Archiv novinek

Archiv novinek

Novinky

16.8.2022  Adaptační kurzy 2022

POZNÁVACÍ KURZY PRO ŽÁKY I. ROČNÍKŮ.

Vážení rodiče,

SŠSŘ Brno – Bosonohy pořádá pro žáky I. ročníků povinné 5ti denní poznávací kurzy. Jejich účelem je seznámení žáků třídy mezi sebou a se svým třídním učitelem a učiteli odborného výcviku. Naší snahou je zajistit vhodné školní klima v nově utvářených kolektivech, abychom v co největší míře omezili výskyt společensky nežádoucích jevů a předešli zbytečným konfliktním situacím v komunikaci mezi žáky nebo mezi žáky a učiteli. Součástí kurzu budou i sportovní a adrenalinové aktivity. Poznávací kurzy se budou konat v areálu Rekreačního střediska ZÁSEKA, Radostín nad Oslavou 594 44, www.zaseka.cz.

Na tomto kurzu budou žáci mít zajištěno ubytování, dopravu, celodenní stravu a pitný režim. Veškeré náklady kurzů jsou hrazeny z prostředků Evropské unie v rámci projektu „Implementace KAP JMK II“. Tudíž z Vaší strany je vše ZDARMA.

Více informací se dovíte při zahájení školního roku dne 1. 9. 2022.

 

Termíny jednotlivých turnusů jsou stanoveny podle tříd takto:

TERMÍN

TŘÍDA

  3. - 7. 10. 2022

Klempíř/Tesař,   Mechanik plynových zařízení/ Strojní mechanik,

10. - 14. 10. 2022

Truhlář,   Truhlář/Umělecký truhlář a řezbář/Čalouník,   Zedník/Kominík,

17. - 21. 10. 2022

Uměleckořemeslné zpracování dřeva,   Instalatér,   Dřevařská a nábytkářská výroba,

9.8.2022  Zahájení školního roku 2022/2023
18.7.2022  Samuel Kindler (ZAM3) - vicemistr ČR. Video zde
7.7.2022  Mikulčice - rok poté - PODĚKOVÁNÍ
4.7.2022  Tornádo rok poté. Rozhovor Mgr. Petra Vítka

Článek před vysíláním: https://m.tzb-info.cz/architektura-staveb/24014-apokalypsa-na-jizni-morave-pred-rokem

Tornádo rok poté upoutávka YouTube: https://youtu.be/UtPOl9izOL8 

Tornádo rok poté dil I.: https://m.tzb-info.cz/24018-tornado-rok-pote-dil-i

 

Rozhovor s ZŘ OV Mgr. Petrem Vítkem (od času 29.00): 

Tornádo rok poté. Díl II: https://m.tzb-info.cz/24023-tornado-rok-pote-dil-ii

 

 

Odkaz na článek o naší škole:  

Aktivní škola:  https://m.tzb-info.cz/23035-aktivni-stredni-skola-stavebnich-remesel-brno-bosonohy 

 

4.7.2022  HELUZ od A do Z: Mgr. Petr Vítek o spolupráci
1.7.2022  INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY NASTUPUJÍCÍCH DO 1. ROČNÍKŮ
30.6.2022  PŘIHLÁŠKA a informace k ubytování

  

 Přihlášku k ubytování je možné stáhnout a zaslat poštou na adresu školy nebo elektronicky na kominek@soubosonohy.cz

      

     Přihláška je editovatelná

 

>>> INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM K NÁSTUPU ŽÁKŮ NA DM <<<

Nástup na DM je možný ve středu 31. 8. 2022 od 17:00 do 22:00 hod nebo 1. 9. 2022 po skončení slavnostního zahájení školního roku.

29.6.2022  Poděkování z MŠ Šrámkova Brno

Dobrý den,

Tímto bychom rádi poděkovali Besipu a studentům. Besipu za dodání dárků pro děti na akci sportovní den v MŠ, který jsme organizovali se studenty ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy pod vedením paní Dagmar Vachové a Radky Ševčíkové.

Den si děti moc užily.

Budeme se těšit na další spolupráci.

s přáním sluníčkového dne :-)

Mgr. Gabriela Sehnalová

ředitelka MŠ

Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace

 

24.6.2022  Pasování na tovaryše 2022
novinka

Ve středu 22. 6. 2022 od 10:00 bylo v aule Stavební fakulty VUT v Brně bylo do stavu tovaryšského pasováno 47 absolventů učňovských oborů kominík, čalouník a mechanik plynových zařízení.                 

Fotogalerie Video Tisková zpráva
23.6.2022  Poděkování Fakulta architektury VUT v Brně

Dobrý den pane magistře,

minulý týden jsem s několika kolegy z naší fakulty , absolvovala na vaší škole Restaurátorský kurz pod vedením pana mistra Romana Slaného.

Chtěla bych Vám a panu mistrovi touto cestou velmi poděkovat za umožnění kurzu na vaší škole , bylo to pro nás opravdu moc přínosné a obohacující . Nebyl to první kurz, ale už třetí , co jsme mohli navštívit a vždy jsme byli nadšeni  jak po profesní, odborné stránce , tak také lidské. P. mistr je opravdu profesionál s mnoha zkušenostmi v oboru , praxí  prověřenými a navíc skvělý pedagog, který umí své znalosti s nadšením předávat. To opravdu neumí každý , umíme to ocenit , protože sami na vysoké škole také učíme. Pro nás architekty to byla velmi cenná zkušenost, nejen teoretická, ale zejména praktická, kterou se budeme snažit našim studentům ve výuce zprostředkovat.  

Jěště jednou moc děkujeme, bylo to výborné! 

Budeme se těšit na  další spolupráci  a přejeme Vám a celé škole hodně úspěchů !

 

S pozdravem,

Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D.

Fakulta architektury VUT v Brně

Poříčí 5  639 00  BRNO

22.6.2022  Poslední volná místa v maturitním oboru
novinka

Hledáš obor, který Tě připraví jak do praxe, tak i ke studiu na VŠ?

Máme poslední volná místa - čtyřletý studijní obor NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA, zakončený maturitní zkouškou. 

Více informací k oboru, obsah vzdělávání, uplatnění absolventa a VIDEA k přiblížení oboru ZDE

Studijní oddělení: Ing. Klapalová Karolína, mobil: 606 060 055, e-mail: klapalova@soubosonohy.cz

 

 

Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Přírodovědné předměty

Společenskovědní předměty

Ekonomika

Technologie výroby dřevařských, nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků

Navrhování nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků

Sestavování technologické dokumentace

Znalost materiálů vhodných pro výrobu

Využívání materiálů z hlediska technických a ekonomických vlastností a jejich ekologická likvidace po skončení životnosti

Sestavování pracovních postupů

Výrobní zařízení

Obsluha dřevařských strojů a bezpečnost práce

Obsluha výpočetní techniky

Kalkulace

Navrhování v rýsovacích programech na PC

Obsluha CNC strojů

Uplatnění absolventa

V dřevozpracujícím průmyslu

V nábytkářské a čalounické výrobě

Ve výrobě dřevěných konstrukcí

V oblasti stavebně truhlářské výroby

V podmínkách velkosériové i zakázkové výroby

Na úrovni nižších a středních vedoucích pozic

Pracovník v oblasti přípravy a plánování výroby

Návrhář a konstruktér

Technolog a mistr výroby

Referent v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků

Pracovník na úseku ekonomiky, obchodu a logistiky

Další studium na vyšší odborné nebo vysoké škole zemědělského, lesnického nebo technického zaměření

 

 

17.6.2022  GALAVEČER ČESKÝCH RUČIČEK
novinka

Na brněnském výstavišti se ve středu 15. června 2022 uskutečnil galavečer XIV. ročníku přehlídky České ručičky. Bylo oceněno 19 nejlepších soutěžících za jednotlivé obory ze škol z celé České republiky a každý z nich obdržel zlatou plaketu Českých ručiček.

Fotogalerie

16.6.2022  4.KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
novinka

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA !!!

Odevzdání přihlášek ke studiu do 24. 6. 2022

Přihlášku můžete podat osobně na studijním oddělení od 8:00 do 14:30 hodin nebo písemně poštou nebo v odpoledních a večerních hodinách na vrátnici školy.

počty volných míst

9.6.2022  Předávání maturitních vysvědčení

Předávání maturitních vysvědčení

Dne 8. června 2022 proběhlo slavnostní předávání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům naší školy.
Všem přejeme hodně úspěchů v jejich další kariéře.

Fotografie z předávání

8.6.2022   Ústní zkoušky 13 - 20. 6. 2022
7.6.2022  FOTO + VIDEO z akce Den s GasNet 2022

Dne 11. května 2022 proběhl na naší škole DEN s GasNet.
V rámci tohoto dne se žáci seznámili s nejnovějšími technologiemi v oboru plynárenství. Součásti dne bylo i vystoupení hasičského záchranného sboru a procvičení poskytnutí první pomoci.

Fotogalerie

Kompletní fotogalerie na Zonerama

>>> Video <<<

2.6.2022  Výsledky 2. kola přijímacího řízení
25.5.2022  Maturitní práce oboru UŘZD

Fotografie maturitních výrobků oboru Uměleckořemeslné zpracování dřeva naleznete ve fotogalerii.

Odkaz na fotogalerii

19.5.2022  Výsledky náhradního kola přijímacího řízení
12.5.2022  DEN s GasNet

Dne 11. května 2022 proběhl na naší škole DEN s GasNet.
V rámci tohoto dne se žáci seznámili s nejnovějšími technologiemi v oboru plynárenství. Součásti dne bylo i vystoupení hasičského záchranného sboru a procvičení poskytnutí první pomoci.

Fotogalerie

Kompletní fotogalerie na Zonerama

>>> Video <<<

12.5.2022  2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
novinka

 

Počty volných míst TŘÍLETÉ OBORY a ZKRÁCENÉ STUDIUM

 

Počty volných míst NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

 

Přihlášku můžete podat osobně na studijním oddělení od 8:00 do 14:30 hodin nebo písemně poštou nebo v odpoledních a večerních hodinách na vrátnici školy.

 

Studijní oddělení: 

Ing. Klapalová Karolína, 

mobil: 606 060 055, 

e-mail: klapalova@soubosonohy.cz

 

 >>> KOMPLETNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA ZDE <<< 

11.5.2022  Jak se bránit šikaně na internetu

Jak se bránit šikaně na internetu 

Naši žáci 2. ročníků a 1. ročníku nástavbového studia se zúčastnili za doprovodu pedagogů školy a zástupce školského poradenského pracoviště programu prevence sociálně patologických jevů. 

Akce byla pořádaná agenturou JL, která vkusně spojuje kulturu s preventivními programy, čímž vhodně oslovuje cílovou skupinu dospívající mládeže.

Přednáška se  uskutečnila 21. března 2022 v Divadle Bolka Polívky v Brně za účasti žáků naší školy,  i dalších středních škol, například zdravotnická škola Jaselská a další.

Tématem přednášky bylo „Jak se bránit šikaně na internetu“.

Přednášející Matěj Krejčí je uznávaný psychoterapeut, kouč, konzultant osobního rozvoje a firemní kouč zaměřující se na umírněné používání digitálních technologií. Je rovněž autorem oceňované publikace Digidetox. Matěj těžil zejména ze své bohaté praxe práce s mladými lidmi. Velmi dobře navazoval kontakt s žáky v sále. Přednášku vedl dynamickým a interaktivním stylem, čímž si všechny zúčastněné doslova získal.

Žáci se dozvěděli mimo jiné:

Jak a s kým komunikovat na internetu

Jak zvládat online šikanu

Jak chránit své profily a svá zařízení

Jaké techniky manipulace využívá internet a predátoři

Jak přistupovat bezpečně k internetu a sociálním sítím

Příjemným okamžikem akce jistě bylo, že žáci naší školy patřili v aktivním, komunikativním a nápaditým elementům celé akce.

 

10.5.2022  Přednáška „Sex je náš, když ho znáš“

„Sex je náš, když ho znáš“                    

Naši žáci 1. ročníku umělecko-řemeslného zpracování dřeva se zúčastnili za doprovodu pedagogů školy a zástupce školského poradenského pracoviště programu prevence sociálně patologických jevů. Akce s názvem „Sex je náš, když jej znáš“  se konala  4. května 2022 v Divadle Bolka Polívky v Brně, pod záštitou agentury JL, s níž škola spolupracuje, a která vkusně spojuje kulturu s preventivními programy. Prevenci patologických jevů fokusuje především k dospívající mládeži. I tentokrát se spolu s žáky naší školy zúčastnili žáci z dalších středních škol a divadlo bylo obsazeno do posledního místa.

Přednášejícím byla Doc. Laura Janáčková, vynikající psycholožka, sexuoložka, publicistka a autorka bestsellerů. Mladé publikum si získala po prvních dvou větách.

Během přednášky věcně, vtipně a vlídně odkrývala dospívajícím taje lásky, porozumění, fyzické přitažlivosti, sexu i komunikace z pohledu biologického, psychologického i sociálního.

 

 

9.5.2022  Profesní kvalifikace - MPZ

Fotografie ze závěrečných zkoušek profesních kvalifikací oboru vzdělání MECHANIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

>>> Fotogalerie zde <<<

29.4.2022  3. kolo příjímacího řízení

Odevzdání přihlášek ke studiu do 20. 5. 2022

Přihlášku můžete podat osobně na studijním oddělení od 8:00 do 14:30 hodin nebo písemně poštou nebo v odpoledních a večerních hodinách na vrátnici školy.

počty volných míst

 

25.4.2022  Třídní schůzky
22.4.2022  Výsledkové listiny soutěží odborných dovedností

Ve dnech 20. – 22. 4. 2022 probíhalo Mistrovství České republiky s mezinárodní účasti v oborech vzdělání klempíř, pokrývač, tesař, kominík a čalouník.

Výsledkové listiny dle jednotlivých oborů:

Klempíř
Pokrývač
Tesař
Kominík
Čalouník

 

Fotogalerie zde

22.4.2022  Úspěch v soutěži odborných dovedností
novinka

Na Mistrovství České republiky s mezinárodní účasti zvítězili naši žáci v oborech klempíř, pokrývač a čalouník.
Soutěž proběhla ve dnech 20. – 22. 4. 2022 v areálu BVV Brno v době konání stavebního veletrhu.

Výsledkové listiny

Fotogalerie zde

 

20.4.2022  MISTŘI VŠEDNÍCH DNŮ 2022
novinka

Přijďte se podívat ve čtvrtek 21. dubna na Stavební veletrh, kde vyvrcholí celostátní kola soutěží odborných dovedností.

Další informace naleznete zde.

4.4.2022  Mistři všedních dnů 2022

Stránka akce MISTŘI VŠEDNÍCH DNŮ 2022

 

Naše škola je hlavním organizátorem Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností oborů vzdělání klempíř,
pokrývač, tesař, kominík, zedník a čalouník.
Soutěž proběhne ve dnech 20. – 22. 4. 2022 v areálu BVV Brno v době konání stavebního veletrhu.

Propozice soutěže oboru:

Klempíř    
Pokrývač    
Tesař    
Kominík    
  Zedník    
Čalouník    
31.3.2022  Stužkování maturantů
novinka

Slavnostní stužkování maturantů třídy UŘZD4 proběhlo 30. března 2022 v aule Regionálního vzdělávacího centra Jihomoravského kraje.

Fotogalerie

30.3.2022  Ukliďme Česko - aktivita DM

V úterý 29.3.2022 se zapojilo zhruba 20 žáků ubytovaných na domově mládeže do celostátní akce Ukliďme Česko, ukliďme Bosonohy .

Uklidili jsme prostranství v areálu školy a přilehlé pozemky kolem školy.

Všem dobrovolníkům děkujeme, že obětovali volný čas a pomohli uklidit areál a obec, ve které nyní žijí.

Akci zajistila vychovatelka Iva Bednářová Mlaskačová

 

Fotografie z akce zde

29.3.2022  Škola poskytuje 30 lůžek pro uprchlíky

Od pondělí 14. 3. 2022 poskytuje domov mládeže ubytovaní pro 30 lidí.

Ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p.o. Ing. Jiří Košťál informuje žáky, jejich zákonné zástupce i širokou veřejnost, že na základě oslovení krizovým štábem, který pracuje při asistenčním centru pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny a dále s pověřením zřizovatelem školy (JmK) poskytne Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p.o. humanitární pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

 

24.3.2022  Slavnostní otevření Chytrého domu
22.3.2022  Moravské kolo SOD – obor Tesař 2022

Moravské kolo SOD – obor Tesař 2022

3.místo + postup na republikové finále

 

Žáci: Jan Buček, Daniel Svoboda

Děkujeme kluci za reprezentaci školy

Fotografie ze soutěže zde

1.3.2022  2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
novinka

Odevzdání přihlášek ke studiu do 25. 3. 2022

Přihlášku můžete podat osobně na studijním oddělení od 8:00 do 14:30 hodin nebo písemně poštou nebo v odpoledních a večerních hodinách na vrátnici školy.

počty volných míst

Kontakt na studijní oddělení

25.2.2022  NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA
novinka

Hledáš obor, který Tě připraví jak do praxe, tak i ke studiu na VŠ?

NOVINKA - od školního roku 2022/2023 nabízíme čtyřletý studijní obor NÁBYTKÁŘSKÁ A DŘEVAŘSKÁ VÝROBA, zakončený maturitní zkouškou. 

Více informací k novému oboru, obsah vzdělávání, uplatnění absolventa a VIDEA k přiblížení oboru ZDE

 

 

Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Přírodovědné předměty

Společenskovědní předměty

Ekonomika

Technologie výroby dřevařských, nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků

Navrhování nábytkářských a stavebně truhlářských výrobků

Sestavování technologické dokumentace

Znalost materiálů vhodných pro výrobu

Využívání materiálů z hlediska technických a ekonomických vlastností a jejich ekologická likvidace po skončení životnosti

Sestavování pracovních postupů

Výrobní zařízení

Obsluha dřevařských strojů a bezpečnost práce

Obsluha výpočetní techniky

Kalkulace

Navrhování v rýsovacích programech na PC

Obsluha CNC strojů

Uplatnění absolventa

V dřevozpracujícím průmyslu

V nábytkářské a čalounické výrobě

Ve výrobě dřevěných konstrukcí

V oblasti stavebně truhlářské výroby

V podmínkách velkosériové i zakázkové výroby

Na úrovni nižších a středních vedoucích pozic

Pracovník v oblasti přípravy a plánování výroby

Návrhář a konstruktér

Technolog a mistr výroby

Referent v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků

Pracovník na úseku ekonomiky, obchodu a logistiky

Další studium na vyšší odborné nebo vysoké škole zemědělského, lesnického nebo technického zaměření

 

 

25.2.2022  Jsme s našimi žáky a jejich rodinami

Vyjadřujeme solidaritu a podporu našim žákům a jejich rodinám z Ukrajiny.

Týká se vás nebo vaší rodiny aktuální situace na Ukrajině a potřebujete poradit?

Centrum pro cizince JMK je tu pro vás

Bezplatné informační a právní poradenství poskytne Centrum pro cizince Jihomoravského kraje Ukrajincům pobývajícím na jižní Moravě.

V prostorách centra na brněnské adrese Mezírka 1 jsou ohledně aktuální situace na Ukrajině k dispozici právníci a informační pracovníci. Pomůžou například s řešením životní situace, pobytu a sloučení rodiny, poradí i v sociálních záležitostech. Centrum také mapuje aktuální informace vydané Ministerstvem vnitra.

Domluvit schůzku si lze na telefonu 541 658 333 nebo na mailu cizincijmk@jmk.cz .

„Jsem rád, že naši lidé hledají všechny možné cesty, jak pomoct Ukrajině. Invaze Ruska na Ukrajinu je odporný akt agrese, který v Evropě nemá místo. Teď už snad nepochybuje nikdo. Jako kraj jsme také připraveni pomoci naší partnerské Lvovské oblasti, jak jen to bude možné. Musíme být také připraveni v první fázi na uprchlickou vlnu,“ sdělil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

16.2.2022  1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA SŠ
novinka

Odevzdání přihlášek ke studiu do 1. 3. 2022

Přihlášku můžete podat osobně na studijním oddělení od 8:00 do 14:30 hodin nebo písemně poštou nebo v odpoledních a večerních hodinách na vrátnici školy.

Kritéria přijímacího řízení

Kontakt na studijní oddělení

 V případě dotazu kontaktujte  Ing. Karolínu Klapalovou,

                                         email: klapalova@soubosonohy.cz 

                                         mob. 606 060 055, tel. 547 120 651 

 

 

11.2.2022  Vaše budoucnost? Naše škola!

Prohlédněte si videa, ve kterých se dozvíte vše podstatné o škole!

Připravili jsme pro Vás i sérii krátkých videí, kde prostředí školy přibližují jak žáci, tak pedagogové.

 

>>> VIDEA ZDE <<<

9.2.2022  Den otevřených dveří 10. 2. 2022
novinka
8.2.2022  MF DNES: Nové obory v Brně
8.2.2022  Zase pomáháme v Mikulčicích - videoreportáž

3.2.2022  UN: Josef Středula v naší škole

Učitelské noviny 5/2022:

2.2.2022  Buď BOSS - buď z Bosonoh! NOVÁ VIDEA!

K prohlídce školy využijte individuální návštěvu!

Kontaktní osoba pro zájemce o studium:

Hana Komínková

Tel: 607 063 806, e-mail: kominkova@soubosonohy.cz 

 

Uvažujete o studiu stavebních oborů?

Nejste si jistí, že je zrovna naše škola pro vás?

Neumíte si představit, jak bude vypadat výuka?

Máte dotazy týkající se výběru oboru?

 

Buď BOSS - buď KLEMPÍŘ

Buď BOSS - buď PLYNAŘ

 Buď BOSS - buď STROJNÍ MECHANIK

Buď BOSS - buď TESAŘ

Buď BOSS - buď ČALOUNÍK

Buď BOSS - buď KLEMPÍŘ, POKRÝVAČ

Buď BOSS - buď STROJNÍ MECHANIK

Buď BOSS - buď ZEDNÍK

Buď BOSS - buď ZEDNÍK

Buď BOSS - buď KOMINÍK

Buď BOSS - buď ČALOUNÍK

Buď BOSS - buď KLEMPÍŘ,POKRÝVAČ

Buď BOSS - buď STROJNÍ MECHANIK

Buď BOSS - buď TESAŘ

Takhle pohodově u nás začínáte

Buď BOSS - buď Nábytkář

Buď BOSS - buď Nábytkář

 Buď BOSS - buď Nábytkář

Buď BOSS - buď Nábytkář

Buď BOSS - buď Nábytkář

Záznam Živého vysílání

 

 

2.2.2022  Buď BOSS - buď PLYNAŘ z Bosonoh!

Mechanik plynových zařízení

Kód oboru: 36-52-H/02

3 leté denní studium 

1 leté zkrácené denní studium 

Žáci se naučí ruční a strojní opracování kovů, montáž, údržbu, seřizování a opravy plynových spotřebičů a zařízení v průmyslu i domácnostech, práce spojené s dopravou a přípravou surovin pro výrobu plynu a jeho skladování, stavebně montážní činnosti na vnějších sítích i na vnitřních instalacích v rámci technických zařízení budov, uvádění do provozu a údržbu místních sítí i dálkovodů, speciální práce spojené s elektrickou ochranou plynovodů, měření, regulaci a provádění zkoušek. Absolvují kurz svařování plynem.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

 

Obsah vzdělávání 

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Orientace v technické dokumentaci

Ruční a strojní opracování kovů, vlastnosti materiálů

Práce spojené s dopravou plynu

Stavebně montážní činnosti na vnějších sítích

Instalace vnitřních rozvodů plynu v rámci technických zařízení budov

Montáž, uvádění do provozu a údržba dálkovodů

Měření a regulace na plynovodech

Montáž, seřizování a opravy plynových spotřebičů v domácnostech i průmyslu

Provádění zkoušek na plynovodech

Instalace a montáž otopné soustavy

Obsluha a využití výpočetní techniky v praxi

Svářečské kurzy

Uplatnění absolventa 

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Montážní pracovník na vnějších a vnitřních plynovodech

Údržbář a opravář na rozvodech plynovodů

Montážní pracovník plynových spotřebičů

Pracovník na podzemních zásobnících

Pracovník na kompresorových, regulačních a odorizačních stanicích na plynovodech

Svářeč

Spolupracovník s cechem COPZ, topenářů a instalatérů a kominíků

Rozvod topení v objektech

Servisní technik

Revizní technik – po splnění předepsané praxe a doplnění vzdělání

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia

1.2.2022  Buď BOSS - buď KLEMPÍŘ z Bosonoh!

Klempíř

Kód oboru: 23-55-H/01

Zaměření : Stavební klempíř

3 leté denní studium

1 leté zkrácené denní studium

Žáci se naučí ručně a strojně zpracovávat plechy dělením, tvarováním a spojováním, vyrábět stavebně-klempířské prvky – svody, okapy, žlaby, hřebeny, vikýře, poklopy, podokení plechy, osazovat klempířské prvky na stavbách, provádět krytiny střech a oplechovávat tepelně izolované prvky.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, absolvent obdrží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Obsah vzdělávání

Český a cizí jazyk

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Ekonomika

Orientace ve stavební dokumentaci

Tvorba výrobní dokumentace pomocí speciálních softwarů

Ruční a strojní opracování kovů

Spojování plechů různými způsoby

Zásady ochrany kovových materiálů

Samostatná kalkulace nákladů a rozpočtování pomocí speciálních PC programů

Výroba a montáž klempířských výrobků související s odvodněním střech

Výroba a montáž rozvodů vzduchotechnických zařízení

Montáž plechových krytin

Výroba a montáž oplechování tepelných izolací potrubních systémů

Výroba a montáž plechových odvětrávaných fasád

Rekonstrukce a výměna stávajících klempířských výrobků

Uplatnění absolventa

Možnost uplatnění jako OSVČ/zaměstnanec

Pracovník montáže odvodňovacích systémů budov

Pracovník montáže plechových střešních krytin

Montér vzduchotechnických rozvodů

Montér plechových fasádních systémů

Montér oplechování střešních prostupů

Montér oplechování tepelných izolací potrubních systémů

Pokračování v jednoletém zkráceném studiu příbuzných oborů

Možnost dalšího navazujícího studia 

 

 

 

31.1.2022  Upozornění ke stravování

DNE 3. 2. 2022 VÝDEJ OBĚDŮ DO 13.30 H.

 

 

31.1.2022  Dřevařský magazín č. 1-2

 

31.1.2022  Úspěch našich instalatérů!

Z Jihomoravského kola postupují do celostátního finále naši žáci Rostislav Koutný a Nicolas Malerz. 

Postup si žáci zajistili díky skvělému umístění v krajském kole:

2. místo Rostislav Koutný (na fotce vpravo) 

4. místo Nicolas Malerz

 

Výsledková listina zde

 

24.1.2022  Dny otevřených dveří
novinka

 

K prohlídce školy využijte individuální návštěvu!

Kontaktní osoba pro zájemce o studium:

Hana Komínková

Tel: 607 063 806, e-mail: kominkova@soubosonohy.cz 

 

Uvažujete o studiu stavebních oborů?

Nejste si jistí, že je zrovna naše škola pro vás?

Neumíte si představit, jak bude vypadat výuka?

Máte dotazy týkající se výběru oboru?

 Prohlédněte si videa, ve kterých se dozvíte vše podstatné o škole! Připravili jsme pro Vás i sérii krátkých videí, kde prostředí školy přibližují jak žáci, tak pedagogové.

21.1.2022  Josef Středula v naší škole - foto + video

Josef Středula otevřel v Brně diskuzi o budoucnosti řemeslných oborů

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula navštívil ve čtvrtek Střední školu stavebních řemesel Brno – Bosonohy a otevřel diskuzi o kritickém nedostatku odborných pracovníků ve stavebnictví.

Spolu s ředitelem školy Jiřím Košťálem si prošel část výukových prostor a dílen a mluvil s pedagogy i žáky o jejich oborech a plánech.  Ocenil, jaké vybavení na této škole je k dispozici, stejně jako erudici i zápal pedagogů.

S vedením školy a pedagogy, ale také se zástupci cechů (Cech klempířů, pokrývačů a tesař, Moravské kominické společenstvo) a sociálních partnerů školy (Schiedel, Tondach, Špinar) pak otevřeli na společném fóru řadu koncepčních otázek odborného vzdělávání a řemeslných profesí tak, aby mohl nápady a pohledy na problematiku tlumočit na tripartitě.

V současné době jsme s řadou oborů studia na hranici udržitelnosti. Poměrně křiklavým příkladem jsou pokrývači, které jsme citelně postrádali po červnovém tornádu na jihu Moravy. V letošním roce je pouze 12 žáků studujících tento obor v celé České republice. Podobně kritická čísla absolventů jsou ale u řady dalších oborů.

Musíme dosáhnout toho, aby ministerstvo školství vnímalo učňovské školství jako svébytnou a nezbytnou součást. Bez pracovníků ze zahraničí se sice neobjedeme, ale už v tuto chvíli je jich v ČR více než 700 tisíc, z velké části právě na pozicích řemeslných, na které ale mnohdy nemají kvalifikaci.

„Rozumnou politikou je rozvíjet nové technologie a vychovávat si kvalifikovanou pracovní sílu tady v rámci republiky. Importem zahraniční nekvalifikované pracovní síly podporujeme trend výroby nemoderními postupy a pomalu si zavíráme cestu k efektivnější výrobě, cestu do civilizované Evropy,“ řekl Středula.  

Jednou z cest, je najít lokální koncepční řešení, jak učňovské školství přiblížit duálnímu systému, kdy se do vzdělávání odborných profesí aktivně zapojují i zaměstnavatelé.

Tím, jak se změnil poměr vysokoškolských a středoškolských absolventů, stala se výuka řemesel jakousi poslední volbou a většina rodičů ji mylně vnímá jako selhání svých dětí. Tím, že většina základních škol zrušila praktická vyučování i dílny, chybí žákům reálná zkušenost s manuální prací na všech stupních vzdělávání a jsou od nich odtžena.

A i když školy v rámci Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje nabízejí školám a školkám zázemí dílen i lektory, nejde o koncepční řešení pro stovky základních škol v Jihomoravském kraji.

Středula se v závěru diskuze zavázal, že se pokusí zajistit pokračování této brněnské diskuze a přizvat k ní i ministra školství a spolu se zástupci školy a celého COVPS najít možné cesty, jak podpořit výuku řemesel na celostátní úrovni.

„Je nutno především řemeslům vrátit prestiž, kterou si zaslouží. Musíme si všichni uvědomit, že bez odborně vzdělaných stavařů a dalších řemeslníků nemůže naše společnost vůbec fungovat.“

 

>>> Fotogalerie zde <<<

 

>>> Video zde <<<

11.1.2022  Hodonínský deník - Čest jejich práci
10.1.2022  Český den proti rakovině

Skupina 12-ti žáků, pod vedením vychovatelky paní Ševčíkové, pomohla vybrat prodejem kytiček přes 11 000Kč.

Dobrovolnická činnost proběhla v prosinci v rámci celostátní akce Český den proti rakovině. 


5.1.2022  Zpravodaj DM - podzim 2021

Zpravodaj Domova mládeže o činnosti během podzimu 2021:

     

 

14.12.2021  Český instalatér - článek o naší škole
21.11.2021  Termín podání přihlášky do 30.11. 2021
20.11.2021  Video - Stavíme a pomáháme v Mikulčicích

Ačkoliv ničivé tornádo prošlo několika obcemi Jižní Moravy už v červnu, jeho následky jsou v mnoha obcích stále citelné především na veřejných budovách a zařízeních.

Centrum odborného vzdělávání pro stavebnictví JMK (dále jen COVpS JMK), se proto rozhodlo postiženým subjektům pomoci. 

Živelnou pohromou byla také výrazně zasažena i Integrované střední škola Hodonín, příspěvková organizace, která je členem COVpS JMK.

Garant COVpS JMK a ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace Ing. Jiří Košťál bezprostředně po katastrofě několikrát telefonicky konzultoval rozsah škod a možnosti, jak pomoci Integrované střední škole a postižené oblasti.
Již bezprostředně po úderu tornáda naši učitelé odborného výcviku a pracovníci Střední školy stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace, v postižené oblasti působili, pomáhali a byli připraveni pomáhat i nadále.

Po několika jednáních od zahájení školního roku 2021/2022 napříč krajem a se starosty postižených oblastí, jsme dospěli k další konkrétní pomoci a realizaci. Na základě těchto konzultací, jsem rozeslal ředitelům škol COVpS JMK dopis s žádostí o pomoc říká
Ing. Jiří Košťál, ředitel Střední školy z Bosonoh.

V zájmu začlenit do této pomoci i žáky školy, po výše uvedených konzultacích, bylo rozhodnuto, že dne 4. 10. 2021 v 8:00 hod. odjede z areálu školy skupina žáků společně s pedagogickým doprovodem do obce Mikulčice, kde se bude podílet na opravě střechy obecní vodárny,kde byla původně plochá střecha, která bude nahrazena střechou sedlovou. Jako další budeme provádět opravu a výstavbu nové hřbitovní zdi.

Popřát účastníkům akce hodně štěstí v jejich práci přijel i hejtman Jihomoravského kraje

Mgr. Jan Grolich se svým týmem.

 

Pracovní skupiny se střídaly v týdenních cyklech. Předpokládaná doba poskytnutí výpomoci byla stanovena na několik týdnů s ohledem na počasí a také na průběhu dodání materiálů. Vše jsme průběžně konzultovali se starostou Mikulčic,Ing. Bc. Josef Dvořáčkem.

Žáci byli ubytování v prostorách ISŠ Hodonín, příspěvková organizace a stravu jim zajistila obec Mikulčice.

 

„Materiální zabezpečení oprav jsme zvládli, ale personálně to teď, když skončila doba dovolených, kdy nám tu pomáhala řada dobrovolníků soukromě, je velmi náročné. Zkrátka lidská práce je to nejcennější a jsme vděční, že žáci se svými mistry přijedou a pomohou nám před nástupem podzimních plískanic dát naši obec do stavu, ve kterém přečkáme zimu,“ řekl starosta Mikulčic Ing. Bc. Josef Dvořáček.

 

Po 9 pracovních dnech se může vodárna v Mikulčicích pyšnit novou, sedlovou střechou, kterou v červnu odneslo tornádo. Vyrobilo ji 12 žáků Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy za dohledu svých mistrů. Na nové střeše pracovali klempíři, tesaři, pokrývači
a zedníci.

 

 „Bosonožská střední škola a obec se domluvily, že žáci budou v Mikulčicích pomáhat celý školní rok. Jsem na ně hrdý. Je to skvělá reklama na studium řemeslných oborů,“ sdělil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

 

 „Jsme velmi pyšní na své pedagogy a žáky, kteří zabrali a prokázali nejen své schopnosti jako řemeslníci, ale taky svou hodnotu jako lidé, kteří umějí a chtějí pomoct tam, kde je to třeba.,“ uvedl ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy Jiří Košťál.

 

„Pomoci od těchto mladíků a jejich mistrů si velice vážíme, odvádějí tady výbornou a kvalitní práci. Počítáme s jejich výpomocí při opravě Muzea Fanoša Mikuleckého. Součástí objektu je unikátní stavba – bývalá sušárna tabáku, kterou tornádo posunulo na jedné straně o více než čtvrt metru. Budou se podílet i na realizaci nové střechy na dětské klubovně, kde už sice máme vysoutěženou stavební firmu, ale co postaví žáci, to si firma nebude účtovat,“ doplnil starosta Mikulčic Ing. Bc. Josef Dvořáček.

 

Jak řekl Ing. Jiří Košťál: „Tento výjezd považujeme za nesmírně důležitou součást výchovně-vzdělávacího procesu, protože naším cílem je zejména připravit řemeslníky v oblasti stavebnictví, kteří umí a chtějí přiložit ruce k dílu všude tam, kde je to třeba.“

 

„S radostí blahopřeji Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy k provedení díla opravy střechy vodárenského zařízení v obci Mikulčice v rekordně krátkém čase. Ukázali jste vynikající schopnosti a dovednosti naší školy a jejich žáků. Jsem rád, že Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy a COVpS i touto formou dokazují společenský přínos našich odborných škol a jejich připravenost reagovat na mimořádné výzvy“.  Napsal škole náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jiří Nantl, LL. M.

 

Střední škola stavebních řemesel, příspěvková organizace se také spolupodílí na opravě
cca 400 metrů dlouhé hřbitovní zdi, která byla též citelně zasažena ničivým tornádem. Velmi aktivně se zmíněné opravy zhostil Cech zedníků ČR, z.s., Zelený pruh Praha v čele s předsedou cechu panem Ing. Drahoslavem Matonohou, dále ředitelem Akademie řemesel Praha - Střední školy technické. Zedničtí mistři, pod záštitou cechu, se svými žáky odvádějí velmi kvalitní a příkladnou práci, která bude i nadále pokračovat.

 

Živelná pohroma, která poničila část jižní Moravy, ukázala v ostrém světle problém nedostatku řemeslníků v oblasti stavebnictví. Např. obor pokrývač, který ještě v nedávné době vyučovalo běžně dvanáct škol v republice, mají dnes ve vzdělávací nabídce pouze tři školy.  Oboru reálně hrozí, že ho v blízké budoucnosti již nebude vyučovat žádná škola, což se v nedávné minulosti stalo u několika dalších řemeslných oborů. Bez pokrývačů a ostatních stavebních řemeslníků přitom není možné stavět budovy nové, ale ani opravovat
a rekonstruovat budovy stávající.

 

Cílem COVpS JMK je významně zvýšit úroveň výuky a zkvalitnit komplexní systém vzdělávání

ve stavebních oborech v Jihomoravském kraji. Důraz je kladen na výuku odborných předmětů a odborného výcviku v nadstandardně vybavených pracovištích na vybraných školách centra s cílem připravit absolventy pro trh práce v co nejvyšší odborné kvalitě. Pracoviště jsou k dispozici i ostatním členským školám centra a dalším zájemcům. 

Tato nešťastná událost ukazuje, jak nezastupitelnou úlohu ve společnosti plní morální lidské vlastnosti, střední odborné školství se zaměřením na stavebnictví včetně dalších profesí a jak si tato oblast zaslouží pozornost veřejnosti.

 

Chtěli bychom touto cestou vyzvat ke spolupráci a zapojení také ostatní členy Centra odborného vzdělávání pro stavebnictví Jihomoravského kraje. Pokud se budou chtít připojit, ať nás neváhají kontaktovat.

 

Aktivní účast učitelů a žáků na obnově postižených oblastí považujeme z odborného
i výchovného hlediska za velmi významnou.

 

19.11.2021  TŘÍDNÍ SCHŮZKY / HOVOROVÉ HODINY

Třídní schůzky/hovorové hodiny s rodiči žáků se konají dne 25. 11. 2021 v době od 15.00 hod. do 17.00 hod.Třídní schůzky proběhnou formou hovorových hodin. Všichni učitelé teoretického vyučování, učitelé odborného výcviku a vychovatelé budou v uvedené době k dispozici rodičům ve svých kabinetech na telefonu.

26.10.2021  Poděkování od náměstka hejtmana JMK
25.10.2021  Den otevřených dveří
novinka

Dne 23. října 2021 byl na naší škole Den otevřených dveří.

Fotogalerie

 Video - pořad Události Česká televize

11.10.2021  Elektronické objednávání stravy
4.10.2021  Naši žáci vyrazili pomoct do Mikulčic!

V pondělí 4. října vyrazila ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy skupina žáků a několika mistrů různých stavebních řemesel na několik týdnů trvající pomoc do obce Mikulčice. Budou tam pracovat na opravách obecních budov a dalších objektů postižených tornádem. 

Jak řekl Ing. Jiří Košťál, garant COVpS JMK a ředitel SŠSŘ Brno-Bosonohy, p. o.: „Tento výjezd považujeme za nesmírně důležitou součást výchovně-vzdělávacího procesu, protože naším cílem je zejména připravit řemeslníky v oblasti stavebnictví, kteří umí a chtějí přiložit ruce k dílu všude tam, kde je to třeba.“ 

Popřát účastníkům akce hodně štěstí v jejich práci dorazí hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich se svým týmem. 

 

Fotografie z odjezdu žáků do Mikulčic zde 

Tisková zpráva zde

 

29.9.2021  Jedinečný Den otevřených dveří
novinka

Program pro celou rodinu!

Vyzkoušíte si programování CNC, 3D tisk, vypalování laserem. Seznámíte se s nejmodernějšími technologiemi ve stavebnictví. 

Čekají na vás zajímavé ativity a soutěže v různých řemeslných dovednostech a pro ty nejmenší bude připraven skákací hrad

29.9.2021  Dopis z JMK - pomoc Mikulčice

Vážený pane řediteli,

Vaši pomoc organizovanou ve prospěch obcí zasažených tornádem považujeme za velmi významnou.

Jsme upřímně nadšeni Vaším přístupem  a zapojením žáků do obnovy majetku obce Mikulčice. 

Přejeme zdar celé akci a děkujeme za Váš přínos k nápravě následků tornáda. Prosím o předání poděkování všem zainteresovaným osobám.

 

S pozdravem 

Mgr. Hynek Nespěšný

odbor školství

vedoucí odboru

Krajský úřad Jihomoravského kraje

23.9.2021  Video z práce tesařů SŠSŘ Brno-Bosonohy

15.9.2021  Poděkování od SPS
novinka

Velice si vážíme vaší pomoci, kterou směřujete do oblastí zasažených tornádem. Svaz podnikatelů ve stavebnictví a jeho členské firmy rovněž poskytovaly a poskytují značnou pomoc lidem a institucím v dotčených oblastech, ať už se jedná o lidskou, materiálovou nebo finanční pomoc. Ještě jednou moc děkujeme a jsme velmi rádi, že v našich řadách máme takové stavební firmy a spolupracující organizace.  

14.9.2021  Klub Rádia JUNIOR

Hosté: Rostislav Duhajský, student a Ing. Milan Široký, učitel odborného výcviku. Střechy jsou nad námi všemi, ale kdo je vlastně staví? Tesaři, pokrývači, klempíři.... Projekt České ručičky už z vysílání Rádia Junior dobře znáte. I tentokrát bude řeč o jednom zajímavém řemesle, které je důležité pro stavbu domu. Co všechno musí člověk umět, aby dovedl postavit střechu? Jaké druhy střech existují? A jak se uplatnili "střechaři" při nedávném tornádu?

>> Odkaz na vysílání Klub Rádia JUNIOR <<<

13.9.2021  Poznávací kurzy

Cíle poznávacích kurzů:

vzájemné seznámení mezi spolužáky, mistry i třídním učitelem

vytvoření pozitivních vazeb a nalezení místa jedince ve skupině

posílení spolupráce a komunikace ve třídním kolektivu

prevence negativního chování

 

Kurz slouží primárně k nastartování procesů nezbytných pro fungování zdravého třídního kolektivu. Během vícedenního pobytu účastníci zažijí množství aktivit, které podporují postupné poznávání se navzájem, stejně tak i psychosociální rozvoj jedince. Několikadenní kurz sám od sebe nevytvoří dobře fungující kolektiv na dlouhá léta, ale dá studentům velkou výhodu do začátku a utvoří prostor pro snadnou navazující práci a fungování ve skupině.

Termín

Třídy

4. - 8. 10. 2021 K/P/T   
11. - 15. 10. 2021 TR
18. - 22. 10. 2021 UŘZD, I
1. - 5. 11. 2021   TR/UTR/Č 
8. - 12. 11. 2021 MPZ/ZAM
22. - 26. 11. 2021 Z/KOM

                                  

 

 

 

 

 

 

9.9.2021  Video ze zahájení školního roku

1.9.2021  Zahájení školního roku 1. září 2021
novinka

Ředitel školy Ing. Jiří Košťál se svými zástupci přivítal žáky nastupujících do prvních ročníků.

Zahájení školního roku proběhlo letos netradičně venku na školním hřišti.

Po úvodních proslovech byli žáci odvedeni třídními učiteli do tříd a následně se seznámili s celým areálem školy.

Video                Fotogalerie

26.8.2021  Volná místa ke studiu
novinka

PŘEHLED VOLNÝCH MÍST K JEDNOTLIVÝM OBORŮM ZDE

Studijní oddělení

Ing. Klapalová Karolína

mobil : 606 060 055

email : klapalova@soubosonohy.cz 

 

 

24.8.2021  Přihláška a pokyny ke stravování

Pokyny ke stravování a platby

Kontaktní osoba pro stravování a platby za ubytování:

Sobková Hana

+420 547 120 631

sobkova@soubosonohy.cz

Po až Čt 7.00 – 14.00 hod.

Pá – pokladna uzavřena

 

 >>> Přihláška ke stravování <<<

 

Úhradu zálohy na stravování lze provést:

Bankovním převodem na účet č. 62733621, kód banky: 0100, KS:0378. VS: osobní číslo strávníka

Složenkou, která bude vydána na požádání v pokladně školní jídelny (pí. Sobková)

Úhradou v hotovosti ve výjimečných případech v pokladně školní jídelny (pí. Sobková)

 

Cena stravného v aktuálním školním roce:  

snídaně, přesnídávka, svačina

32,- Kč

oběd-menu

35,- Kč

večeře

32,- Kč

 

Objednávání stravy:

Strávníci si musí pro objednávání a výdej stravy zakoupit čip v pokladně školní jídelny. Cena zálohy za čip je 100,- Kč, lze uhradit pouze v hotovosti. Při ukončení stravování vrátí strávník nepoškozený čip a záloha mu bude vrácena. Ztrátu čipu musí strávník ihned ohlásit, aby nedošlo k neoprávněnému odběru cizí osobou. Nový čip je možné zakoupit kdykoliv během roku, pouze v hotovosti.

Strava se objednává čipem přes terminál ve školní jídelně nebo budově internátu minimálně 2 dny předem do 11.00 hod. Terminál umožňuje přihlásit stravu na aktuální a následující týden. Na terminálu lze také sledovat stav „konta“. Pokud nejsou na „kontě“ peníze, nelze stravu přihlásit!

Strávníci si nosí na stravu vlastní příbor.

 

Odhlášení objednané stravy:

Již objednanou stravu lze odhlašovat čipem na terminálu dva dny předem do 11.00 hod.

V nutných případech telefonicky na čísle 547 120 631 nebo na email: sobkova@soubosonohy.cz  den předem do 10.30 hod.

K 30.6. se provádí vyúčtování a nevybraná záloha na stravu se vrací zpět na účet uvedený v přihlášce, výjimečně lze vyplatit v hotovosti, popř. převést přeplatek za stravu do následujícího školního roku.

Přihláška ke stravování je platná pouze pro konkrétní školní rok. V následujícím školním roce je nutné vyplnit novou přihlášku ke stravování.

Jihomoravský kraj Aktivní projekty