nad regionálním kolem převzal Ing. Jaroslav Drozd, předseda Národního centra nábytkového designu a Ing, Lucia Haraslínová, Ph.D, předsedkyně Klastru českých nábytkářů.

Žáci měli za úkol výrobu dětské stoličky. Zadání nebylo vůbec jednoduché a bylo časově náročné. Tomu odpovídaly i výsledky – z 24 účastníků se podařilo dokončit výrobek pouze 11 soutěžícím. Bohužel i naši žáci výrobek nestihli v daném čase dokončit. Přesto bychom chtěli ocenit jejich kvalitní průběžnou práci.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat organizátorům soutěže za vytvoření velice dobrých podmínek pro soutěžící a umožnění zajímavé exkurze pro pedagogy ve firmě TON a.s.

Celostátní kolo soutěže se bude konat v dubnu na brněnském výstavišti v rámci veletrhu Mobitex.

19.2.2018  Termín podání přihlášek - do 1.3.2018
novinka

Zde si můžete stáhnout přihlášky ke vzdělávání - studiu ve střední škole platné ve školním roce 2017/2018. Přihlášky jsou editovatelné. Je tedy možné si je stáhnout, vyplnit v počítači a vytisknout. 

                >> Přihlášky zde << 

 

Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole - denní studium - platí tříleté a jednoleté zkrácené denní studium oborů vzdělávání s výučním listem 

Přihláška ke vzdělávání - studiu do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou - patí pro obory Umělecký truhlář a řezbář a Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Přihláška ke vzdělávání - studiu - nástavbové studium ve střední škole - platí pro denní a dálkové nástavbové studium

Přihláška ke vzdělávání - studiu - ostatní formy studia - platí pro večerní, dálkové, distanční a kombinované studium

Upozorňujeme, že se jedná o nové formuláře, které nejsou totožné s formuláři používanými ve školním roce 2016/2017.

5.2.2018  Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení uchazeů o studium oboru vzdělání 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Výsledky přijímacího řízení uchazeů o studium oboru vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář

1.2.2018  Co byste měli vědět o přijímacím řízení
31.1.2018  Otevíráme čalounický kurz
16. 2. 2018 otevíráme přípravný kurz k profesní kvalifikaci čalouník.

Více informací na tel. čísle 727 852 008

24.1.2018  Blíží se poslední dny otevřených dveří
novinka

Kontaktní osoba pro zájemce o studium:

Komínková Hana

+420 607 063 806

kominkova@soubosonohy.cz

24.1.2018  Infotherma Ostrava 2018

Spolupráce MKS a SŠSŘ Brno – Bosonohy funguje a stále pokračuje. I v letošním roce 2018 se společně účastníme výstavy Infotherma v Ostravě, na výstavišti Černá louka. Společný stánek hrdě reprezentuje MKS a SŠSŘ Brno – Bosonohy, kdy členové MKS a tři absolventi školy zdatně odpovídají na dotazy návštěvníků.

Letošní stánek se nese v duchu „Jak nemá vypadat spalinová cesta“. Vzorek vyhořelého komínu budí značnou pozornost a klade mnoho otázek.

24.1.2018  Kotlíkové dotace

Vzhledem k často se opakujícím dotazům ohledně programu Nová zelená úsporám a Kotlíkovým dotacím, navštívili dne 23. 1. 2018 technici Regionálního vzdělávacího centra stavebních řemesel JmK Krajský úřad za účelem získání nejaktuálnějších informací o Dotačním programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji II, jinak známý jako Kotlíkové dotace.

Z důvodu potřeby zkvalitnění životního prostředí nabízí Státní fond životního prostředí za pomoci jednotlivých krajů obyvatelům České republiky možnost řešit tuto problematiku pomocí dotačního programu. Hlavním cílem projektu je snížení množství emisí z domácích topenišť skrze výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech.
Tohoto cíle chtějí kraje dosáhnout poskytnutím finanční podpory fyzickým osobám prostřednictvím výzev k předkládání žádostí o finanční podporu – v současné době běží druhá výzva k podání žádosti o dotaci.

Díky vstřícnosti pracovnic poradenského centra Odboru regionálního rozvoje se naši technici v přátelském prostřední dozvěděli o všech aktualitách a byly jim předány přesné informace. Například o tom, co je nově předmětem podpory nebo kdy je nejvhodnější podat žádost o dotaci, že je třeba k žádosti přiložit fotografie vašeho starého kotle a jeho viditelné zapojení na otopnou soustavu. Dále byly ujasněny výše podpory jednotlivých zdrojů tepla a jiné rozdíly oproti první výzvě.

Na základě těchto informací jsou technici Regionálního vzdělávacího centra stavebních řemesel Jihomoravského kraje schopni poskytnout aktuální informace týkající se Kotlíkových dotací. Nejpodrobnější informace však lze získat na informačním středisku Odboru regionálního rozvoje, který naleznete na Krajském úřadě Jihomoravského kraje.

23.1.2018  Nábytkářská a dřevařská výroba (nástavba)

16.1.2018  Článek o našem absolventovi v Hospodářských novinách
11.1.2018  Výstava k výroční 100 let Československa
novinka

V rámci 100. výročí vzniku Československa připravili žáci z Domova mládeže výstavu s pohledem do historie

Do 31.1.2018 bude výstava otevřená pro veřejnost:

Pondělí – Čtvrtek od 13.00 do 16.00 hodin v jídelně

Více informací zde

  

 

10.1.2018  Přípravné kurzy pro rok 2018
novinka

Celoživotní učení otevírá přípravné kurzy: Kominík, Tesař, Truhlář, Zedník, Instalatér, Čalouník 

Nově otevíráme odborné kurzy:

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě

Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě

Více informací zde.

 

 

Od ledna 2018 otevíráme přípravné kurzy k profesním kvalifikacím v oborech vzdělání:

  Kominík

   Tesař

  Truhlář

   Zedník

 Instalatér

  Čalouník

Nově otevíráme odborné kurzy:

Obsluha obráběcích center v nábytkářské výrobě

Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě

Přihlášky zasílejte e-mailem, elektronickou přihlášku naleznete zde: https://www.soubosonohy.cz/formular

Bližší informace: 

Ing. Jiří Košťál

vedoucí regionálního vzdělávání

tel. 547 120 638,  mobil 603 464 665

E-mail: kostal@soubosonohy.cz

 
23.12.2017  Pozvánka k talentové zkoušce

Pozvánky k vykonání talentové zkoušky obdrželi přihlášení uchazeči o studium oborů vzdělání Uměleckořemeslné zpracování dřeva a Umělecký truhlář a řezbář v písemné podobě poštou. Přečíst si je můžete i zde:

Obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Obor Umělecký truhlář a řezbář

23.12.2017  PF 2018

21.12.2017  Poděkování z Bratčic za účast na Vánočním Jarmarku

Jarmark Bratčice

Z obce Bratčice přišlo poděkování za účast na Vánočním Jarmarku.
Akce se konala 2. 12. 2017 a za naši školu se jí zúčastnili učitelé odborného výcviku Karel Malý a Dana Varvařovká a žáci Michaela Chvátalová a Alex Lazišťan.

Poděkování naleznete zde.

19.12.2017  DM: Slavnostní otevření klubovny 2. A

Projekt ČARUJEME S PALETAMI

Podpořeno z programu Mládež kraji – Jihomoravský kraj, který realizuje Jihomoravská rada dětí a mládeže za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ve čtvrtek 14.12.2017 v 13.30 se slavnostně otvírala klubovna 2.A. Po dlouhém úsilí od výměny světel, malování, výrobě nábytku z palet, pokládání čalounění, výrobě hedvábných polštářků a zdobení stěn sítěmi s výrobky výtvarného kroužku, se mohli hosté a účastníci projektu pokochat pohledem na krásnou místnost.

Všem účastníkům projektu patří obrovský dík za jejich nasazení, odbornou šikovnost a vytrvalost, díky které projekt dotáhli do konce.

Realizátoři:

Veronika Bačovská, Michal Filipín, Petr Nevěčný, Milena Koktová, Robin Slaný, Bruno Houser, Stanislav Cibulka, Petr Surovec, Vasyl Hasynets

Zejména patří poděkování paní vychovatelce Ivě Mlaskačové – koordinátorce projektu, která byla hnacím motorem a podporovala žáky, když jim občas docházely síly.

Děkujeme za účast všem milým hostům: Ing. Ivo Brzobohatému z Jihomoravské rady dětí a mládeže, Mgr. Miloslavu Knapilovi, Bc. Romanu Komínkovi, paní Haně Sobkové, Haně Komínkové, Janě Novákové, Ing. Ivaně Fischerové, Petře Kalinové, hostům ze Slovenska, kteří v té době pobývali na našem domově mládeže, technickému úseku – Ing. Jarmile Panáčkové, Stanislavu Veselému, Antonínu Krejčovi, kteří instalovali nového osvětlení. Slavnostní otevření se velmi vydařilo.

Více fotografií zde

Článek z průběhu projektu zde

15.12.2017  Předvánoční Vídeň a návštěva muzea

Dne 12. 12. 2017 se konal zájezd do Vídně. Cestovalo 43 žáků a 5 vyučujících.

Hlavní město Rakouska Vídeň patří k nejnavštěvovanějším evropským městům. Vídeň vás na první pohled okouzlí svou bohatou historií a polohou na břehu krásného Dunaje.

Ve Vídni jsme navštívili mnoho pamětihodností. Jmenovitě katedrálu Sv. Štěpána, památník Alžběty Bavorské, Hofburg, prošli jsme kolem obrazové galerie Albertina, památník Židů na  Judenplatz. Také nás zaujal chov Lipicánů, dům Mozarta.

Hlavní bodem dne byla návštěva Kunsthistorického muzea s výstavou obrazů od malíře Rubense a egyptologickou expozicí. No a v neposlední řadě několik vánočních vídeňských trhů.

Jedním z nich je  vánoční trh na náměstí Rathausplatz, kde nás návštěvníky pozdravil  u vchodu na náměstí metr vysoký oblouk se svíčkami. Všichni jsme měli možnost ochutnat vánoční punč, pečené kaštany a další dobroty.

 
 
       
14.12.2017  DM: Vánoční večírek

Vánoční večírek domova mládeže

Ve středu 13. 12. 2017 nadešel dlouho očekávaný vánoční večírek. Po listopadových přípravách a prosincovém chystání se sešlo v jídelně školy 45 žáků ubytovaných na domově mládeže. Nejprve na příchozí čekalo překvapení – výroba vlastní dárkové tašky.

Po slavnostním zahájení následovalo odměňování nejaktivnějších žáků. Oceněni byli za práci v projektech, které domov mládeže od září realizoval: Dýně, Lukostřelba, Gabiony – hrajeme si s kameny a zejména Palety – nábytek do klubovny 2. A. Žáci obdrželi hodnotné dárky a hlavně poděkování za jejich pracovitost a nadšení vylepšit prostředí, ve kterém tráví svůj volný čas.

Ocenění:

Akce Dýně: Michal Filipín, Jiří Moravanský, Marie Struhárová

Projekt Živá zahrada a Gabiony:

Marek Šupa, Jiří Moravanský, František Pelc, Adam Sobek, Petr Karola, Jaroslav Bečka, Jakub Marek, Veronika Bačovská, Petr Nevěčný, Milena Koktová, Jaroslav Surý

Projekt Palety:

Veronika Bačovská, Michal Filipín, Petr Nevěčný, Milena Koktová, Robin Slaný, Bruno Houser, Stanislav Cibulka, Petr Surovec, Vasyl Hasynets

Po krátké přestávce jsme shlédli divadelní scénku Karkulka, kterou zahráli žáci ze sekce 1. A, kterou připravili pod vedením vychovatelky Radmily Ševčíkové. Všem se vystoupení moc líbilo, bylo vtipné a nápadité.

Velkým hitem byla letos tombola, kdy se losovaly vtipné pozornosti a každý účastník si odnesl vylosovaný dárek. Nakonec byli odměněni všichni účastníci večírku, protože letos se díky laskavým lidem nejen z naší školy sešlo spousta dárků od značkových triček, přes kosmetiku, porcelán, dobroty a jiné milé věci. Takže každý si mohl vzít, o co měl zájem a co ho zaujalo.

Naši milí sponzoři:

Hana Sobková, Jana Nováková, Libor Svoboda, Jaroslava Vaňková, Ivana Bočková, Dana Mahnová, Hana Komínková, Lenka Halouzková, Zuzana Musilová, Kateřina Kindlerová, Alena Zapletalová, Josef Žaža, Jan Plaček a Stanislav Veselý, Jiří Hradil, Antonín Krejča, pracovníci Centra vzdělávání všem, Miroslava Havlíková z České pojišťovny, Alena Flodrová, Tomáš Brabec – Renault ČR.

Občerstvení na večírku – tradiční ovocný punč, brambůrky a bonbóny a ceny pro účastníky projektů se hradily z prostředků našeho středoškolského klubu Asociace středoškolských klubů České republiky. A na závěr byla úžasná večeře – bramborový salát s kuřecím řízkem.

Celou akci zorganizovaly vychovatelky Iva Mlaskačová a Radmila Ševčíková, kterým patří velký dík za milé odpoledne a zdárný průběh akce, poděkování patří i Mgr. Miloši Knapilovi a Bc. Romanu Komínkovi, kteří s námi strávili svůj volný čas a pomohli k milé atmosféře.

8.12.2017  Stužkování maturantů
novinka

Slavnostní stužkování maturantů tříd SP/PT/N2 a UŘZD4 proběhlo 6. prosince 2017 v aule Regionálního vzdělávacího centra Jihomoravského kraje.

Fotogalerie

7.12.2017  Výsledek voleb do školské rady

Výsledek voleb 29. 11. 2017

Do školské rady byli zvoleni

za pedagogické pracovníky: Mgr. Zdeněk Měřinský, Mgr. Jaroslav Kresánek, Mgr. Josef Žaža

za zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky zletilé: p. Kamila Rychtářová, p. Jan Michael Černý, p. Martin Kubík

6.12.2017  DM: Mikulášská besídka v MŠ Šrámkova

Mikulášská besídka

V úterý 5. 12. 2017 se v rámci spolupráce s Mateřskou školkou Šrámkova 14 uskutečnila Mikulášská besídka.

Po dlouhých přípravách – šití kostýmů, vyrábění rohů a andělských křídel, vymýšlení programu pro 75 dětí ve věku od tří do šesti let, přišel náš den.

Ráno v 8 hodin jsme odjeli do školky na Lesné a začali se chystat, nejprve se maskovali čerti, Mikuláš a anděl, potom se chystala svatá kniha se zlobivými dětmi, naplánovalo se, kdo kde a v které třídě bude dělat doprovodný program. Děti měly zase peříčka na obranu před čerty, ale vše nakonec dobře dopadlo a nikdo v pekle neskončil, protože zlobivci slíbili, že se polepší. Anděl rozdal všem bonbóny a v každé třídě koš plný balíčků pro děti.

Za domov mládeže se na akci podíleli:

Denis Kunc, Tomáš Barinka, Jiří Moravanský, Jaroslav Surý, Michal Filipín, Alex Lazišťan, Artur Duhanský, Patrik Milota, Kateřina Blechová, Markéta Němcová, Barbora Bečáková, Veronika Bačovská a Tomáš Pokorný. Celou akci zorganizovala vychovatelka Radmila Ševčíková.

Všem patří poděkování za vzornou reprezentaci naší školy, skvělý přístup k malým dětem a za navození předvánoční nálady, kterou žáci rozdávali i cestou na domov mládeže, protože rozdávali cukroví a nic od nikoho nechtěli, mávali jim i lidé z tramvají. Doufáme, že příští rok se akce zase tak vyvede.

     
     
6.12.2017  DM: sportovní aktivity v listopadu

Sportuj s Jílovou – frisbee

Ve středu 22. 11. jsme se zúčastnili turnaje v tzv. UFOBALU, což je indoorová varianta frisbee. Mezi třemi domovy mládeže, se ten náš bohužel umístil až na posledním místě. Soupeřům jsme však nenechali nic zadarmo.  Po tuhém boji o umístění rozhodl až počet vstřelených gólů.

Středoškolská florbalová liga

Do nominace na „středoškolky“ ve florbalu se dostalo 9 ze 14 žáků, kteří jsou zároveň ubytovaní na domově mládeže. I přes úvodní porážku 6:1, kterou nám uštědřila Sokolská, se žáci skvěle zkoncentrovali na druhý zápas. Ten jsme vyhráli 4:3, tudíž jsme měli jisté třetí místo ve skupině. V závěru nás porazil favorizovaný tým ze střední školy Olomoucká, který nakonec postoupil z těžké skupiny z prvního místa. Všem hráčům děkujeme za vzorné reprezentování školy.

Sportuj s Jílovou – motokáry

Troška adrenalinu pro naše žáky – MOTOKÁRY. V pondělí 27. 11. jsme se zúčastnili pokračování v projektu „Sportuj s Jílovou“. Náš tým ve složení Tomáš Žižlavský, Bruno Hauser, Matěj Fukal, Petr Holec, Tomáš Krmela a Vojtěch Fajkus se mezi 4 domovy mládeže umístil na třetím místě. Shodný počet bodů s domovem mládeže z Čichnové na druhém místě rozhodl až celkově nejrychlejší čas na kolo. Bohužel ten byl u nás pomalejší o 0,02s a tak jsme umístili na třetím místě. Po prostudování výsledků se dokonce zjistilo, že v jednom kole byl dokonce rozdíl 0,003s abychom dostali o bod více a díky toho skončili druzí. Na těchto příkladech jde vidět jak málo stačilo ke stříbrné pozici.

5.12.2017  DM: Můžeš to změnit!

MŮŽEŠ TO ZMĚNIT!

Projekt je financován z prostředků Erasmus+ s finančním přispěním Jihomoravského kraje.

Záštitu nad ním převzal tamní starosta Martin Landa.

MŮŽEŠ TO ZMĚNIT! To je název workshopu, kterého se dne 30. 11. 2017 zúčastnil František Pelc, Artur Duhanský a Alex Lazišťan na radnici, v Zastupitelském sále městské části Brno-Střed, na Dominikánské ulici.

Nejprve jsme si prohlédli prostory, ve kterých každý den probíhá řízení městské části. Prováděl nás radní Michal Doležel. Podívali jsme se mimo jiné do kanceláře starosty Brna – střed Martina Landy. Získali jsme informace o politických procesech v demokracii a možnostech zapojit se do nich. Pochopili jsme, jak náročné může být dosažení demokratické shody. Často jsme se překřikovali a byli naštvaní, to když ostatní měli názory, se kterými nesouhlasíme.

5.12.2017  Video ze soutěže čalouníků

5.12.2017  Stužkování maturantů
novinka

Dne 6. prosince 2017 ve 13.00 hodin proběhne
v aule Regionálního vzdělávacího centra stavebních řemesel Jihomoravského kraje
slavnostní stužkování maturantů tříd SP/PT/N2 a UŘZD4

4.12.2017  DM: Gabiony – hrajeme si s kameny

Gabiony – hrajeme si s kameny 

Od září do listopadu 2017 jsme pracovali na projektu Asociace středoškolských klubů České republiky, na který jsme získali dotaci z vnitřního grantu na mimořádnou aktivitu klubu.

Již delší dobu jsme vyhlíželi pozemek na bylinkovou zahradu, prostranství u jídelny bylo pro to jako stvořené.

Po dlouhých přípravách, objednávkách, nákupech a plánech jsme se pustili do realizace. Ve dnech 27. a 28. listopadu 2017 jsme dokončovali nejdůležitější část projektu, zpevnění pozemku, usazení gabionů a naplnění pískovcovými oblázky.

Vzhledem k pokročilé roční době jsme vše nestihli dokončit, proto v jarních měsících na projektu budeme dále pracovat: doplníme gabiony dalšími oblázky, vysteleme je geotextillí a naplníme zeminou. Na závěr zasázíme bylinky.

Na slavnostní otevření pozveme i děti z MŠ Brno Bosonohy, aby spolu s rodiči si naplnili vlastní gabion a také ho osázeli bylinkami.

Poděkování účastníkům projektu:

Petr Karola, Adam Sobek, Artur Duhanský, Kristián Sobola, Tomáš Bernatík, Marek Šupa – pracant roku, Barbora Kubičíková, Michal Křivánek, Milena Koktová, Stanislav Cibulka a Jiří Moravanský

4.12.2017  Exkurze podzemní zásobníky plynu

Dne 30.11.2017 se konala exkurze do Dolních Dunajovic do podzemního zásobníku. Zúčastnily se jí žáci tříd I3, MPZ3, MPZ2, MPZ1, SP1, kteří přijeli z Brna autobusem. Přítomní byli rozděleny do tří skupin a jednotlivé skupiny postupně navštívili tři stanoviště. První stanoviště byla teoretická část v zasedací místnosti, kde žáci byli poučeni o těžbě a  vtláčení plynu do zásobníku. Druhé stanoviště byl velín, kde jsme shlédli řídící mozek plynového zásobníku a poslední stanoviště byla prohlídka celé technologie. Před vstupem do technologie byli  žáci poučeni o BOZP v areálu zásobníku,  odevzdali mobilní telefony do uzamykatelné kóje a oblékli na sebe antistatický oděv. Celou exkurzí nás provázel pan ing. Valerián a ing. Zaňát.

Podzemní zásobník plynu se nachází 6 km severně od Mikulova pod východním úpatím Pavlovských vrchů na katastrech obcí Dolní Dunajovice, Horní Věstonice a Březí. Je největším zásobníkem plynu v České republice.

Měli jsme možnost shlédnout vstupní filtry pro čištění plynu, měření množství plynu před vtláčením do zásobníku, čtyři boxerkompresory s elektropohonem, chladiče plynu, odlučovače oleje pro odloučení oleje z plynu, sběrná střediska s měřícími a regulačními tratěmi sond, provozní sondy, plynovody s propojovacími kolektory.

1.12.2017  DM: Výroba vonných svíček

Výroba svíček

V předvánočním čase bývá zvykem, že na Domově mládeže vyrábíme svíčky. Letos žáci zapojují poměrně výrazně vlastní fantazii a tak z forem vychází krásné svíčky, které by se na běžném trhu jistojistě rychle prodaly. Některé svíčky si žáci odnášejí domů – například jako dárky, zbytek svíček bude sloužit jako vánoční výzdoba kluboven či pokojů. Svíčky jsou napuštěny i vonnou přísadou, takže krásně provoní nejeden pokoj.

30.11.2017  PŘIHLÁŠKY K MATURITĚ 2018

Připomínáme, že přihlášky k MZ 2018 je nutno odevzdat nejpozději 1. 12. 2017!!!

27.11.2017  Mezinárodní soutěž čalouníků
novinka

Na 7. ročníku Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník se naši žáci Ladislav Rybníček a Lucie Nebřenská umístili na 3. místě. Soutěž se konala ve dnech 24. a 25. 11. u příležitosti Veletrhu středních škol na výstavišti v Brně.
Fotogalerie          Video
Tisková zpráva    Výsledková listina
Článek v dřevařském magazínu

27.11.2017  Poděkování od firmy XXXLutz
24.11.2017  Třídní schůzky s rodiči

Třídní schůzky s rodiči žáků se konají dne 29. 11. 2017 od 16.00 hod. v prostorách úseku teoretického vyučování.

Program: 16.00 hod. – 17.00 hod. – informace TU a UOV ve třídách
                  17.00 hod. – 18.00 hod. – individuální informace v kabinetech učitelů

Na umístění tříd klikněte zde

24.11.2017  Upozornění na termín voleb do školské rady

Informace pro voliče

Listina kandidátů pro volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a žáky zletilé

Listina kandidátů pro volby členů školské rady za pedagogické pracovníky

23.11.2017  Společná práce uměleckých truhlářů a řezbářů

Žáci oboru Umělecký truhlář a řezbář pod vedení učitele odborného výcviku Libora Svobody vyrobili řezbu anděla.

Anděl Anděl Anděl Anděl
20.11.2017  RVC navštívili žáci SOŠ a SOU Vyškov

Prostory Regionálního vzdělávacího centra stavebních řemesel JmK byly poskytnuty Střední odborné škole a střednímu odbornému učilišti Vyškov.

Žáci si se zájmem prakticky vyzkoušeli práci na výukových panelech.

Jejich úkolem zejména bylo sestavit:

a) Kombinovaný rozdělovač
b) Přípojku plynu
c) Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků

20.11.2017  DM: Panenky z kukuřičného šustí

Panenky z kukuřičného šustí

V rámci projektu Klubu Asociace středoškolských klubů ČR při SŠP v Brně na Jílové jsme se mohli seznámit s tradicí výroby panenek z kukuřičného šustí.

Výroba figurek byla dříve spíše okrajovou záležitostí – byly to hlavně hračky pro děti.

A tak jsme si celé odpoledne hráli i my. Šustí se nejprve namočí do teplé vody.

Výroba panenky začíná hlavičkou, tvoří ji kulička vaty omotaná nití, následují ruce, tělíčko a sukénka. Nesmíme zapomenout na vlásky.

 

20.11.2017  Exkurze Tondach Šlapanice

 Exkurze Tondach Šlapanice

Dne 15. 11. 2017 žáci tříd Z/KOM3, SP1, I3, KPT3 pod vedením vyučujících Ing. Lenky Bittmannové, Ing. Ivany Bočkové a Ing. Petra Nešpora se zúčastnili exkurze ve výrobním závodu Tondach ve Šlapanicích. Tato cihelna se zabývá výrobou střešních tašek a cihelných bloků.

Žáci mohli vidět výrobu těchto stavebních prvků od prvopočátku. Detailně jim byl vysvětlen postup výroby, viděli míchání hmoty, ražení střešních tašek, sušení, vypalování, glazování, balení a následnou přípravu na export. Firma Tondach používá nejmodernější materiály pro výrobu, do kterých investuje nemalé finanční prostředky. Dozvěděli jsme se, že za rok vyrobí 16 miliónů střešních tašek a 78 miliónů zdících materiálů ročně.

Exkurze byla pro žáky velmi přínosná a zajímavá.

14.11.2017  !!! PŘIHLÁŠKY K MATURITĚ 2018-ZÁSADNÍ AKTUALIZACE !!!

Podat přihlášku k maturitní zkoušce v temínu jaro 2018 (květen, červen 2018) je možné na sekretariátu úseku teoretického vyučování (1. patro budovy E) ve dnech 13. 11. - 1. 12. 2017.

Žáci letošních maturitních tříd: Předvyplněné přihlášky održí od svých třídních učitelů, kterým je vyplněné a podepsané vrátí zpět.

Neúspěšní maturanti z minulých let: Přihlášku k vykonání zkoušek v opravném nebo náhradním termínu je možné podat osobně na sekretariátu úseku teoretického vyučování u paní Francové nebo zaslat v písemné podobě poštou na adresu SŠSŘ Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, 642 00 Brno-Bosonohy.  Termín případné osobní návštěvy doporučujeme předem dohodnout na tel. číslech 547 120 724, 603 168 889 nebo e-mailem na adrese ryl@soubosonohy.cz. Podání přihlášky v písemné podobě osobně nebo poštou je podmínkou přihlášení. Přihlásit se pouze prostřednictvím telefonu nebo e-mailu není možné! Předvyplněné přihlášky obdrželi všichni, kteří mají právo maturovat v opravném nebo náhradním termínu, prostřednictví e-mailu. K dispozici jsou také na sekretariátu úseku teoretického vyučování.

Důležitá upozornění:

Uplatnit žádost o uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (specifické poruchy učení - prodloužení časového limitu) je možné na základě doporučení školského poradenského zařízení pouze při přihlašování. Doporučení se přikládá k přihlášce - platí pro žáky letošních maturitních tříd. Maturanti z minulých termínů mají příslušné doporučení uloženo v maturitní databázi, pokud je při minulém přihlášení uplatnili.

Pokud maturant žádá uznání některých dílčích maturitních zkoušek z minulosti, přiloží k přihlášce kopii maturitního vysvědčení.

Maturanti, kteří poprvé maturovali v termínu Jaro nebo Podzim 2013, mají poslední možnost přihlásit se nyní. Pokud tak neučiní, uplyne školským zákonem stanovená pětiletá lhůta k vykonání maturity. Přihlásit se k maturitě v dalších termínech již nebude možné.

Přihlášku v písemné podobě je nutné podat osobně ve škole nebo zaslat na adresu školy tak, aby na sekretariátu byla nejpozději 1. 12. 2017. Pokud tuto podmínku nesplníte, budeme mít za to, že v jarním zkušebním období v roce 2018 maturovat nehodláte. V maturitní databázi nebudete uvedeni.  

       

13.11.2017  Pozvánka na soutěž čalouníků

Cech čalouníků a dekoratérů, z.s. a Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace ve spolupráci s Jihomoravským krajem
vyhlašují 7. ročník mezinárodní soutěž odborných dovedností oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník.
Soutěž proběhne 24. a 25. listopadu v areálu výstaviště Brno, pavilon G1 u příležitosti XXIII. Veletrhu středních škol a dalšího vzdělávání.
Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Propozice soutěže

Pozvanka  Zastita  Výrobek 

 

13.11.2017  DM: Výroba netradičních svícnů

Vánoční výtvarná dílna

Ve spolupráci s Klubem Asociace středoškolských klubů ČR při SŠP Brno – Jílová jsme se pustili do výroby netradičního svícnu.

Potřebovali jsme velkou zavařovací láhev, rýžový papír, lepidlo na dekupáž, ubrousky se zimní a vánoční tématikou, strukturovaný sníh, štětec, nůžky, svíčky nebo světelný řetěz. Pod rukama našich ubytovaných vznikaly nádherné svícny, kterými si mohou vyzdobit svoje pokoje.

10.11.2017  Pro zájemce o studium uměleckých oborů

Upozorňujeme všechny zájemce o studium oborů vzdělání 82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář a 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva, že přihlášku ke studiu v prvním kole přijímacího řízení je nutno podat do 30. listopadu 2017!!! 

7.11.2017  DM: Projekt Lukostřelba

Projekt Lukostřelba

Ústředí Asociace středoškolských klubů České republiky nám poskytlo dotaci z projektu Jihomoravského kraje - Pozitivní adrenalin.

Náš klub si vybral téma Lukostřelba. Nejprve si členové klubu vyzkoušeli lukostřelbu pod vedením zkušeného instruktora Ing. Milana Širokého, který zároveň zapůjčil veškeré vybavení. Všichni účastníci odpoledne se do lukostřelby zamilovali a to byl jen krůček k projektu.

Od září do listopadu se vybíral vhodný pozemek, plánoval se nákup vybavení pro kroužek, psal se projekt a pak započala realizace: úprava vybraného pozemku, příprava uchycení záchytné sítě, vybudování základů pro přístřešek. Dále se připravil otevřený turnaj v lukostřelbě, kterého se můžete zúčastnit i vy.

 

LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ

Srdečně Vás zveme na lukostřelecký turnaj

pro začátečníky, kterým zahájíme náš Lukostřelecký koutek.

Kdy: 14. 11. 2017 v 16:00 hodin

Kde: v areálu SŠSŘ Bosonohy

Co s sebou: sportovnější oblečení, lukostřelecké vybavení-pokud nebudete mít vlastní, rádi Vám zapůjčíme (záloha 200Kč) a samozřejmě dobrou náladu

Přihlašovat se můžete do 12. 11. 2017 na telefonním čísle: 797 702 003

POZOR! Počet účastníků je omezen na 20 lidí!

7.11.2017  Pozvánka na lukostřelecký turnaj

LUKOSTŘELECKÝ TURNAJ

Srdečně Vás zveme na lukostřelecký turnaj

pro začátečníky, kterým zahájíme náš Lukostřelecký koutek.

Kdy: 14. 11. 2017 v 16:00 hodin

Kde: v areálu SŠSŘ Bosonohy

Co s sebou: sportovnější oblečení, lukostřelecké vybavení-pokud nebudete mít vlastní, rádi Vám zapůjčíme (záloha 200Kč) a samozřejmě dobrou náladu

Přihlašovat se můžete do 12. 11. 2017 na telefonním čísle: 797 702 003

POZOR! Počet účastníků je omezen na 20 lidí!

6.11.2017  DM: Halloweenské dýně

HALLOWEENSKÉ DÝNĚ

Vyřezávání dýní je volnočasová aktivita pro každého. Nepotřebujete nic víc než nůž na vyřezání, lžíci na dlabání dužiny, černý fix na předkreslení motivu, popřípadě šablonu. A hlavně fantazii.

Této akce se zúčastnili naši ubytovaní: Milena Koktová, Marie Struhárová, Vasyl Hasynets, Michal Filipín, Petr Nevěčný, František Pelc, Marek Glaser, Jiří Moravanský, Artur Duhanský, Stanislav Cibulka, 

Přizvali jsme taky ubytované ze SŠ polytechnické Brno na Jílové: Miroslav Škvařil, Filip Takáč, Filip Michal, Martin Šupa, Vladimír Drábek a zapojila se i vedoucí vychovatelka Mgr. Lenka Pokorná

VÝSTAVA HALLOWEENSKÝCH DÝNÍ v jídelně a SOUTĚŽ O NEJ DÝNI

Každá dýně dostala svoje soutěžní číslo, na připravené hlasovací lístky mohli zájemci napsat číslo vybrané dýně.

Zaměstnanci, ubytovaní a žáci školy rozhodli o tom, která dýně je ta nej.

Účastníci soutěže budou odměněni na vánočním večírku.

Nejlepší tři dýně:

6.11.2017  Návštěva veletrhu WOOD - TEC

Žáci školy s pedagogickým doprovodem se 3. 11. 2017 účastnili 15. Mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD TEC, který byl pořádán v areálu BVV Veletrhy Brno, a.s.  Expozice byly umístěny v pavilonech A2, V a na volné ploše A2-0.

K zhlédnutí byly stroje, zařízení, nástroje a příslušenství používané v dřevozpracující a nábytkářské výrobě. V den návštěvy veletrhu probíhal den odborného školství, prezentace firem a vysokých škol. Některé firmy zabývající se zpracováním dřeva a výrobou nábytku prezentovaly nabídku práce. Pedagogický doprovod (učitelé, mistři odborného výcviku) se setkali s některými absolventy školy, kteří zastupovali účastněné firmy.

Návštěva WOOD – TEC byla zajímavá, výzvou pro další vzdělávání.

WOOD - TEC WOOD - TEC WOOD - TEC  
WOOD - TEC WOOD - TEC WOOD - TEC  
WOOD - TEC      
   
2.11.2017  Návštěva florbalového utkání Bulldogs Brno - Ústí nad Labem

Bulldogs Brno - Ústí nad Labem

Dne 30.10. jsme byli fandit brněnským Buldokům. Po velmi napínavé druhé třetině, kdy tým Ústí otočil stav utkání z 3:1 na 3:4, jsme viděli velké odhodlání Bulldoků, kteří nakonec (snad i díky našemu fandění) vyhráli 7:4.

http://www.bulldogs.cz/druzstva/muzi-a/clanky/buldoci-zdolali-usti 

30.10.2017  Úspěch našich tesařů v zahraničí
novinka

Naše škola se zúčastnila 9. ročníku soutěže Mladý stavbár 2017 v oboru tesař, soutěž se konala na Slovensku v Žilině. Úkolem soutěžících bylo zhotovení modelu krovu a osazení světlovodu dle dodaného výkresu. V mezinárodní konkurenci získali naši žáci skvělé 2. místo.

Výsledková listina

Soutěž tesařů Žilina Soutěž tesařů Žilina Soutěž tesařů Žilina
25.10.2017  Video ze zahájení Veletrhu odborného vzdělávání 2017

25.10.2017  Pozvánka na Festival Life!

Přijďte se pobavit na Festival Life! (@bvvlife) od 10. do 12. listopadu na brněnské výstaviště. Čekají vás desítky sportovních aktivit, nejnovější počítačové hry i pokus o překonání tanečního rekordu se Simonou Krainovou, Leošem Marešem a Ondřejem Sokolem. Těšíme se na vás! www.festivallife.cz

 

24.10.2017  DM: Survival náramky

Survival náramky

Stačí 3 metry padákové šňůry (paracordu), spona – trojzubec, nůžky, zapalovač a hlavně trpělivost. Pak může vzniknout SURVIVAL NÁRAMEK. Ten se dá kdykoliv v případě nutnosti rozplést a použít na stavbu přístřešku, jako náhradní tkaničky, šňůra na sušení oblečení…Každý měl možnost si vybrat barvu dle vlastního vkusu. Některé náramky pod UV světlem svítí, některé jsou ultrareflexní a slouží jako bezpečnostní prvek.

24.10.2017  Exkurze VIDA! science centrum

VIDA! science centrum

Dne 20. 10. 2017 navštívily třídy TR/UTR/Č1 a MPZ/ZAM1 pod vedením třídních učitelek M. Březinové a H. Hájkové Vida science centrum v Brně -Pisárkách. Stálá expozice je rozdělena do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Žáci si mohli vyzkoušet zákonitosti přírody na více jak 170 interaktivních exponátech. Expozice je více zaměřena na základní školy, ale i pro starší je zajímavá a zábavná.

21.10.2017  Exkurze ČOV Modřice

18.10.2017

Exkurze ČOV Modřice

Dne 18. a 21. 10. 2017 se třída I3, I1 oboru instalatér zúčastnila exkurze do ČOV v Brně – Modřicích, Chrlická 552, 664 42 Modřice.

Doprava žáků na místo určené byla individuální.

Čistírna odpadních vod v Modřicích,  slouží k čistění odpadních vod přiváděných systémem kanalizačních stok z města Brna a jsou na ni  napojeny  ČOV ještě města Kuřim, a Modřice, obce Želešice, Česká u Brna., Šlapanice, Šlapanice-Bedřichovice, Ostopovice, Moravské Knínice, Lipůvku, Podolí, Ponětovice a Rozdrojovice. Žáci si prohlédli za odborného výkladu všechny fáze mechanicko-biologického čištění.

 

 

 

18.10.2017  Článek v Dřev. magazínu: SŠSŘ Brno - Bosonohy obhájila titul

odkaz na článek zde

16.10.2017  DM: Dobrovolnický projekt 72 hodin

Dobrovolnický projekt 72 hodin

12. a 13. 10. 2017 jsme se již podruhé zapojili do dobrovolnických aktivit s naším projektem Zvelebování Živé zahrady, která slouží k setkávání, odpočinku a pozorování přírody našim ubytovaným, zaměstnancům a případně i návštěvám.

Odstraňovali jsme náletové rostliny, plevel, čistili ptačí pítka. Vyhrabali jsme travnaté plochy, odstranili suché větve. Pracovalo se s velkým nadšením a tak se dostalo i na úklid dalších míst, která nebyla původně v plánu.

O tom ostatně svědčí to, že bio odpadem byly naplněny dva velké kontejnery a v širokém okolí sesbírány odpadky.

Při práci jsme se občerstvovali teplým čajem a lahodnou kávou. Došlo i na vynikající plněné bagety a nějaké oplatky k tomu.

14.10.2017  Návštěva strojírenského veletrhu

11.10.2017

Návštěva strojírenského veletrhu

Dne 11. 10. 2017 se třída I1 oboru instalatér zúčastnila Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Z celkem 25 žáků jich na brněnské výstaviště dorazilo 23, kterým byla předána volná vstupenka, 

Novinky, které jsme mohli vidět, byly především unikátní technologie a výrobky z indického trhu v pavilonu A. Dále série nových zástupců 3D tiskáren v pavilonu F, malé roboty pro velmi krátké výrobní cykly s využití při montáži malých součástek, šroubování, pájení, lepení atd., dále robotické stroje pro kontaktní svařování, sušiče plastových komponent atd.

Žáci získali povědomí o všech klíčových oblastech strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

 

9.10.2017  SŠSŘ Brno – Bosonohy obhájila titul
novinka

Dne 9. 10. 2017 byly při slavnostním zahájení 10. ročníku Veletrhu odborného vzdělávání, konaného v rámci 59. Mezinárodního strojírenského veletrhu vyhlášeny výsledky soutěže Jihomoravská hvězda – soutěž o nejlepší technickou pomůcku.
Video
Více zde

 

V letošním roce se konal již druhý ročník a tak jako v loňském roce, i letos se SŠSŘ Brno – Bosonohy umístila na 1. místě. Titul škola získala v kategorii Nejlepší technická pomůcka pro předškolní vzdělávání za výrobek variabilní odrážedlo.

Cílem soutěže je:
1. Přispět ke zvýšení atraktivity a kvality polytechnické výchovy, rozvoji manuální zručnosti dětí a žáků v mateřských a základních školách a technicky zaměřeného vzdělávání na středních školách formou propagace kvalitních učebních pomůcek pro uvedené stupně vzdělávání.

2. Napomoci k prohlubování vztahu dětí a žáků k práci, zvýšení zájmu o techniku zejména v předškolním a základním vzdělávání, zvýšení motivace dětí k volbě technických a řemeslných oborů vzdělání a zvýšení efektivity technicky zaměřené výuky.

3. Ocenit úspěšnou práci, nápaditost a didaktický přínos se záměrem přispět ke zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu v technických oborech a řemeslech.
Všichni zaměstnanci si obhajoby titulu velice váží.

5.10.2017  Liga proti rakovině
novinka

Oficiální poděkování za podporu květnové sbírkové akce Ligy proti rakovině Praha "Český den proti rakovině 2017"

Ještě jednou děkujeme za podporu a těšíme se na další dobrou spolupráci při příštím ročníku Českého dne proti rakovině ve středu 16. května 2018!

5.10.2017  Zasedání školské rady

Poslední zasedání Školské rady při SŠSŘ Brno-Bosonohy v právě končícím volebním období se koná ve čtvrtek 12. 10. 2017 od 16, 00 hodin v aule Regionálního vzdělávacího centra stavebních řemesel  

4.10.2017  Dny otevřených dveří

4.10.2017  DM: Slunovracení

Slunovracení

Na pozvání Jílovské žákovské rady jsme se vypravili na Střední školu polytechnickou v Brně na Jílové. Od 14.00 se konalo Slunovracení. Nejprve se sešli všichni prvňáci, učitelé a hosté, pak bylo slavnostní zahájení, promluvil koordinátor a předsedkyně žákovské rady. Pak již se soutěžilo, jednotlivé třídy prvňáků si měřily síly ve freesbee, přetahování lanem, zatloukání hřebíků na čas apod. Počasí se umoudřilo, takže byla příjemná atmosféra a grilované klobásy byly vynikající. Akce se nám moc líbila.

Účastníci z našeho domova mládeže: Milena Koktová, Marie Struhárová, Petr Nevěčný, Jaroslav Bečka, Svatomír Urban, Vasil Hasynets a Oleksii Kornichuk.

3.10.2017  Návštěva centra města Brna

V pátek 22. září 2017 vyrazili žáci 1. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva pod vedením svého třídního učitele Mgr. Josefa Žaži do centra města Brna.

Nejprve navštívili Knihovnu Jiřího Mahena, kde je jedna z knihovnic seznámila s organizací knižního fondu a naučila je, jak pracovat s knihovními katalogy.

Po krátké přestávce pak zamířili na hrad Špilberk, aby se v jeho starobylých zdech seznámili s historií stavebních řemesel. Jelikož jsou mnozí prváci veselí a hraví, neváhali a směle využili toho, že výstava Stavba jako Brno je zčásti interaktivní, a postavili si cihlovou hradbu, sestavili gotické okno či otestovali, jak znají česká přísloví a pořekadla s motivy řemesel.

Při procházce centrem města se studenti mohli přesvědčit, že Brno je město plné pozoruhodných staveb, soch a zajímavých zákoutí.

2.10.2017  Drakiáda v MŠ Bosonohy

Drakiáda v MŠ Bosonohy

V úterý 26. září 2017 se pět žáků z našeho domova mládeže vypravilo do Mateřské školky Brno – Bosonohy na akci DRAKIÁDA.

Zástupkyně ředitele MŠ paní Bendová nás uvedla do třídy plné dětí, které si chtěly vyrobit dráčka. Nejprve si děti nachystaly papír na dráčka, který si každý podle libosti namaloval, pak naši žáci ukazovali dětem další postup, jak se drak tvoří. Celá výroba dráčků byla dost časově náročná, zabrala nám celé dopoledne. Dětí byly nadšené a dobře s námi spolupracovaly.

Účastníci akce:

Žáci: Jaroslav Bečka, Milena Koktová, Petr Nevěčný, Lucie Fridrichová a Marie Struhárová.

Celou akci zaštítila paní vychovatelka Ševčíková

26.9.2017  Ředitelské volno
26.9.2017  Exkurze TON Bystřice

22. 9.2017

 Exkurze TON Bystřice

V pátek 22. září 2017 vyrazili žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva a žáci 3. ročníku oboru truhlář, umělecký truhlář a čalouník na odbornou exkurzi do firmy TON a.s. Bystřice pod Hostýnem.

Po příjezdu si nás technologové firmy rozdělili na dvě skupiny a vybavili ochrannými pomůckami. V rámci prohlídky jsme prošli celou výrobu od skladů materiálů až po balení hotových výrobku.

Čalouníci si prohlédli čalounickou dílnu s nově nainstalovaným stříhacím automatem na potahové materiály. Žáky provázela Ing. Adéla Zbranková, absolventka naší školy.

Další výrobky žáci shlédli ve vile Thonet, ve které je showroom společnosti TON.

Pedagogický doprovod - Ing. Jana Božeková, Ing. Irena Svobodová

 

25.9.2017  Hornický den v Zastávce u Brna

Hornický den

Dne 23. 9. 2017 byl v Zastávce u Brna tradiční Hornický den, kterého se letos zúčastnila i naše škola.

 

Hornický den Hornický den Hornický den
Hornický den Hornický den Hornický den  
19.9.2017  Mladá fronta DNES - o řemeslech

Pro zvětšení klikněte na článek 

 

12.9.2017  Video z přijímání žáků 1. ročníků do stavu učňovského

4.9.2017  Přijímání žáků do stavu učňovského
novinka

Školní rok 2017/2018 byl na naší škole zahájen 4. září 2017 slavnostním přijímáním žáků 1. ročníků do stavu učňovského. Nově přijatí žáci převzali od svých vedoucích učitelů odborného výcviku šerpu a z rukou ředitele školy Ing.  Josefa Hypra učňovský list.

Fotogalerie
Video                        Tisková zpráva

31.8.2017  Termíny opravných ZZ - září 2017

Písemná ZZ

8. září 2017 – začátek 7:45 hod.

Praktická ZZ se uskuteční v termínu: 

11. – 13. září 2017- začátek v 7:00 hod.

Ústní ZZ

22. září 2017- začátek v 7:15 hod.

31.8.2017  Maturita podzim 2017

Ústní zkouška společné i profilové části maturit v termínu podzim 2017 se koná 14.9. 2017 – zahájení v 7:30 hod. Žáci se dostaví do školy v 7:15 hod.

30.8.2017  Ocenění "Spolehlivá firma"

22.8.2017  Přijímání žáků do 1. ročníků

Vážený rodiče, dovolte nám pozvat Vás na slavnostní „Přijímání žáků do stavu učňovského“, školního roku 2017/2018 dne 4. 9. 2017, při kterém budou nastupující žáci uvedeni do 1. ročníku. Akce bude rozdělena na dvě části viz pozvánka.

 
21.8.2017  Opravné zkoušky

Opravné zkoušky a klasifikace v náhradním termínu
začínají dne 29. 08. v 8:00 hod. a končí 31. 08. 2017.

21.8.2017  Zahájení školního roku 2017/2018
novinka
12.7.2017  Video z pasování na kominické a čalounické tovaryše

6.7.2017  Pasování čalouníků na tovaryše 2017

V Brně pasovali deset nových čalouníků na tovaryše

Pasovani cal1mStřední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy uspořádala v úterý 27. 6. 2017 v Konventu Milosrdných bratří v Brně čtvrtý ročník slavnostního pasování absolventů učňovských oborů čalouníků do stavu tovaryšského.

Ceremoniál, na němž absolventi SŠSŘ spolu se svými mistry, pedagogy, představiteli svých cechů, rodinnými příslušníky a mnoha vzácnými hosty oslavili svůj vstup mezi skutečné řemeslníky, slovem provázeli patroni obou řemesel – sv. Pavel a sv. Florian. Ti na úvod mj. krátce zhodnotili i současnou situaci na poli řemesel: „I když cechy, školy i zaměstnavatelé dělají pro propagaci učňovského školství maximum, stále ještě absolventů není ani zdaleka tolik, kolik jich český trh práce potřebuje. Zatím nám nezbývá než doufat, že se nebudeme muset vrátit do dob středověkých, kdy si komín u svého domu vymetal každý sám a sám také režnou slámou vycpával matraci.“

Pasovani cal2mNa tovaryše bylo pasováno 10 absolventů oboru čalouník – s převahou 7 žen.

Novými čalounickými tovaryši se stali: Kateřina Bahenská, Darina Kupková, Sabina Nováková, Dagmar Bartáková, Marie Hebersteinová, Jan Klusák, Josef Klvaň, Viktor Nosek, Libuše Pospíšilová a Tereza Slezáková. V rámci slavnostního pasování jim byl spolu s tovaryšským listem předán také výuční list.

Z každého oboru byl také vybrán jeden absolvent pro ocenění „nejlepší tovaryš“. Mezi čalouníky ocenění získal Jan Klusák.

Pasovani cal3m„Současná čalounická výroba je sice již plně digitalizovaná, ale ta klasická výroba bude vždy závislá na umu a schopnostech čalouníků. A já vám, novým tovaryšům, přeji, abyste vždy vyráběli jen kvalitní čalounění, a vám ostatním, kteří jste se zde shromáždili, abyste si vždy kupovali jen velmi kvalitní výrobky,“ pronesla směrem k mladým čalouníkům a přítomným hostům Ing. Helena Prokopová, cechmistr a tajemník Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s.

Pasovani cal4mV rámci slavnostního ceremoniálu ředitel SŠSŘ Ing. Josef Hypr ocenil i nejlepšího pedagoga školy za rok 2017, pana Libora Svobodu, který svou prací pomáhá vychovávat kvalitní řemeslníky a jak sám říká, i přes zvětšující se generační propast, ho práce s mladými učni stále baví.

Foto dole: Noví tovaryši čalounického řemesla, absolventi SŠSŘ Brno – Bosonohy, se svým mistrem Karlem Malým (druhý zprava) (foto: Jiří Jaša)

Pasovani cal5

3.7.2017  Ukončení a zhodnocení školního roku 2016/2017

V pátek 30.6.2015 se konalo shromáždění zaměstnanců školy, na kterém byl zhodnocen školní rok 2016/2017.
Za jednotlivé úseky byli vyhodnoceni nejlepší pracovníci.

30.6.2017  Česká televize: Nedostatek čalouníků na trhu práce
30.6.2017  Maturita podzim 2017

Ústní zkouška společné i profilové části maturit v termínu podzim 2017 se koná 14.9. 2017 – zahájení v 7:30 hod. Žáci se dostaví do školy v 7:15 hod.

29.6.2017  V Brně pasovali deset nových čalouníků na tovaryše

Dřevařský magazín: 

"Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy uspořádala v úterý 27.6.2017 v Konventu Milosrdných bratří v Brně čtvrtý ročním slavnostního pasování absolventů učňovských oborů čalouník a kominík do stavu tovaryšského"

Více čtěte zde

29.6.2017  Předávání výučních listů

Dne 29.6.2017 byly na naší škole slavnostně předávány výuční listy úspěšným absolventům učebních oborů.
Při této příležitosti byli vyhodnoceni i nejlepší žáci školy.

Fotografie z předávání

28.6.2017  ČRo2: Mgr. Knapil hovoří o Pasování na tovaryše

http://www.rozhlas.cz/dvojka/zaznamy#/2017-06-27/13

Slavnostní pasování absolventů Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy na tovaryše proběhlo 27.6.2017 v sále Konventu Milosrdných bratří v Brně. Pasování byli absolventi, kteří úspěšně ukončili obor kominík a čalouník.

27.6.2017  Pasování na tovaryše
novinka

Slavnostní pasování absolventů Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy na tovaryše proběhlo 27.6.2017 v sále Konventu Milosrdných bratří v Brně. Pasování byli absolventi, kteří úspěšně ukončili obor kominík a čalouník.
Fotografie z pasování        Video
Tisková zpráva                   
Článek v Dřevařském magazínu

26.6.2017  Video z předávání maturitních vysvědčení

23.6.2017  Předávání výučních listů

Slavnostní předávání výučních listů pro 3. ročníky se bude konat ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 8 hod. v jídelně školy.

22.6.2017  GALAVEČER ČESKÝCH RUČIČEK 2017
novinka

Na brněnském výstavišti se ve středu 21. června 2017 uskutečnil galavečer devátého ročníku přehlídky České ručičky.
Svojí účastí podpořil přehlídku předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Fotogalerie
Video

13.6.2017  PŘIHLÁŠKY K MATURITĚ - PODZIM 2017!!!

Databáze MZ2017P již byla zřízena. Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu podzim 2017 můžete podat řediteli školy ve dnech 13. - 26. 6. 2017!!! Termín platí pro maturanty, kteří v minulosti některé dílčí maturitní zkoušky nevykonali úspěšně i pro žáky letošních maturitních tříd, kteří k maturitě nebyli připuštěni. V tomto případě je nutné se k maturitě v uvedeném termínu přihlásit i v případě, že k tomuto datu ještě nemáte nemáte maturitní ročník úspěšně ukončen!!! Termín podání přihlášky je bezpodmínečně nutné dodržet. Přihlásit se můžete osobně na sekretariátu úseku teoretického vyučování (p. Francová) nebo napsat na e-mailovou adresu sekretariat@soubosonohy.cz ,  případně zavolat na telefonní číslo 603 168 889. Pokud se hodláte ve škole stavit osobně, doporučuji si pro jistotu předem domluvit termín návštěvy také na tomto čísle.  

13.6.2017  Předávání maturitních vysvědčení
novinka

Dne 12. června proběhlo v aule Regionálního vzdělávacího centra slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům naší školy.
Všem přejeme hodně úspěchů v jejich další kariéře.

Fotografie z předávání
Video

13.6.2017  PŘIHLÁŠKY K MATURITĚ - PODZIM 2017!!!

Databáze MZ2017P již byla zřízena. Přihlášky k maturitní zkoušce v termínu podzim 2017 můžete podat řediteli školy ve dnech 13. - 26. 6. 2017!!! Termín platí pro maturanty, kteří v minulosti některé dílčí maturitní zkoušky nevykonali úspěšně i pro žáky letošních maturitních tříd, kteří k maturitě nebyli připuštěni. V tomto případě je nutné se k maturitě v uvedeném termínu přihlásit i v případě, že k tomuto datu ještě nemáte nemáte maturitní ročník úspěšně ukončen!!! Termín podání přihlášky je bezpodmínečně nutné dodržet. Přihlásit se můžete osobně na sekretariátu úseku teoretického vyučování (p. Francová) nebo napsat na e-mailovou adresu sekretariat@soubosonohy.cz ,  případně zavolat na telefonní číslo 603 168 889. Pokud se hodláte ve škole stavit osobně, doporučuji si pro jistotu předem domluvit termín návštěvy také na tomto čísle.  

12.6.2017  Video z praktické části maturity oboru UŘZD

Video z praktické části maturity oboru Uměleckořemeslé zpracování dřeva a ze zahájení výstavy maturitních prací.

 

8.6.2017  Výroba laviček pro ISŠA Brno

V rámci závěrečných učňovkých zkoušek vyráběli žáci oboru truhlář lavičky pro Integrovanou střední školu automobilní Brno.

     

 

7.6.2017  Předávání maturitních vysvědčení
novinka

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ
MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ
proběhne dne 12. června 2017 v 13.30 hodin
v aule Regionálního vzdělávacího centra stavebních řemesel Jihomoravského kraje
Brno-Bosonohy

6.6.2017  Den dětí v MŠ Šrámkova

V pátek 2. 6. 2017 se vypravilo deset žáků z domova mládeže na Lesnou, pořádat dětský den pro 75 dětí z Mateřské školky Šrámkova 14.

Celou akci připravily paní vychovatelka Ševčíková a Vachová, které vymyslely program a zajistily ve spolupráci s ředitelkou MŠ paní Brezovskou a paní učitelkou Pokornou, všechny potřeby pro akci - od značení stanovišť, kartiček pro děti, sportovních a hracích pomůcek až po drobné odměny pro všechny děti

Po příjezdu na Lesnou jsme chystali stanoviště a různé pomůcky a před desátou hodinou to vypuklo.

Naši žáci se dětem věnovali na příslušných stanovištích, kde jim radili nebo ukazovali, co mají dělat.

Naši dobrovolníci: Vojtěch Lepka, Marek Klusák, Denis Kunc, Marie Struhárová, Tomáš Žižlavský, Milena Koktová, Vojtěch Fajkus, Lubomír Teplý a Markéta Němcová z hotelové školy.

 

5.6.2017  Pochoďák, aneb jak jsme oslavili Den dětí my

1. 6.2017

 

Dne 1. 6. 2017 se konalo pochodové cvičení za účasti žáků 1., 2. a 3. ročníků v celkovém počtu 64 žáků a 9 členů pedagogického sboru a psycholožka. Trasa vedla krásnou krajinou Bosonoh, pokračovala po katastru obce Popůvky, chráněná krajinná oblast Bosonožský hájek. Po krátké zastávce u Popůvského rybníka jsme pokračovali přes Troubsko do Bosonoh, kde cvičení bylo ve 12:30 ukončeno.

 I přes značnou únavu se tato akce zúčastněným líbila.

   

 

25.5.2017  Florbalový turnaj domovů mládeže

Florbalový turnaj domovů mládeže

Ve středu 24. 5. 2017 se konal na Domově mládeže Čichnova turnaj domovů mládeže. Jílové se nepodařilo sestavit družstvo, tak se bojovalo ve třech týmech:  Čichnova, Klášterského a Bosonohy.

Naše družstvo:

Dominik Jeřábek, Ondřej Košík, David Viktorín, Radim Matyščák, Petr Adámek, Stanislav Cibulka, Martin Svoboda, Tomáš Žižlavský, Dominik Hajný a Petr Surovec.

První zápas jsme hráli s družstvem Klášterského, brzy jsme prohrávali 2:4, ale pak kluci zabrali a otočili to k vítěznému konci 7:4.  Druhý zápas hrály družstva Čichnové a Klášterského, kdy Čichnova převálcovala Klášterského 9:1. My jsme hráli poslední zápas s Čichnovou a také jsme s nimi prohráli 5:8, ale byla to pěkná vyrovnaná hra.

Obsadili jsme 2. místo, kluci si pěkně zahráli a všichni vzorně reprezentovali naši školu. Poděkování patří kapitánovi Davidu Viktorínovi, který úspěšně zvládl udávat tempo hry i střídání hráčů.

25.5.2017  DM: Polytechnická výchova MŠ Bosonohy

Polytechnická výchova MŠ Bosonohy

Dne 25.5.2017 vyrazila paní vychovatelka Ševčíková se žáky Jardou Bečkou a Vojtou Lepkou do MŠ v Bosonohách, aby se zapojili do polytechnické výchovy.

Kluci tak pomohli se zabudováním hmyzího hotelu a budky pro ptáčky a učili děti, jak správně zatloukat hřebíky.  

22.5.2017  Přijímací zkouška 11. 5. 2017
22.5.2017  Přijímací zkouška 11. 5. 2017
19.5.2017  Výstava maturitních a ročníkových prací
novinka

Výstava maturitních a ročníkových prací žáků uměleckých oborů byla zahájena 19. května v  prostorách Regionálního vzdělávacího centra Brno-Bosonohy. Výstavu je možné navštívit ve všední dny od 8:00 do 15:00 hod. až do 31. května.

Fotografie z výstavy
Video

17.5.2017  Výstava maturitních a ročníkových prací

Výstava maturitních a ročníkových prací žáků uměleckých oborů se koná v Regionálním vzdělávacím centru Brno-Bosonohy od 19. do 31. května 2017.
Zahájení výstavy je 19. května 2017 v 13.00 hodin.

17.5.2017  ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI TALENT PROGRAMU V RAKOUSKU

Ve dnech 9. – 12. 5. 2017 absolvovali úspěšní absolventi Talent programu v doprovodu Ing. Miloslava Sedláčka odbornou stáž v Rakouských středních školách v Pöchlarnu a Langenlois.

Odborná stáž umožnila porovnání schopností práce v oborech vzdělání žáků naší školy s žáky navštívených rakouských škol.

Umožnila také možnost komunikace v cizím jazyce, vidět a porovnat styl života na internátě a způsoby výuky ve škole. Součástí návštěvy nebyly jen odborné a vzdělávací aktivity, ale i kulturní a společenské, jako např. návštěva poutního místa Maria Taferl včetně městečka a baziliky, návštěva historické části městečka Melk, benediktinského kláštera a zahrad a návštěva muzea historie vinařství. Naši žáci využili také pozvání na sportovní vyžití a dva z nich se aktivně účastnili lezení na lezeckou stěnu.

Hostitelé zajistili kvalitní program jak po stránce odborné, tak i společenské. Během odborné stáže nevznikl žádný problém, naši žáci se chovali naprosto vzorně.

Vedení SŠSŘ B-B děkuje žákům (Pantůček Roman, Miklík Petr, Hajný Dominik, Klvaň Josef) a Ing. Miloslavu Sedláčkovi, za vzornou reprezentaci SŠSŘ B-B

Fotografie zde 

16.5.2017  Středoškolské hry v nohjebale

Středoškolské hry v nohejbale 2017 

Asociace školních sportovních klubů pověřila naši školu k pořádání SŠ her v nohejbale. 

Zúčastněné školy dle pořadí:

1.Gymnázium Křenová

2.Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 tým "A"

3.Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 tým "B"

4.Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy

5.Střední škola polytechnická Brno, Jílová

Fotky k nahlednutí zde

15.5.2017  Návštěva zámku Lednice
Lednice Lednice

Dne 12. 5. 2017 jeli odměnění žáci na odbornou exkurzi do Lednice. Kromě prohlídky parku a minaretu jsme se byli podívat na naše výrobky z předchozích roků a přesvědčit se jak slouží návštěvníkům této kulturní památky.

15.5.2017  Valná hromada ASK ČR

Valná hromada Asociace středoškolských klubů České republiky

Ve dnech 11. a 12. května se naše škola stala hostitelem Valné hromady ASK ČR.

Ve čtvrtek 11.5.2017 přijeli zájemci o ubytování a posezení v restauraci U Čoupků.

Nejprve se hosté ubytovali na domově mládeže, poté absolvovali prohlídku areálu školy a chloubu Živou zahradu, ze které byli opravdu nadšeni a která se stala večerním tématem.

Při neformálním zasedání se probíraly problémy klubů, hlavně letošní zpožděné dotace z MŠMT.

V pátek 12.5.2017 od rána zasedala Valná hromada v prostorách Regionálního vzdělávacího centra pro stavebnictví JmK.

Jednání ještě pokračovala školením o hospodaření klubů podle nových předpisů a prohlídkou RVC JmK, kde se nám všichni zaměstnanci věnovali a podávali zájemcům informace.

Hodně vedoucích klubů si vzalo navštívenky, aby si mohli domluvit další návštěvu nebo spolupráci.

Všem se u nás líbilo, děkuji za milé přijetí, poděkování patří vedení školy, že nám tuto akci zde umožnila realizovat a za úžasný catering a těší se na další setkání.

Další informace o ASK ČR: www.askcr.cz

12.5.2017  Hrozí ohrožení výuky odborných předmětů?

Hrozí ohrožení výuky odborných předmětů a odborného výcviku?

Článek v dřevařském magazínu

11.5.2017  Den s innogy v areálu školy

Dne 11. května proběhl na naší škole Den s innogy.
V rámci tohoto dne se žáci seznámili s nejnovějšími technologiemi v oboru plynárenství a také si mohli zasoutěžit. Součásti dne bylo i vystoupení hasičského záchranného sboru a procvičení poskytnutí první pomoci.

Video

Den s innogi Den s innogi Den s innogi  

 

5.5.2017  Poznáváme památky města Brna

3 - 4. 5. 2017
Poznáváme památky města Brna
První pracovní dny měsíce května strávili žáci 1. ročníku oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva v ulicích města Brna a také v brněnských muzeích.
Nejprve zamířili na Petrov, kde si prohlédli pozoruhodnou sbírku Diecézního muzea, která je tvořena rozmanitými uměleckými díly s novozákonní tematikou. Poté se na věži katedrály sv. Petra a Pavla na vlastní uši přesvědčili, že poledne se na Petrově zvoní opravdu v 11 hodin.
       Následovala procházka po obvodu někdejších hradeb a prohlídka několika kostelů, např. kostela sv. Jakuba či kostela sv. Janů s impozantní iluzivní freskou a starobylou dřevořezbou Oplakávání Krista. 
       Druhý den byl zahájen návštěvou Moravského zemského muzea, která vhodně navázala na nedávno probrané téma Velká Morava. Žáci mohli obdivovat velkomoravské zbraně, šperky i model typického velkomoravského hradiště.
      Další kroky skupiny pak směřovaly na hrad Špilberk. Cestou si ještě studenti prohlédli Biskupský dvůr, Starou i Novou radnici a samozřejmě i kašnu Parnas na Zelném trhu.
Na Špilberku zavítala malá výprava nejprve do kasemat a poté do jihozápadního bastionu.
Exkurzi přálo i počasí.

 

 

 


 

 

 

 

 

5.5.2017  Navštěva rodinné firmy Furch Guitars

Dne 2. května nám bylo opět umožněno navštívit rodinnou firmu Furch Guitars, s.r.o. ve Velkých Němčicích. V této firmě vyrábí akustické kytary, určené nejen pro domácí trh, ale vyváží je do mnoha zemí světa. Průvodcem nám byl pan Jiří Macháček, který dokáže svým barvitým výkladem žáky zaujmout. Prohlídka začala ve skladu materiálu, kde nám pan Macháček přednášel o vlastnostech používaných dřevin a jejich úpravě před samotným zpracováním. Poté jsme prošli celým výrobním procesem až po konečnou zkušebnu a expedici.

3.5.2017  Pozvánka na Den s innogy

Innogy a Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Vás srdečně zvou na Den s innogy.
Akce se koná 11. 5. 2017 v areálu SŠSŘ Pražská 38b, Brno-Bosonohy.

Pozvanka innogi

 

 

2.5.2017  Výsledky přijímací zkoušky

Výsledky přijímací zkoušky uchazečů o nástavbové studium ve dnech 12. a 19. 4. 2017

Ke splnění kritérií přijímacího řízení bylo nutné dosáhnout minimálně 48 bodů.

Výsledky:

Stavební provoz - denní studium

Stavební provoz - dálkové studium

Provozní technika - denní studium

Provozní technika - dálkové studium

Nábytkářská a dřevařská výroba - denní studium

 

Informace pro zájemce o zadání testů z řad uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky

Pokud máte zájem o zadání testů, které jste konali, přečtěte si následující návod.

Návod 

1.5.2017  Oslavy prvního máje na Špilberku

V rámci oslav 1. máje předváděli naši žáci na Špilberku ukázky truhlářských a zámečnických prací.
O náš stánek by velký zájem a navštívil nás i premiér Bohuslav Sobotka.

Další fotografie

28.4.2017  Výsledkové listiny soutěže odborných dovedností

Ve dnech 26. – 28. 4. 2017 probíhala soutěž odborných dovedností oborů vzdělání klempíř, pokrývač, tesař a kominík.

Výsledkové listiny dle jednotlivých oborů:   Nominace na České ručičky:
Klempíř
Pokrývač
Tesař
Kominík
  Klempíř
Pokrývač
Tesař
Kominík
     
Tisková zpráva ze soutěže    
     
     
     

 

 

28.4.2017  Úspěch v soutěži odborných dovedností
novinka

Žáci naší školy Patrik Badin a Petr Nevěčný se na Mistrovství České republiky s mezinárodní účasti umístili na 1. místě v soutěži oboru pokrývač. Soutěž proběhla ve dnech 26. – 28. 4. 2017 v areálu BVV Brno v době konání stavebního veletrhu.

Fotogalerie ze soutěže          Video
Tisková zpráva            

24.4.2017  Pozvánka na interaktivní výstavu Virtuality

Výstava se uskuteční v Avion Shopping park Brno od 21. 4. do 16. 5. 2017 vždy od 11:00 do 19:00. Vstup na výstavu je pro všechny zdarma!
Na výstavě je celkem 10 unikátních exponátů, které se mohou stát netradiční pomůckou zpestřující výuku informatiky a fyziky.
Bližší informace o výstavě zde.

Pozvánka

Jihomoravský kraj Vzdělávání všem Evropský sociální fond